Sijoitus13.09.2018 klo 13:23

Osakesäästötili eli sijoitussäästötili

Hallituksen budjettiesitys lupaa Suomeenkin Sijoitussäästötilin eli Osakesäästötilin. Sen kautta voi saada osinkoja ja myyntivoittoja ilman vuosittaista veronmaksua. Sijoitusten tuotto paranee selvästi, kun myös veron osuuden voi sijoittaa uudelleen. Miksi ja miten?

Sijoitussäästötili

Mikä on sijoitussäästötili eli osakesäästötili?

Hallitus käyttää esityksestä nimeä Sijoitussäästötili. Käytännössä puhutaan usein Osakesäästötilistä, koska tilille voi tallettaa vain osakkeita. Kyse on siis samasta asiasta.

Sijoitussäästötili on pankin tai muun toimijan yksityishenkilöille osakesäästämiseen tarjoama "tili", jonka sisällä säästäjä eli sijoittaja voi ostaa pörssiosakkeita ja saada niistä osinkoja ilman, että tuotoista täytyy maksaa vuosittaista veroa. 

Huomaa, että tässä mainittu sijoitussäästötili on aivan eri asia kuin pankkien aiemmin tarjoamat kiinteäkorkoiset ns. sijoitustilit (pieni kiinteä korko, rahat pankkitilillä). Hallituksen esityksen mukainen sijoitussäästötili on tarkoitettu osakesäästämiseen.

Normaalista osakesijoittamisesta sijoitussäästötili eli osakesäästötili poikkeaa siinä, että vero osingoista ja myyntivoitoista maksetaan vasta, kun rahaa nostetaan pois sijoitussäästötililtä eli otetaan omaan käyttöön. Vuosittain tilille tulleet osingot ja voitot jäävät näin kokonaisuudessaan kasvamaan korkoa. Tällä on erittäin suuri merkitys tuleville tuotoille.

Ilman sijoitussäästötiliä osingoista ja myyntivoitoista peritään vuosittain vero (25 - 32 %). Kun myös tämä osinkojen ja myyntivoittojen vero-osuus voidaan sijoittaa uudelleen, tulevien vuosien tuotto kasvaa merkittävästi. Tämä johtuu Korkoa korolle -ilmiöstä, jonka voimakkuus on uskomaton. Albert Einstainin kerrotaan kutsuneen Korkoa korolle -ilmiötä maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Kyse on erittäin suuresta asiasta. Korkoa korolle -ilmiön ansiosta tavallisesta duunarista voi tulla pienehköillä säästöillä rikas eläkeläinen. Ratkaisevaa on sijoitusaika ja Korkoa korolle -ilmiö, ei vain säästöjen suuruus.

Sijoitustuottojen veroetu on aiemmin ollut vain sijoitusrahastoilla, nyt se annetaan myös tavallisille ihmisille. Näin on tehty jo kauan sitten mm. Ruotsissa ja Tanskassa, ja kokemukset ovat erittäin hyviä. Sijoitussäästötilille rahansa sijoittava henkilö saa vuosien kuluessa hyvän tuoton esim. eläkkeeseen, yhteiskunta saa lopulta suuremmat verot kuin nykyisin. Jokainen voittaa.

Suomalaiset säästäjät ovat tähän saakka makuuttaneet valtaosaa säästöistään nollakorkoisilla pankkitileillä, joilla säästöt vain pienenevät inflaation takia. Sijoitusrahastojen valtiolta saama verohyöty on tehokkaasti rahastettu pankeille rahastojen kalliiden hoitokulujen kautta. Uusi Sijoitusäästötili on oiva paikka esim. viikottaisille lottorahoille tai palkasta kuukausittain otettavalle 200 euron säästölle. Lottoon verrattuna kyse on todellisesta vaurastumismahdollisuudesta.

Sijoitussäästötilin eli Osakesäästötilin pääkohdat

Hallituksen vuoden 2019 budjettiesityksen mukaan:

 • Sijoitussäästötili tulee voimaan vuoden 2020 alussa
 • Sijoitussäästötilille eli osakesäästötilille itse talletettavien  rahojen maksimimäärä on 50 000 euroa. Lisäksi summaa kasvattavat osakesijoitusten tuotot.
 • 50 000 euron yläraja on henkilökohtainen. Rajaa ei voi kiertää avaamalla monta sijoitustiliä.
 • Tilin kautta voi sijoittaa vain julkisesti noteerattuihin eli pörssiosakkeisiin, ei esim. rahastoihin. Siksi sijoitussäästötiliä kutsutaan myös osakesäästötiliksi.
 • Sijoitussäästötilille kertyneistä tuloista (osingoista ja luovutusvoitoista) ei peritä veroja.
 • Kun sijoitussäästötililtä nostaa rahaa itselleen, nostetusta summasta peritään vero. 

Hallituksen esityksessä on sekä hyvää että huonoa, pääosin toki hyvää. Seuraavassa tärkeimpiä kommentteja esityksen hyvistä ja huonoista puolista.

Sijoitusäästötili eli Osakesäästötili - hallituksen esityksen plussat:

 • Hyvin muissa maissa toiminut järjestelmä myös Suomeen.
 • Tavalliset ihmiset samaan asemaan sijoitusrahastojen ja Ay-liikkeen kanssa.
 • Tuetaan piensäästäjiä, pitkällä tähtäimellä myös verotulot kasvavat.
 • Mukana myös osinkotulot.
 • Sijoitusten arvo voi kasvaa vapaasti, verotus vasta rahoja nostettaessa.

Sijoitusäästötili eli Osakesäästötili - hallituksen esityksen miinukset:

 • 50 000 euron katto sijoitetulle pääomalle.
 • Ei osinkoverotuksen 15 % huojennusta, ei myyntivoittojen hankintameno-olettamaa.
 • Ei mahdollisuutta siirtää nykyisiä osakesijoituksia sijoitussäästötilille.
 • Voimaan vasta vuonna 2020.
 • Poliittiset riskit:
  • Nykyisin veroetuja saavat ja/tai poliittisten irtopisteiden kerääjät yrittävät kaataa esityksen. Ay-liike saa jo itse saman veroedun isompana, mutta haluaa estää sen omilta jäseniltään?
  • Lakia voidaan muuttaa tulevaisuudessa.

Sijoitussäästötili eli Osakesäästötili - Tuotto paranee selvästi

Kun koko osakkeille saatu tuotto voidaan sijoittaa uudelleen, sijoituksen arvo kasvaa huomattavasti nopeammin kuin tavallisessa osakesäästämisessä. Ilman osakesäästötiliä tehtävässä sijoittamisessa osingoista peritään noin 25 % vero, myyntivoitoista 30 - 32 % vero.

Yhden vuoden tarkastelussa satasen osingosta on ennen saanyt käteen 75 euroa, jatkossa sijoitussäästötilin kautta 100 euroa. Tätä merkittävämpi asia on kuitenkin se, että kun "ylimääräisen" 25 euroa sijoittaa uudelleen, se tuottaa seuraavana vuonna taas lisää osinkoja. Näin Korkoa korolle -ilmiö kasvattaa vuosien kuluessa pienestä alkusijoituksesta sievoisen summan rahaa. 

Huomaa, että lopullisesta tuotosta maksetaan vero, kun rahat nostetaan pois osakesäästötililtä. Tätä ei kuitenkaan kannata surra, sillä nostohetkeen saakka veron osuus on ollut kartuttamassa osakesäästötilin omistajan kukkaroa. Viivästetty vero kerää vuosien kuluessa rahaa paljon, paljon  enemmän kuin äkkiseltään luulisi.

Kun osakesäästötililtä eli sijoitussäästötililtä nostetaan varoja, nostoa suhteellisesti vastaavasta arvonnoususta (myyntivoitot ja osingot) maksetaan vero.

Esimerkki sijoitussäästötililtä nostettujen varojen verotuksesta:

 • 1.1.2019 tilille on sijoitettu 10 000 euroa.
 • 15.7.2023 tililtä nostetaan 5 000 euroa.
 • Nostohetkellä tilin kokonaisarvo 20 000 euroa, koska osingot ja myyntivoitot ovat kasvattaneet sijoituksen arvoa vuosien kuluessa. 
 • Arvonnousun osuus on 20 000 (nykyarvo) - 10 000 (alkuperäinen sijoitus) = 10 000 euroa eli puolet tilin arvosta.
 • Kun tililtä nostetaan varoja, nostosta puolet on alkuperäistä sijoitettua pääomaa, josta ei peritä veroa. Toinen puoli nostosta eli 2 500 euroa on arvonnousua, josta maksetaan vero.
 • Nykyisellä pääomatulojen veroprosentilla vero on 2 500 * 30 % = 750 euroa.

Esimerkki perustuu kirjoitushetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Esimerkin tuottoluvut ovat keksittyjä.

Sijoitussäästötili - Oma sijoittaminen tasa-arvoiseksi sijoitusrahastojen kanssa

Sijoitusrahastot ovat aiemminkin saaneet sen verohyödyn, joka nyt annetaan rajoitetusti myös tavallisten ihmisten käyttöön.  Sijoitusrahastoilla on jatkossakin rajaton mahdollisuus sijoittaa myös "valtion verorahaa", koska vero maksetaan vasta rahastoja lunastettaessa.

Tavallisten suomalaisten ihmisten rahoista on valtaosa pankkien nollakorkoisilla tileillä inflaation syötävänä. Loppuosasta leijonanosa on pankkien sijoitusrahastoissa. Sijoitusrahastot ovat aina saaneet verohyödyn, mutta tuotto ei ole tullut rahastoihin sijoittaneille tavallisille ihmisille saakka. Sijoitusrahastojen tuotosta suuri osa päätyy rahastojen ylisuuriin palkkioihin.  Suomessa vain yhdellä toimijalla on olemassa kuluttomia sijoitusrahastoja.  

Huomattavaa on, että sijoitusrahastojen lisäksi veron maksusta ovat vapautettuja mm. Ay-liike ja yleishyödylliset yhteisöt. On laskettu, että jos kaikki sijoittajatahot maksaisivat veroa samoin kuin tavalliset piensäästäjät, sijoitustuottojen verotus voitaisiin laskea nykyisestä 30 prosentista 3 prosenttiin! Tavallista ihmistä ei ole ennen sijoitussäästötiliä todellakaan kannustettu säästämään ja sijoittamaan.

Toivottavasti sijoitussäästötilin 50 000 euron kattoa voidaan jatkossa nostaa myös henkilösijoittajien osalta, jotta päästäisiin yhä lähemmäksi tasa-arvoista sijoitustilannetta.

Kansankapitalismi on myös yhteiskunnalle tärkeä asia. Suomea pystyssä pitävät yritykset tarvitsevat pääomia. Kun lisäksi tavalliset kansalaiset vaurastuvat, jatkossa kasvavat myös valtion verotulot.

Kutsutaan uudistusta sitten osakesäästötiliksi tai sijoitussäästötiliksi, toivottavasti se toteutuu. Sijoituskaton takia tästä eivät hyödy ennestään rikkaat vaan tavalliset työntekijät, pienyrittäjät ja opiskelijat!

Säästä vähän nyt - olet myöhemmin rikkaampi.

 

Tämän artikkelin tiedot perustuvat hallituksen esitykseen, joka saattaa muuttua valmistelussa ja eduskunnan käsittelyssä. 

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa