Säästäminen04.10.2016 klo 15:52

Asuntoon säästäminen

Säästämisen perusperiaatteet ovat samat riippumatta siitä, mihin säästää. Asuntoon säästäminen on kuitenkin niin pitkä prosessi, ettei säästösummaa saa yleensä kokoon parin kuukauden vyön kiristämisellä.

Asuntosäästämisessä tuleekin kiinnittää huomiota sellaiseen säästötapaan, jota pystyy jatkamaan pitkän aikaa. Samoin kuin pikadieetit johtavat pitkällä aikavälillä usein lihomiseen, voi talouden supersäästökuuri aiheuttaa loppujen lopuksi enemmän hallaa kuin hyötyä.

Tässä artikkelissa käsitellään nimenomaan asuntosäästämiseen liittyviä asioita, vinkkejä säästämisen perusperiaatteisiin voi katsoa esimerkiksi artikkeleista Miten säästää? ja Säästövinkkejä.

Säästäminen asuntoon

Lainakatto pakottaa säästämään

Oman asunnon ostoa varten tulee lähes aina ottaa lainaa, jonka suuruus voi olla monista kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin tai jopa yli.

Asuntolainan saantia varten tulee olla säästettynä osa asunnon hinnasta ennakkoon. Tämä johtuu asuntolainan lainakatosta ja pankkien lainaehdoista. Jo ennen kuin lainakattolaki astui voimaan heinäkuussa 2016 käytännössä kaikki pankit vaativat, että asuntolainan saamiseksi tulee olla osa asunnon hinnasta säästettynä. Nyt lainakattosäädös on kuitenkin laissa asti, eivätkä pankit edes halutessaan voi tehdä poikkeusta omarahoitusosuuden eli säästöjen määrään.

Käytännössä lainakatto tarkoittaa sitä, että saadakseen pankista asuntolainaa, tulee olla vähintään kymmenen prosenttia asunnon hinnasta ennakkoon säästettynä. Ensiasunnon ostajille riittävät lain puitteissa säästöt, joiden arvo vastaa viittä prosenttia asunnon hinnasta. Pankit voivat vaatia tätä suurempia säästöjä myöntääkseen asuntolainaa. Lainakaton ehtoja eivät täytä erilaiset vakuudet tai esimerkiksi vanhempien myöntämä henkilötakaus, vaan summan tulee olla lainanhakijan omaa henkilökohtaista omaisuutta.

Pankit hyväksyvät usein ostettavan asunnon vakuudeksi 70 prosentin suuruiselle osuudelle asuntolainasta. Tämä tarkoittaa, että loput 30 prosenttia pitää pystyä joko etukäteen säästämään tai tälle osalle pitää pystyä tarjoamaan jotain muita vakuuksia. Muu vakuus voi olla esim. vanhempien antama henkilötakaus. Vaikka tälle 30 prosentin osuudelle olisi muita vakuuksia, pitää silti vähintään kymmenen prosenttia asunnon ostohinnasta olla ennakkoon säästettynä. Tämä johtuu asuntolainan lainakatosta, joka on lakiin kirjoitettu säädös.

Esimerkki:

Matti on ostamassa taloa, jonka hinta on 180 000 euroa ja hän hakee pankista lainaa koko summalle. Pankille kelpaa vakuudeksi 70 % talon hinnasta eli 126 000 euroa. Matin vanhemmat ovat lupautuneet takaamaan 40 000 euron suuruisen osuuden lainasta, jolloin Matin pitää saada vakuuksia vielä puuttuvalle 14 000 eurolle. Kyseessä on Matin ensiasunto, joten riittää että hänellä on omia säästöjään viittä prosenttia vastaavalle summalle lainan määrästä eli tässä tapauksessa 9 000 euroa. Koska 14 000 e ? 9 000 e = 5 000 e, tulee Matin saada vielä säästettyä 5 000 euroa tai saada kyseiselle summalle vakuudet, jotta pankki voi lainan myöntää.

Vaikka lainakatto voikin tuntua ikävältä asialta, joka estää asuntolainan saamisen, auttaa se käytännössä sekä lainantarjoajia että -hakijoita. Lainakatto pienentää lainanoton riskiä ja edistää kokonaisuudessaan rahoitusjärjestelmän vakautta. Lainakatto toki pakottaa säästämään, mutta se on positiivinen asia, koska joka tapauksessa koko asunnon ostosumma tulee jossain vaiheessa maksaa. Periaatteessa mitä aikaisemmin pystyy asuntonsa maksamaan, sitä edullisemmalla kokonaishinnalla asunnon saa.

ASP-säästäminen

Asuntoon voi säästää monilla eri keinoilla. Esimerkiksi osakkeiden ja rahastojen kautta säästäminen toimii asuntoon säästämisen kohdalla yhtä hyvin kuin muihinkin kohteisiin säästettäessä. Asuntoon säästämisessä on kuitenkin olemassa myös ylimääräinen vaihtoehto, nimittäin ASP-tili ja ASP-laina. ASP on lyhenne sanasta AsuntoSäästöPalkkio.

ASP-laina on tarkoitettu 18-39-vuotiaille ensiasunnon ostajille ja sen idea on, että valtio tukee ensiasunnon ostoa. Pankki myöntää ASP-lainan vastaavasti kuin normaalinkin asuntolainan, mutta ASP-lainaan kuuluu joitakin etuja ja tukia. Näiden etujen saamiselle on kuitenkin myös ehtoja.

ASP-tilille tulee säästää vähintään kaksi vuotta ja talletuksia tilille tulee tehdä vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä, ennen kuin pankki voi myöntää ASP-lainan. Käytännössä siis ASP-tilille säästetään kolmen kuukauden välein rahasumma, jonka suuruus vaihtelee 150 ja 3 000 euron välillä. Kun säästämisen minimiaika, eli tuo kaksi vuotta, on kulunut, on ASP-tilillä siinä vaiheessa säästöjä vähintään 1 200 euroa ja enintään 24 000 euroa. Säästämistä saa toki jatkaa huomattavasti pidempään kuin minimiajan verran.

Mitä sitten hyötyy siitä, että säästää nimenomaan ASP-tilille? Käytännössä hyöty on se, että säästöajan jälkeen saa valtion tukeman asuntolainan. ASP-lainan korko sovitaan pankin kanssa, mutta jos lainan korkoprosentti nousee laina-aikana suuremmaksi kuin 3,8 prosenttia, valtio maksaa ylimenevän koron korkotukena, kunhan laina ei ole liian suuri. Tämän hetken matalien korkojen maailmassa asia tuntuu kaukaiselta, mutta jos asuntolainan laina-aika on 20 vuotta, korot voivat nousta siihen mennessä hyvinkin korkealle. ASP-laina sisältää vakuutuksen siitä, että lainakorko ei koskaan nouse yli 3,8 prosentin.

Toinen ASP-säästämisen ja ASP-lainan hyöty on, että kun ASP-säästäjä on saavuttanut säästötavoitteensa ja ostanut asunnon, pankki maksaa säästöille ylimääräisen 2 - 4 prosentin lisäkoron. Mitä enemmän on säästöjä, sitä suurempi on lisäkorkona saatava eurosumma. Tämä on hyvä lisäkannuste asuntoon säästämiseen. Koko säästämisen ajan pankki maksaa lisäksi säästöille 1 prosentin suuruista vuotuista talletuskorkoa, joten säästäjä pääsee tavallaan hyötymään korkoa korolle ?ilmiöstä. Nykyisessä matalien korkojen tilanteessa yhden prosentin talletuskorkokin on kohtuullisen hyvä. Normaalien pankkitilien korko on usein nollan ja 0,25 % välillä.

ASP-säästämisen pääkohdat:

 • ASP-tilin voi avata 15 - 39-vuotiaana.
 • Jos ASP-tilille säästetään yhdessä aviopuolison kanssa, hän voi olla yli 40 vuotias.
 • Avopuolisoiden pitää molempien olla alle 40-vuotiaita.
 • ASP-tilille voi tallettaa 150 - 3 000 euroa kalenterineljänneksessä. Neljännesten ei tarvitse olla peräkkäisiä. Vuodessa tilille voi siis kertyä 600 - 12 000 euroa.
 • Minimisäästotavoite on 10 % asunnon hankintahinnasta.
 • Minisäästöaika on noin 2 vuotta.
 • Säästöille maksetaan 1 % vuosittainen korko.
 • Kun säästötavoite on saavutettu ja asunto ostettu, säästöille maksetaan 2 - 4 prosentin lakisääteinen lisäkorko.
 • Asuntolainaan on mahdollista saada valtion korkotukea. Korkotuki tulee voimaan vain, jos lainan korko nousee jossain vaiheessa laina-aikaa yli 3,8 prosentin.
 • ASP-säästösopimus tehdään pankin kanssa. Säästösopimusta voi osapuolten kesken muuttaa säästöaikana.
 • ASP-sopimus on mahdollista siirtää toiseen pankkiin.
 • ASP-lainan voi ottaa myös muusta pankista kuin siitä, johon talletukset on tehty. Jos lainan ottaa toisesta pankista, myös säästösopimus siirretään lainan myöntävään pankkiin.

 • ASP-tilin avaaminen on maksutonta.

Asuntosäästäminen on pitkä projekti

Asuntoon säästäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja motivoitunutta säästämistä. Asuntosäästäminen kannattaakin suunnitella realistisesti, koska liian korkealle asetetut säästötavoitteet aiheuttavat helposti motivaation häviämisen. Toisaalta liian matala säästötavoite voi kyllä toteutua helposti, mutta silloin riittävän rahasumman kerryttäminen edes asunnon käsirahan maksuun voi kestää todella kauan.

Yleensä, kun asunnon hintahaarukka on suhteutettu omiin tuloihin, kestää lainan saantiin riittävän summan säästäminen parista vuodesta muutamaan vuoteen. Mikäli asuntoon säästäminen on nimenomaan talousasioiden päätavoite ja siihen menee silti vuosikausia, kannattaa miettiä onko jokin joko säästötavoissa tai -tavoitteissa pielessä. Samalla kannattaa huomioida, että säästöjen suuruudesta riippumatta esimerkiksi pienillä tai epäsäännöllisillä tuloilla ei välttämättä saa niin suurta asuntolainaa kuin toivoisi. Tällöin voi joutua säästämään entistä pidempään tai pitää harkita esimerkiksi matalamman hintaluokan asuntoa.

Hyvä asuntoon säästämisen kannuste on, että kun säästötavoite on saavutettu ja asunto ostettu, jatkossa saa maksaa kuukausittain oman asunnon lainanhoitokuluja eikä vuokraa vieraalle. Vuokrarahoista ei jää jäljelle mitään pysyvää, asuntolainaa maksettaessa lopulta on jäljellä oma velaton asunto.

Vaikka asunto on iso ostos ja voi vaatia suuriakin uhrauksia, on oma omistusasunto unelma meille monelle. Unelmat omasta asunnosta voivatkin auttaa motivoimaan säästämään silloinkin, kun se ei ole helppoa. Ja onhan oma asunto ehdottomasti unelmoinnin arvoinen kohde.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa