Lainat ja vipit21.07.2016 klo 09:37

Yrityslaina - Lainaa yrityksen tarpeisiin

Yritysrahoitus ja yrityslainojen hakutapa on muuttunut nopeasti. Yritys voi hakea lainaa suoraan netissä ja lainan voi saada yrityksen pankkitilille nopeasti ja helposti. Miten?

Yrityslaina

Yrityslainaa myöntäviä yrityksiä

Yritysluottoja myöntävät Suomessa mm. seuraavat yritykset:

Seuraavassa on on kerrottu tarkemmin näistä yritysrahoitukseen erikoistuneista yrityksistä ja lainan hakuprosessista.

Yrityslaina Rahoittaja.fi -palvelusta

Pääkohdat Rahoittaja.fi:

 • Yrityslainan koko 1000 - 50 000 euroa
 • Yrityslainan takaisinmaksuaika 1 kk - 12 kk
 • Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain
 • Yrityksen laina vaatii henkilötakaajan

Lainan hakuprosessi Rahoittaja.fi:

 • Valitse Rahoittaja.fi-sivustolta haluamasi lainasumma ja takaisinmaksuaika
 • Klikkaa Hae lainaa -painiketta
 • Tunnistaudu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
 • Täytä hakulomake
 • Hyväksy lainasopimus

Rahoittaja.fi on Corona Capital Oy:n ylläpitämä yritysten lainapalvelu. Corona Capital on suomalainen v. 2013 perustettu yrityslainoja tarjoava rahoitusyhtiö. 

Yrityslainat ovat lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen tarkoitettuja luottoja, joissa laina-aika voi olla yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen.

Rahoittaja.fi:n mukaan yritysten rahoitushakemukset käsitellään nopeasti ja kaikki rahoitushakemukset pyritään käsittelemään saman päivän aikana. Yritysluoton tai yrityslainan hakemisessa tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Yrityslaina FIN yritysrahoitus Oy:ltä

Pääkohdat FIN yritysrahoitus:

 • Yrityslainan koko 2000 - 5 000 euroa
 • Yrityslainan takaisinmaksuaika 6 kk - 24 kk
 • Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain
 • Lainan voi maksaa takaisin myös sovittua aiemmin
 • Yrityslaina vaatii henkilötakaajan
 • Yrityksen lainan takaajana pitää olla vähintään yksi yrityksen vastuuhenkilö

Lainan hakuprosessi FIN yritysrahoitus: 

 • Klikkaa Finrahoitus.fi-sivuston Lainahakemus-painiketta
 • Valitse haluamasi lainasumma ja takaisinmaksuaika
 • Täytä hakulomake
 • Hyväksy lainasopimus

FIN Yritysrahoitus on Oy suomalainen rahoitusalan yritys, joka tarjoaa yrityslainoja suomalaisille yrityksille. Yrityslainaa voivat saada kaikki yritysmuodot.

Yrityksen tulee lainaa saadakseen olla merkittynä kaupparekisteriin, alv-rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Yrityslainaa voivat saada myös uudet yritykset, joilla ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä.

Yrityslaina ei ole enää pankin yritysluotto 

Yritysrahoitus, yrityslaina, yritysluotto, saatavien rahoittaminen. Näistä asioista keskustellaan paljon, ja useimmiten yrityksen viesti on, että se ei saa enää rahaa pankista. Silti kyse ei ole siitä, että yritys olisi kaatumassa tai "huonossa hapessa". Pahimmin rahoitusongelmat koskevat pieniä yrityksiä, eivätkä ne voi sille itse mitään.

Aiemmin yrityslainat ja yritysluotot haettiin aina pankista. Lainan saanti edellytti yleensä tilinpäätöstietoja ja vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta. Rahaa kuitenkin sai, jos kaikki oli kunnossa ja vakuuksia oli riittävästi.

Joissakin tapauksissa kiinteiden vakuuksien puutetta voitiin paikata yrityskiinnityksellä. Yrityskiinnitys tarkoittaa toimintatapaa, jolla yrityksen omistama irtain omaisuus voidaan kiinnittää lainan vakuudeksi. Yleensä lainan vakuudeksi hyväksytään vain kiinteä omaisuus eli yrityksen omistama maa-alue tai kiinteistö.

Viime aikoina pankkien halukkuus yritysten luotottamiseen ja yrityslainojen myöntämiseen on vähentynyt. Osasyynä ovat pankkien kiristyneet vakavaraisuusvaatimukset ja muu pankkien lisääntynyt sääntely. Pankkisääntelyä alettiin lisätä vuoden 2007 finansikriisin jälkeen.

Yhteiskunnallisesti on erittäin hankalaa, jos yritysten rahoitus ei toimi. Jos yritysluottoja ei myönnetä, yritykset eivät voi investoida eikä synny uusia työpaikkoja. Hyvää tarkoittava ja pääosin aiheellinen lisääntynyt pankkisääntely on muodostunut suureksi esteeksi yritysten kasvulle. Pahimmin tilanne tietysti koskettaa yritystä itseään. Yrittäjän on hankalaa ymmärtää, että kannattavaa ja kasvavaa yritystä ei rahoiteta, vaikka tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritys ei voi toimia ilman rahoitusta.

Onneksi pankkien puutteellista yritysrahoitusta paikkaamaan on syntynyt uusia lainayrityksiä, varjopankkeja. Vaikka varjopankki kuulostaa terminä negatiiviselta ja herättää epäilyksiä sääntelyn kiertämisestä, siitä ei ole kyse. Varjopankit ovat tavallisia rahoitusalan yrityksiä, jotka myöntävät yrityslainoja, mutta eivät ole pankkisäännöstön tarkoittamia pankkeja. Siksi niitä eivät koske pankkien yritysrahoitusta rajoittavat säädökset.

Yrityksiä rahoittavat rahoitusyritykset myöntävät lainat omalla riskillään. Siksi ne voivat määritellä lainan vaatimat vakuudet ja takaukset niin kuin itse haluavat. Usein vakuudeksi vaaditaan henkilötakaus, mutta sen vastapainoksi yrityksen ei tarvitse toimittaa lainayritykselle välttämättä lainkaan tilinpäätöstä tai edes liiketoimintasuunnitelmaa.

Varjopankeille eli yritysluottoja myöntäville yrityksille lainan myöntämiseen riittää usein se, ettei yrityslainaa hakevalla yrityksellä tai lainan takaavalla henkilöllä ole maksuhäiriömerkintöjä.

Yrityslainan myöntäjä on Varjopankki

Viime aikoina Varjopankki-termi on yleistynyt julkisessa keskustelussa. Varjopankki tarkoittaa pankkitoiminnan tyyppistä toimintaa, joka on kuitenkin pankkitoimintaa koskevan sääntelyn ja pankkeja koskevien lakien ulkopuolella. Tällaista rahoitustoimintaa harjoittavat monet tahot, mm. yrityslainoja myöntävät yritykset, rahoitusyhtiöt, sijoitusrahastot ja pääomasijoittajat.

Toiminnan luonteen perusteella edellä mainittuja yrityksiä ei lueta pankeiksi. Siksi niistä on alettu käyttää termiä Varjopankki. Varjopankkitoiminta on negatiiviselta kuulostavasta nimestään huolimatta normaalia laillista yritystoimintaa, joka on jatkuvasti yleistymässä. 

FSB:n (Financial Stability Board) mukaan varjopankki-sana tarkoittaa "pankkijärjestelmän ulkopuolisia luotonvälitysmarkkinoita" eli kaikkia muuta rahanlainausta paitsi pankkien lainaamaa rahaa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF pitää varjopankkitoiminnan hyvänä puolena mm. sitä, että se laajentaa luotonsaannin mahdollisuuksia.

Varjopankkien määrä lisääntyy ja yritysrahoitus siirtyy yhä enemmän varjopankeille, koska niitä ei valvota yhtä tiukasti kuin pankkeja. Finanssikriisin jälkeen pankkien rahan lainausta rajoitettiin, jotta pankki ei voisi kaatua sen asiakasyritysten mahdollisen maksukyvyttömyyden seurauksena. Viime vuosina matalat korot ovat houkutelleet monia suursijoittajia ja pienempiä rahoitusyrityksiä varjopankeiksi, koska lainaamalla rahalle saa paremman koron kuin talletuksena.

Varjopankkitoiminta on usein lyhytaikaista rahoitusta.

Yrityslaina otetaan nyt netistä

Vaikka yrityslainan tai luoton saaminen pankin kautta voi olla valitettavan hankalaa, asiassa on myös hyviä puolia. Kun pankkilainoitus on hankaloitunut, tilalle on syntynyt uusia mahdollisuuksia.

Varjopankki voi tarjota yritykselle seuraavat edut:

 • Yrityslaina nettipankista on nopea: lainan voi saada jopa samana päivänä
 • Yrityslaina nettipankista on helppo: ei  tarvita tilinpäätöstä ym.
 • Yrityslaina nettipankista on mahdollinen, vaikka pankki ei myönnä lainaa
 • Yrityslaina nettipankista voi olla ratkaisu, jos tulossa on saatavia, mutta rahaa tarvitaan nyt

Yksityishenkilöiden lainanhaku on siirtynyt suurelta osin nettipalveluihin jo aiemmin. Nyt samoin on tapahtumassa yrityksen lainoitukselle ja yritysluotoille. Eikä se ole välttämättä huono asia. 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa