Sijoitus04.05.2018 klo 10:11

Talvivaara-Ahtium, tappion vähentäminen verotuksessa

Talvivaaran eli Ahtium Oyj:n tappioita ei saa vähentää verotuksessa nyt tehtävässä vuoden 2017 veroilmoituksessa.  Tappiot saa vähentää todennäköisesti verovuonna 2018.

Konkurssi

Osakkeiden aiheuttaman tappion saa vähentää verotuksessa, kun yhtiö on asetettu konkurssiin ja osakkeiden arvon voidaan todeta menettäneen arvonsa lopullisesti. Arvonmenetys rinnastetaan osakkeiden luovutustappioon ja tappion voi vähentää kaikista pääomatuloista.

Talvivaaran Kaivososaskeyhtiö Oyj muutti nimensä Ahtium Oyj:ksi.  Ahtium Oy asetettiin konkurssiin monien vaiheiden jälkeen 6.3.2018. Lainvoimaiseksi konkurssi tuli 14.3.2018.

Konkurssitilanteessa arvonmenetys on lopullinen viimeistään silloin, kun pesänhoitaja antaa lopputilityksen velkojainkokouksessa. Tappiota voidaan pitää lopullisena myös, jos jako-osuutta ei pesänhoitajan ilmoituksen mukaan kerry lainkaan. Jos konkurssi raukeaa varojen puutteen vuoksi, arvonmenetys on lopullinen, kun yhtiö poistetaan kaupparekisteristä.

Jos olet kuitenkin myynyt Ahtiumin osakkeita vuoden 2017 aikana yksityisesti esim. Privanet-välityspalvelussa, voit vähentää näistä osakkeista syntyneen luovutustappion vuoden 2017 veroilmoituksella. Tappio vähennetään kaikista pääomatuloista. Pääomatuloja ovat mm. osingot,  vuokratulot ja myyntivoitot.

Muissa tapauksissa Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n eli Ahtium Oyj:n tappion voi vähentää verovuoden 2018 verotuksessa, jos arvonmenetys tulee lopulliseksi vuoden 2018 aikana.

Jokainen entisen Talvivaaran osakkeenomistaja toivoo näin.

Verottajan ohje

Kommentoi sosiaalisessa mediassa