Lainat ja vipit25.05.2018 klo 13:14

Osamaksu

Osamaksu tarkoittaa ostamistapaa, jossa tavarasta maksetaan ostohetkellä vain osa. Loppuosa maksetaan yhdessä tai useammassa erässä esimerkiksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Osamaksu on siis kertamaksun vastakohta.

Yrityksen perustaminen

Esimerkki:

Haluat ostaa rikki menneen pesukoneen tilalle uuden, joka maksaa 500 euroa. Jos et voi tai halua maksaa pesukonetta kerralla, voit ostaa sen osamaksulla. Tällöin myyjäliike tarjoaa sinulle esimerkiksi 24 kuukauden maksuaikaa, jonka aikana maksat 500 euroa osissa, muutaman kympin joka kuukausi.

Osamaksu on hyvä maksutapa tilanteissa, joissa esimerkiksi uudelle pesukoneelle tulee vanhan koneen rikkoutuessa yllättävä tarve, johon ei pysty lyhyellä varoitusajalla säästämään tarpeeksi rahaa.

Pesukoneen myyjällä on kuitenkin osamaksutarjouksessa mielessä oma etu, sillä lähes poikkeuksetta osamaksuun täytyy maksaa päälle myös korkoa. Lopullinen pesukoneesta maksettava hinta nousee näin huomattavasti korkeammaksi kuin alkuperäinen 500 euroa.

Osamaksu lakiteknisesti

Lakitekniset asiat eivät tule osamaksusopimuksissa yleensä esiin, jos maksut hoitaa ajallaan ja säntillisesti. Jos maksuja ei syystä tai toisesta saa kuitenkaan hoidettua, on myyjällä oikeus tuotteen takaisin ottamiseen.

Ostaja saa osamaksulla ostamansa tuotteen itselleen eli hallintaansa heti ostohetkellä. Tuote on kuitenkin edelleen myyjän omaisuutta ja vain lainassa myyjältä siihen asti, että koko maksu on suoritettu. Omistusoikeus siirtyy vasta, kun koko kauppahinta eli viimeinenkin osamaksuerä on maksettu.

Osamaksusta säädetään Suomen laissa seuraavasti:

Laki osamaksukaupasta (18.2.1966/91) 1 §

Osamaksukaupalla tarkoitetaan tässä laissa sellaista irtaimen esineen kauppaa, jota koskevan sopimuksen mukaan hinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi erääntyy sen jälkeen, kun esine on luovutettu ostajalle, ja jossa myyjä on pidättänyt itselleen joko oikeuden esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö hänelle sopimuksesta johtuvan velvollisuuden täyttämisen, taikka omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun joko koko hinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät esineen luovuttamisen jälkeen, on suoritettu.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa