Lainat ja vipit30.12.2015 klo 13:59

Luottotietojen menetys eli maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä eli kansanomaisesti luottotietojen menetys aiheuttaa suuria ongelmia ihmiselle, joka saa tämän merkinnän. Maksuhäiriömerkinnän saaneen henkilön on lähes mahdotonta saada luottokorttia, ottaa pankkilainaa ilman takaajaa tai ostaa tavaroita laskulla. Myös asunnon vuokraaminen hankaloituu.

Ilmoitus
Katso kuvaa tarkkaan!
Löydä eroavaisuus minuutissa!
Kilpailu.fi

Jos sinulla on raha-asioiden kanssa ongelmia ja pelkäät luottotietojesi menetystä, yritä selvittää asiat kohtuulliseen kuntoon ennen maksuhäiriömerkintää. Apua saat mm. kunnallisilta talous- ja velkaneuvojilta.

Maksuhäiriömerkintä

Mitä tarkoittavat luottotiedot?

Luottotiedolla tarkoitetaan tietoa, joka kuvaa henkilön taloudellista asemaa ja sitoumuksien hoitokykyä. Suomessa luottotietorekisteriä pitävät Suomen Asiakastieto Oy ja Soliditet Finland, jotka välittävät henkilöiden luottotietoja mm. pankeille, pikalainayrityksille ja kauppiaille.

Valtaosa yrityksistä selvittää asiakkaan luottotiedot ennen kuin myy asiakkaalle tavaraa tai palveluja laskulla tai osamaksulla. Käteismaksuissa ja ennakkoon suoritettavissa maksuissa luottotietoja ei yleensä selvitetä. Luottotietorekisterin tarkoitus on välttää myyjälle tai luoton antajalle syntyvää tappiota, jos asiakas ei pystykään maksamaan velkaansa tai laskuaan.

Luottotietojen menetys eli maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä voidaan tehdä luottotietorekisterissä oleviin henkilön luottotietoihin pitkittyneen maksulaiminlyönnin seurauksena. Maksulaiminlyönti tarkoittaa esim. lainan tai laskun maksamatta jättämistä. Perusteet maksuhäiriömerkinnän syntymiselle on määritelty luottotietolaissa.

Aivan hetkessä ja yllättäen maksuhäiriömerkintää ei luottotietoihin synny. Pelkkä laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta merkintää. Maksuhäiriömerkinnän tekee  viranomainen velkojan pyynnöstä, jos maksua ei suoriteta.

Maksuhäiriömerkinnän aiheuttava prosessi tapahtuu hieman eri tavoin eri tyyppisilla laskuilla. Seuraavassa on kerrotty lyhyesti eri tapauksista:

Luottojen maksamatta jättämisestä suoraan maksuhäiriömerkintä

Jos kulutusluotto tai vastaava on ollut erääntyneenä yli 60 päivää, asiasta voidaan tehdä suoraan merkintä  luottotietorekisteriin ilman asian käsittelyä tuomioistuimessa. Tämä mahdollisuus koskee ennen kaikkia pankkeja, rahoitusyhtiöitä ja pikalainayhtiöitä. Vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriömerkinnän tekemistä henkilölle on pitänyt lähettää maksukehotus, jossa on mainittu uhka maksuhäiriömerkinnästä.

Suoraan ulosottokelpoisiksi määritellyt saatavat

Muutamat laskutyypit on määritelty suoraan ulosottokelpoisiksi. Tällaisia ovat mm. verot, sakot, elatusavut, terveyskeskusmaksut ja liikennevakuutusmaksut. Näiden laskujen osalta velkoja voi halutessaan lähettää vain yhden maksuhuomautuksen ja siirtää sen jälkeen saatavansa suoraan ulosottoon.

Ulosottoon siirtäminen tarkoittaa, että ulosottoviranomainen yrittää periä laskua velalliselta. Jos laskua ei makseta ulosottoviranomaisellekaan, asiasta tehdään maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.

Jos lasku maksetaan vasta ulosottoviranomaiselle, siihen on jo syntynyt lisäkuluja. Siksi asia kannattaa aina pyrkiä sopimaan jo ennen ulosottoa. Maksu ulosottoviranomaiselle on kuitenkin aina parempi vaihtoehto kuin seuraava vaihe eli maksuhäiriömerkintä.

Tuomioistuimen velkomustuomion aiheuttama maksuhäiriömerkintä

Muiden saatavien eli "tavallisten laskujen" osalta velkoja voi hakea riidatonta saatavaansa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus antaa asiasta ns. yksipuolisen velkomustuomion, joka aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän. Jos velallinen maksaa velan oikeudenkäynnin aikana, maksuhäiriömerkinnän voi vielä välttää. Jos velkojan vaatimus hylätään käräjäoikeudessa (ns. tekaistut laskut), maksuhäiriömerkintää ei synny.

Kun käräjäoikeus on antanut yksipuolisen velkomustuomion, velkoja voi siirtää saatavansa ulosottoon. Jos ulosottoviranomainenkaan ei saa maksua perityksi, asiasta tehdään uusi maksuhäiriömerkintä, tällä kertaa hieman eri koodilla.

Velkajärjestelymerkintä

Myös yksityishenkilölle myönnetystä velkajärjestelystä ja vapaaehtoisesta velkajärjestelystä tehdään merkintä maksuhäiriörekisteriin.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset

Jos henkilön luottotietoihin on tehty maksuhäiriömerkintä, siitä aiheutuu yleensä monia hankaluuksia:

  • Tavaraa tai palveluita ei myydä laskulla
  • Mitään ei voi ostaa osamaksulla
  • Kännykkään voi ostaa vain prepaid-puheaikaa tai laskut pitää maksaa ennakkomaksuna
  • Luottokorttia ei saa, pankkikortin saaminenkin voi olla vaikeaa
  • Jo olemassa oleva luottokortti otetaan pois
  • Lainaa tai luottoa ei saa ainakaan ilman takaajaa
  • Vakuutuksia ei ehkä myönnetä. Vuokralaiselta vaaditaan usein kotivakuutusta.
  • Työn saaminen voi vaikeutua

Usein maksuhäiriömerkinnän lisäksi myös ulosottoa jatketaan eli tuloista valtaosa käytetään lainojen maksuun.

Maksuhäiriömerkinnän poistaminen

Maksuhäiriömerkintä ei ole pysyvä. Vanhenemisaika vaihtelee, mutta on useimmiten 2 - 3 vuotta. Velkaa koskeva maksuhäiriömerkintä voi olla voimassa jopa 15 -20 vuotta.

Maksuhäiriömerkinnän poistumiseen voi myös itse vaikuttaa. Jos laskun maksaa, maksuhäiriöaika voi lyhentyä kahteen vuoteen. Uudet maksuhäiriömerkinnät taas pidentävät aikaa.

Velallisella on oikeus saada maksuhäiriömerkintään tieto maksuhäiriöön johtaneesta syystä. Esim. velan takauksesta johtunut maksukyvyttömyys voidaan tulkita muiden yritysten taholta lievemmäksi kuin itse aiheutettu maksukyvyttömyys, joten se voi helpottaa elämää maksuhäiriömerkinnän aikana.

Maksuhäiriömerkinnän saaneella on oikeus pyytää luottotietoyhtiöltä kerran vuodessa maksutta luottotietorekisteriote, josta ilmenevät henkilöä koskevat merkinnät ja niiden vanhenemisaika.

Tilanne ei ole koskaan toivoton. Ulosotossa olevia lainoja voidaan yrittää järjestää ns. velkajärjestelyllä ja elämä voi jatkua maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. Mutta helppoa se ei ole. Muista siksi, että jos olet vaarassa saada maksuhäiriömerkinnän, pyri kaikin voimin järjestämään ja sopimaan asiat niin, että merkintää ei tehdä.

Useimmat velkojat ja ulosottoviranomaiset ovat valmiita tekemään maksusopimuksia ja pyrkimään sovintoratkaisuun. Tartu härkää sarvista ja hoida asia ennen ulosottomerkintää. Ja muista, että solmussa olevat asiat eivät ratkea uudella pikavipillä. Ei koskaan.

Lisätietoja

Kuluttajaliiton maksuhäiriösivut

Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksuviivästyssivut

Tietoa ulosotosta (www.oikeus.fi)

Luottotietojen tarkistus (www.asiakastieto.fi)

Luottotietolaki

Kommentoi sosiaalisessa mediassa