Lainat ja vipit31.05.2018 klo 13:14

Osamaksu

Osamaksu tarkoittaa ostamistapaa, jossa tavarasta maksetaan ostohetkellä vain osa. Loppuosa maksetaan yhdessä tai useammassa erässä esimerkiksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Osamaksu on siis kertamaksun vastakohta.

Yrityksen perustaminen

Esimerkki:

Yksinkertaistettuna, kun ostat rikki menneen pesukoneen tilalle uuden, joka maksaa 500 euroa, etkä pysty tai halua maksaa laitetta kerralla, niin voit ottaa pesukoneen osamaksulla. Tällöin myyjäliike tarjoaa sinulle esimerkiksi 24 kuukauden maksuaikaa, jonka aikana maksat 500 euroa osissa, muutaman kympin joka kuukausi.

Osamaksu on erittäin hyvä maksutapa tilanteissa, joissa esimerkiksi juuri uudelle pesukoneelle tulee vanhan koneen rikkoutuessa yllättävä tarve, johon ei pysty lyhyellä varoituksella säästämään tarpeeksi rahaa.

Pesukoneen myyjällä on kuitenkin osamaksusopimuksissa oma lehmä ojassa, sillä lähes poikkeuksessa osamaksuun täytyy maksaa päälle myös korkoa. Lopullinen pesukoneesta maksettava hinta nousee tästä syystä huomattavasti korkeammaksi kuin alkuperäinen 500 euroa.

Osamaksu lakiteknisesti

Lakitekniset asiat eivät tule osamaksusopimuksissa esiin, jos maksut hoitaa ajallaan ja säntillisesti. Jos maksuja ei syystä tai toisesta saa kuitenkaan hoidettua, on myyjällä oikeus tuotteen takaisin ottamiseen.

Ostaja saa tuotteen itselleen heti ostohetkellä, mutta oikeasti tuote on vain lainassa myyjältä siihen asti, että koko maksu on suoritettu.

Osamaksusta säädetään Suomen laissa seuraavasti:

Laki osamaksukaupasta (18.2.1966/91) 1 §

Osamaksukaupalla tarkoitetaan tässä laissa sellaista irtaimen esineen kauppaa, jota koskevan sopimuksen mukaan hinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi erääntyy sen jälkeen, kun esine on luovutettu ostajalle, ja jossa myyjä on pidättänyt itselleen joko oikeuden esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö hänelle sopimuksesta johtuvan velvollisuuden täyttämisen, taikka omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun joko koko hinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät esineen luovuttamisen jälkeen, on suoritettu.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa