Sijoitus19.12.2018 klo 10:11

Talvivaara-Ahtium, tappion vähentäminen verotuksessa

Talvivaara-Ahtiumin tappiot saa vähentää vuoden 2018 verotuksessa. Verottaja on tehnyt päätöksen, että tappio on nyt lopullinen. Tappion saa vähentää kaikista vuoden 2018 pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole riittävästi, tappio vähennetään pääomatuloista viiden seuraavan vuoden aikana.

Konkurssi

Miten vähennän Talvivaaran eli Ahtiumin tappiot fiksusti verotuksessa?

Joissakin tapauksissa voi olla järkevää myydä voitollisia sijoituksia vielä vuoden 2018 aikana, jotta Ahtiumin tappio saadaan vähennettyä. Muista kuitenkin, että mitään sijoitusta ei kannata myydä vain tämän takia. Voitollisten osakkeiden myynti kannattaa yleensä vain kahdesta syystä:

 • Yhtiön varsinainen toiminta ei enää kehity toivotulla tavalla.
 • Yhtiön osakkeista pörssissä saatava hinta on huomattavasti korkeammalla kuin sen yhtiön tilanteen perusteella pitäisi olla. 

Verotus on lähes aina huono syy myydä osakkeita. Koskaan ei kannata myydä hyvän ja hyvin itselle tuottavan yhtiön osakkeita vain siksi, että saisi kuitattua verotuksessa huonon sijoituksensa tappion. 

Nykyisin luovutustappion saa vähentää kaikista verovuoden pääomatuloista, ei siis vain luovutusvoitoista, kuten aiemmin. Tämä pätee myös Talvivaara-Ahtiumin tappioon. Voit kuitata tappion verotuksessa vuokratuloilla, osinkotuloilla, korkotuloilla, metsätuloilla, myyntivoitoilla tai yritystoiminnan pääomatulo-osuudella. Jos tämän vuoden pääomatulosi eivät riitä, ylijääneestä tappio-osasta vahvistetaan luovutustappio, jonka voi vähentää viiden seuraavan vuoden pääomatuloista.

Luovutustappio ei voi aiheuttaa pääomatulojen menemistä miinukselle. Toisin sanoen luovutustappio ei oikeuta alijäämähyvitykseen, jonka kautta pääomatulojen tappio vähennettäisiin ansiotulojen verosta. 

Älä siis panikoi ja tee tyhmiä osakemyyntejä. Jos näyttää, että tappio ei tule kuitatuksi tämän ja viiden seuraavan vuoden pääomatuloilla, asia kannattaa hoitaa esim. harkituilla voitollisten sijoitusten myynneillä. Hukkaan tappiota ei pidä heittää. Tässä vaiheessa tappio on rahanarvoista tavaraa, vaikka alun perin harmittikin.

Yhteenveto tappion vähentämisestä:

 1. Selvitä, mikä on vuonna 2018 syntyneen tappion määrä.
 2. Laske, paljonko sinulla on yhteensä vuonna 2018 pääomatuloja (osingot, vuokrat , luovutusvoitot ...). Jos tuloja on enemmän kuin tappiota, voit lopettaa listan lukemisen tähän. Asia on kunnossa.
 3. Jos tappiota on enemmän kuin pääomatuloja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
  • Hanki tähän vuoteen lisää pääomatuloja esim. myymällä voitollisia sijoituksia tai hankkimalla muita pääomatuloja.
  • Anna verottajan vahvistaa v. 2018 luovutustappio (pääomatulot-tappio) ja hanki tämän edestä pääomatuloja viiden seuraavan vuoden aikana.
 4. Mieti, kattavatko viiden seuraavan vuoden pääomatulosi vahvistettavan tappion.
 5. Selvitä, onko sinulla voitollisia sijoituksia, jotka kannattaisi myydä joka tapauksessa. 
 6. Mieti, kannattaako myynti tehdä nyt vai viiden seuraavan vuoden aikana. Tee suunnitelma ja hoida tappion verohyöty suunnitellusti kotiin joko nyt tai viiden vuoden kuluessa.

Sinänsä Talvivaara-Ahtiumin lopullinen tappio on vain hyvä asia. Nyt sijoittajat saavat kuitata tappionsa verotuksessa oltuaan kauan tämän venytetyn konkurssin panttivankeina. 

Tappion verovähennys konkurssitilanteessa

Osakkeiden aiheuttaman tappion saa vähentää verotuksessa, kun yhtiö on asetettu konkurssiin ja osakkeiden arvon voidaan todeta menettäneen arvonsa lopullisesti. Lopullinen arvonmenetys rinnastetaan osakkeiden luovutustappioon ja tappion voi vähentää kaikista pääomatuloista.

Talvivaaran Kaivososaskeyhtiö Oyj muutti nimensä Ahtium Oyj:ksi.  Ahtium Oy asetettiin konkurssiin monien vaiheiden jälkeen 6.3.2018. Lainvoimaiseksi konkurssi tuli 14.3.2018.

Konkurssitilanteessa arvonmenetys on lopullinen viimeistään silloin, kun pesänhoitaja antaa lopputilityksen velkojainkokouksessa. Tappiota voidaan pitää lopullisena myös, jos jako-osuutta ei pesänhoitajan ilmoituksen mukaan kerry lainkaan. Jos konkurssi raukeaa varojen puutteen vuoksi, arvonmenetys on lopullinen, kun yhtiö poistetaan kaupparekisteristä.

Verohallinto on saanut Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 3.12.2018 päivätyn selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän perusteella Verohallinto ilmoitti, että Ahtium Oyj:nn osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa.

Miksi rikkaat saavat vähentää tappionsakin verotuksessa?

Ajoittain näkyy kommentteja siitä, että yhteiskunta ja verotus suosivat rikkaita ja sorsivat köyhiä. Tämä voi olla tottakin, mutta tappion verovähennystä asia ei koske.

Verotuksen pääsääntöihin kuuluu, että jos jokin tulo on verollinen, samaan toimintaan kohdistuvat menot ovat verovähennyskelpoisia. Jos näin ei olisi, kenenkään ei kannattaisi harjoittaa yritystoimintaa, sijoittaa rahojaan yrityksiin tai tehdä oikeastaan mitään. Tämä on yhteiskunnan pyörimisen edellytys ja matemaattinen, looginen perusasia.

Luovutusvoitoista maksetaan 30 % vero, ensimmäisestä eurosta alkaen. Vastaavasti luovutustappiot oikeuttavat 30 % verovähennykseen. Käytännössä vuoden aikana saaduista 30 % mukaan verotettavista pääomatuloista saa vähentää samoin verotettavat tappiot ja vero maksetaan sitten siitä tulosta, joka jää jäljelle. Siis siitä netosta, joka on oikeasti jäänyt omalle pankkitilille. Ja siitä se pitääkin maksaa.

Pienelle tavissijoittajalle 30 % vero ensimmäisestä eurosta on aika paljon. 

 

Verottajan ohje 11.12.2018

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa