Säästäminen06.07.2016 klo 10:47

Säästäminen lapselle

Vanhemmat haluavat turvata lapsilleen hyvän tulevaisuuden ja helpottaa heidän elämäänsä silloin, kun se on mahdollista. Tähän liittyy myös taloudellinen tuki, jota vanhemmat voivat lapsilleen tarjota. Erityisesti lapsen lähtiessä opiskelemaan ja muuttaessa pois kotoa, tulee hänelle paljon kuluja muun muassa huonekalujen ja kurssikirjojen ostoista. Opintotuki ei läheskään aina riitä kattamaan kaikkia kuluja, emmekä voi tietää minkälaisia muutoksia tukiin tulee tulevien kymmenien vuosien aikana. Siispä lapselle säästäminen tuo turvaa paitsi lapselle, myös vanhemmalle, jonka ei tarvitse huolehtia lapsen taloudellisesta selviämisestä.

Säästäminen lapselle

Pitkäaikaissäästäminen tuo korkoa korolle

Säästäminen lapselle on erityisen kannattavaa, koska säästämisen ajanjakso on niin pitkä. Jos esimerkiksi aloittaa säästämisen heti lapsen synnyttyä ja jatkaa sitä siihen asti, että lapsi on täysi-ikäinen, on säästöön kertynyt mukava määrä rahaa. Tämä pätee riippumatta siitä, kuinka suuri summa säästöön on alun perin laitettu niin sanotun korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Sopivien sijoitusten avulla säästöt voivatkin olla jopa kaksinkertaiset, kuin mitä ne olisivat tilanteessa, jossa talletuksen korko olisi nolla prosenttia. Aika onkin usein sijoittajan paras ystävä.

Kun säästäminen ja sijoittaminen on pitkäaikaista, on usein kannattavaa sijoittaa osakkeisiin ja/tai erilaisiin rahastoihin. Säästötilille säästäminen on harvoin kannattavaa, koska niiden korot ovat kovin alhaiset. Usein lapselle säästäessä voidaan ottaa myös hieman enemmän riskiä kuin lyhytaikaisissa sijoituksissa, koska pitkän ajan kuluessa suhdanteiden vaihtelut ehtivät kyllä tasaantua. Sijoitusten hajauttaminen on joka tapauksessa silti järkevää riskien pienentämiseksi. Riskien ottamisessa ja sijoitusten hajauttamisessa kannattaa kuitenkin huomioida lapsen ikä: mikäli säästäminen aloitetaan teini-ikäiselle, ovat toimivat ratkaisut usein erilaisia kuin silloin, jos säästäminen aloitetaan taaperolle.

Säästäessä on tärkeää huomioida sijoittamisen kulut. Kannattaakin valita sellainen sijoituskohde, jonka kulut ovat matalat ja samalla välttää turhia osakesalkun muutoksia, jotka usein maksavat. Pitkän sijoitusajan kuluessa kulut voivat syödä ison osan tuotoista. Monessa tilanteessa niin sanottu Osta ja unohda -strategia onkin paras vaihtoehto.

Verotuksen huomioiminen

Säästäessä lapselle, kannattaa huomioida lahjavero. Verottomasti yksi henkilö saa lahjoittaa yhdelle henkilölle enintään yhteensä 3999 euroa kolmen vuoden aikana. Käytännössä lahjoitussumma - tai sijoitussumma - ei saa siis ylittää 111 euroa kuukaudessa, mikäli haluaa välttää lahjaveron maksamiselta. Lahjaveron raja on kuitenkin henkilökohtainen eikä määritä sitä, kuinka monta ihmistä saa tuon saman summan verottomasti maksaa. Esimerkiksi molemmat vanhemmat saavat siis yhteensä säästää lapselle 222 euroa joka kuukausi.

Vanhemmat toimivat lapsen edunvalvojina

Kun lapselle on kerran lahjoittanut rahaa, ovat rahat lapsen rahoja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lapsen vanhempi olisi sijoittanut kaikki lapsen säästössä olevat rahat, hän ei voi käyttää niitä vararahastonaan. Mikäli säästöstä ottaa rahaa joku muu kuin lapsi, jonka nimissä säästöt ovat, tulee rahat käyttää suoraan lasta varten. Esimerkiksi lapsen jääkiekkovarusteiden ostamista varten saa ottaa rahaa säästöstä, mutta ruokaostoksia varten ei saa.

Vaikka lapsen nimiin säästetyt rahat ovat lapsen rahoja, toimivat vanhemmat lapsen nimissä olevien säästöjen edunvalvojina. Alaikäinen lapsihan ei saa itse tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita varallisuuttaan koskevia suuria toimenpiteitä. Poikkeuksena tästä 15 vuotta täyttänyt henkilö saa kyllä päättää omalla työllään ansaitsemistaan rahoista. Vanhempien säästäessä lapselleen rahaa raja on kuitenkin 18 vuotta.

Edunvalvojana toimivan vanhemman vastuulla on siis järkevä toiminta rahojen kanssa. Vanhemman tulee huolehtia säästetystä omaisuudesta mahdollisimman hyvin ja parhaan osaamisensa mukaan. Myös lapsen mielipidettä tulee kysyä hänen varallisuuttaan koskevissa päätöksissä. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös lapsen ikä ja kehitysaste.
Jos lapsen varallisuuden raja ylittää 20 000 euroa tai jos maistraatti niin pyytää, tulee edunvalvojan lähettää selvitys lapsen varallisuudesta maistraattiin. Tällöin edunvalvonta merkitään holhousrekisteriin, jonka jälkeen edunvalvojan tulee ilmoittaa vuosittain vuositili tositteineen maistraatille.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa