Sijoitus12.01.2019 klo 13:32

Perustietoa sijoituslajeista

Tavallisimmat sijoituslajit on käsitelty hyötyineen ja haittoineen alla.

Kiinteistöt (sijoitusasunnot ym.)

Hyödyt:
 • Turvallinen sijoituskohde, pääoma ei yleensä häviä
 • Suhteellisen suojassa inflaatiolta
Haitat:
 • Heikohko tuotto
 • Tuotto häviää, jos huoneistoon ei saada vuokralaista
 • Jos vuokralaisten kanssa on ongelmia, vaatii paljon työtä
 • Huono vuokralainen rikkoo asunnon ja vie mielenrauhan
 • Suuri yksittäinen sijoitus, hajautus hankalaa

Sijoituslajit

Pankkitalletukset

Hyödyt:
 • Yleensä turvallinen sijoituskohde
 • Talletussuoja 100 000 euroon saakka
 • Ajallinen hajautus suhteellisen helppoa (määräaikaistilit)
 • Kiinteistöä helpommin realisoitavissa
Haitat:
 • Pankkikin voi kaatua
 • Huono tuotto, inflaatio syö rahat
 • Hyvin hajautettuna vaatii paljon työtä

Debentuurit ja joukkolainat

Hyödyt:
 • Periaatteessa turvallinen sijoitustapa
 • Pitkäaikaisina aiheuttavat vähän työtä 
Haitat:
 • Todellista riskiä ei aina tiedetä, kohde pitää selvittää tarkoin
 • Pieniriskisissä heikko tuotto
 • Suuririskissä todella suuri riski
 • Pitkäaikaisina ajallinen hajauttaminen hankalaa

Aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot

Hyödyt:
 • Helppo ja pienitöinen, jos ei käydä aktiivista kauppaa
 • Mahdollistaa hajauttamisen helposti
 • Mahdollistaa sijoittamisen mm. kehittyville markkinoille
Haitat:
 • Suuri salkunhoitajariski, yksi ihminen voi kaataa koko sijoitusrahaston
 • Todellista sijoitusrahaston tilannetta ja sijoituskohteita ei aina tiedetä
 • Näennäistä varmuutta ja tuottoa, mutta useimmat sijoitusrahastot tuottavat huonommin kuin keskimääräinen indeksi
 • Suuret kustannukset verrattuna suoriin osakeomistuksiin tai passiivisiin ETF-rahastoihin

Passiivisesti hoidetut sijoitusrahastot (ETF)

Hyödyt:
 • Helppo ja pienitöinen
 • Mahdollistaa hajauttamisen helposti
 • Mahdollistaa sijoittamisen myös ulkomaille
 • Tuotto vastaa yleensä vastaavaa keskimääräistä indeksiä
 • Edullisemmat kulut kuin aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa
 • Ei salkunhoitajan virheen  aiheuttamaa riskiä
Haitat:
 • Tuotto enintään vastaavan indeksin mukainen
 • Vaikea valita oikeaa rahastoa
 • Suppeilla kohteilla suuri toimialariski

Suorat  osakeomistukset

Hyödyt:
 • Kustannustehokas tapa kotimaan osakesijoittamiseen
 • Myös ulkomaiset osakeostot mahdollisia 
 • Helppoa, jos ei käydä aktiivista osakekauppaa
 • Tiedetään, mitä omistetaan (vrt. sijoitusrahastot)
 • Tiedetään riski
Haitat:
 • Mitä osakkeita kannattaa ostaa?
 • Milloin ja mitä osakkeita pitäisi myydä?
 • Itsellä suuri ammattitaitoriski
 • Työläs, jos hajautetaan hyvin ja käydään aktiivista osakekauppaa

Muista aina nämä, kun teet sijoituspäätöksiä

 • Tärkeintä on hajautus: eri sijoituslajit, sijoituslajin sisällä eri kohteet, aina myös ajallinen hajautus (ostot eri aikoina)!
 • Riski on aina sinulla, asiantuntijoilla ei ole vastuuta neuvoistaan!

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa