Lainat ja vipit04.02.2014 klo 10:11

Lainakatto asuntolainalle

Valtiovarainministeriö valmistelee lakimuutosta, joka toisi asuntolainoille lainakaton. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 heinäkuussa. Lainakatto olisi ensiasunnon ostajille 95 % ja muille asuntolainan ottajille 90 % lainaa varten annettavien vakuuksien, yleensä ostettavan asunnon arvosta.

Lainakatto asuntolainalle

Asuntolainan lainakatto 90 prosenttia

Lakiehdotuksen mukaan pankki saa myöntää jatkossa lainaa enintään 90 prosenttia lainaa varten annettavien reaalivakuuksien käyvästä arvosta.  

Reaalivakuus tarkoittaa lainan vakuudeksi annettua yksilöityä omaisuutta. Henkilötakausta, esim. vanhempien lapsen asuntolainalle antamaa takausta ei huomioida vakuuskattoa laskettaessa.

Koska harvalla asunnon ostajalla on lainaa varten muita  reaalivakuuksia kuin ostettava asunto, asuntolainan ottajalla pitäisi käytännössä olla ennakkosäästöjä vähintään 10 prosenttia ostettavan asunnon arvosta.

Ensiasunnon asuntolainakatto 95 prosenttia

Ensiasuntojen hankintaa varten otettavan lainan lainakatto on lakiesityksen mukaan 95 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta. Ennakkosäästöjen tulisi näin olla 5 prosenttia ostettavan asunnon arvosta.

Ensiasuntojen muita asuntolainoja korkeamman lainakaton eli pienemmän ennakkoon tehtävän pakkosäästämisen on tarkoitus helpottaa ensiasunnon hankkijoita. Lainakaton arvioidaan hankaloittavan eniten juuri ensiasuntoaan hankkivien nuorten tilannetta. 

Lainakattolaki voimaan heinäkuussa 2016?

Asuntolainan lainakatto sisältyy pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaan lakiesitykseen, joka on tarkoitus antaa kevään 2014 aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2016.

Lakiesityksen tarkoituksena on estää asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen. Ylikuumenemisella tarkoitetaan yleensä asuntojen hintojen liian nopeaa nousua, joka voi olla kansantaloudelle ja asunnon ostajille tuhoisaa. Tuhoisaksi hintojen nousu muuttuu silloin, jos asuntokauppa äkkiä hiljenee ja hinnat romahtavat eli "hintakupla puhkeaa".

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan lakiesityksen ajankohta ei liity Suomen asuntomarkkinoiden tai asuntoluototuksen tilaan vaan lain pyrkimyksenä on varmistaa, että Suomella on tarvittaessa käytettävissään riittävät työkalut markkinoiden pitkän aikavälin vakauden varmistamiseksi.

Lakia on valtiovarainministeriön mukaan valmisteltu yhdessä pankkeja edustavan Finanssialan Keskusliiton kanssa.

Lainakatto voi vaihdella Finanssivalvonnan päätöksellä

Lakiehdotuksen mukaan Finanssivalvonta saisi valtuudet tiukentaa laissa säädettyä yleistä asuntolainan lainakattoa. Tiukennuksiin voitaisiin ryhtyä, jos  asuntomarkkinat uhkaavat ylikuumentua tavalla, joka vaarantaa kansantalouden tai rahoitusmarkkinoiden vakauden.

Finanssivalvonta voisi alentaa lainakattoa enintään 10 prosenttiyksiköllä. Jos alennus otettaisiin voimaan täysimääräisesti, lainakatto alenisi ensiasuntojen lainoissa 85 prosenttiin ja muissa asuntolainoissa 80 prosenttiin.

Finanssivalvonta voisi myös poikkeusoloissa rajoittaa niiden vakuuksien joukkoa, jotka hyväksytään asuntolainan lainakattoa laskettaessa.

Aiheesta on kerrottu tarkemmin Taloussuomen artikkelissa Asuntolainan säästöpakko etenee.

 

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriön tiedote

Finanssialan Keskusliiton esitys

PTT:n laskelmia lainakaton vaikutuksesta

Kommentoi sosiaalisessa mediassa