Tulot ja menot15.10.2018 klo 16:08

Kevytauto 15-vuotiaalle mopoauton sijaan?

Kevytauto eli nopeusrajoittu henkilöauto sallitaan marraskuusta 2019 alkaen 15 vuotta täyttäneille kuljettajille, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Tarkoitus on, että mopoautojen tilalle saadaan turvallisempi vaihtoehto. Kevytautoa koskevat lakiesitykset tuotiin eduskunnan käsittelyyn 4.10.2018.   - Artikkelia päivitetty 15.10.2018 -

Mopoauto vai oikea auto

Hallituksen esitys nopeusrajoitetusta kevytautosta

Hallitus antoi 4.10.2018 eduskunnan käsittelyyn lakiesitykset, joiden on tarkoitus mahdollistaa kevytauto eli nopeusrajoitettu henkilöauto. Kevytautoa saa ajaa 15-vuotias kuljettaja mopoauton ajokortilla. 

Kevytauto, hallituksen esityksen pääkohdat:

 • T-ajoneuvoluokkaan luodaan uusi ajoneuvoryhmä Kevytautot.
 • Kevytauto on tavallinen henkilöauto, jonka maksiminopeudeksi  on rajoitettu 45 km/h. Nopeuden rajoittamisen jälkeen auto voidaan muutoskatsastaa kevytautoksi.
 • Kevytautoa saa kuljettaa AM-ajokortilla eli mopoautokortilla.
 • Kevytautoksi voidaan muuttaa henkilöauto, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen eli aikaisintaan 1.1.2015.
 • Jatkossa sallittu käyttöönottovuosi liukuu niin, että kevytautoksi muutettava henkilöauto saa olla enintään 10 vuoden ikäinen. 
 • Muun kuin sähkökäyttöisen kevytauton suurin sallittu omamassa (rekisteriotteessa kerrottu paino) saa olla enintään 1500 kg. 
 • Sähkökäyttöisillä kevytautoilla ei ole painorajoitusta.
 • Kevytautoa verotetaan kuten henkilöautoja. Auton rekisteröinti kevytautoksi ei vaikuta autoveroon, ajoneuvoveroon, polttoainemaksuun tai arvonlisäveron vähennysoikeuteen.
 • Muutos kevytautoksi ei rajoita henkilöauton paikkalukua. Käytännössä kevytautossa voi kulkea kuskin lisäksi vaikka neljä kaveria. Auto kiihtyy kuten tavallinen henkilöauto ja jaksaa helposti kuljettaa useamman ihmisen ja heidän harrastusvarusteensa.
 • Kevytauto varustetaan samanlaisella hitaan ajoneuvon kilvellä kuin mopoautokin.
 • Jos esitys hyväksytään eduskunnassa, se tulee voimaan 1.11. 2019.

Kevytautoesitystä valmisteltiin LVM:n toimesta

Ennen eduskunnalle annettua hallituksen esitystä asiaa valmisteltiin Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta. 5.6.2018 LVM lähetti lausuntokierrokselle alustavan kevytautoesityksen. Valtaosa lausunnon antajista piti kevytautoesitystä hyvänä, mutta mopoautoja maahantuovat yritykset kritisoivat sitä. Myös EU on antoi asiasta huomautuksen, mutta hallituksen mukaan tämän ei pitäisi estää lain voimaantuloa.

LVM:n esityksestä saatujen lausuntojen huomioimisen jälkeen hallitus antoi 4.10.2018 oman kevytautoesityksensä eduskunnan käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, kevytautot sallitaan marraskuun alussa 2019.
 
Esitys voi muuttua vielä eduskunnan käsittelyssä tai se voidaan hylätä, joskaan hylkäys ei liene todennäköistä. Liikennevaliokunta keskustelee vielä mm. siitä, asetetaanko maksiminopeus 45 kilometriin vai 60 kilometriin tunnissa.

Mopoauton sijaan kevytauto eli nopeusrajoitettu henkilöauto 

Hallitus ehdottaa, että 1.11.2019 alkaen 15-vuotiaat saisivat ajaa tavallista henkilöautoa, jonka nopeus on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa. Tällaista nopeusrajoitettua autoa kutsutaan nimellä Kevytauto. Ajolupa edellyttää AM-luokan ajokorttia eli mopoautokorttia.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Oikea auto on törmäystilanteissa huomattavasti mopoautoa turvallisempi. Sivutuotteena tulevat mukavuus ja paremmat ajo-ominaisuudet.

Jotta henkilöautoa saa ajaa mopoautokortilla, siihen pitää asentaa nopeusrajoitin, joka rajoittaa auton nopeuden 45 kilometriin tunnissa.  Tämän jälkeen auto muutoskatsastetaan kevytautoksi.

Kevytautoesitystä käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Eduskunnan liikennevaliokunta pohtii mm. sitä, voisiko kevytauton maksiminopeus kuitenkin olla 60 kilometriä tunnissa. Mitenkään kiveen hakattu 45 km/h rajoitus ei siis vielä ole. Jos kevytautot saisivat ajaa 60 km/h nopeutta, kaupunkiliikenne olisi huomattavasti joustavampaa ja sen myötä todennäköisesti turvallisempaa. Toisaalta kevytautojen maantieajo voisi ehkä olla turvattomampaa.

Kevytautot on tarkoitus sijoittaa ajoneuvoluokkaan T1, kuten traktorit ja traktoriksi rekisteröidyt mönkijät. Kevytautot olisivat kuitenkin T1-luokan sisällä uusi ajoneuvoryhmä ja kevytautoja koskevat eri säädökset kuin esim. T1-luokan mönkijöitä.

Nopeusrajoitetun kevytauton rattiin 15-vuotiaana

Mopoautojen suosio on kasvanut jatkuvasti. Tämä on ymmärrettävää, vaikka mopoauto voikin maksaa lähes yhtä paljon kuin pieni henkilöauto. Mopoauto on kuitenkin antanut nuorille mahdollisuuden päästä liikkumaan. Jos vanhemmilla on ollut riittävästi rahaa, mopoauto on ratkaissut kätevästi perheen liikkumis- ja kuljettamisongelmia.

Mopoautoilla on kuitenkin synkkä maine. Mopoauto on vaarallinen siellä istuville nuorille. Mopoauto ei pienen kokonsa takia näy kunnolla liikenteessä ja jos jotain sattuu, mopoautosta ei ole mitään turvaa. "Auto" on vain kasa lasikuitua, ilman  mitään turvarakenteita. Mopoautosta ei jää paljoa jäljelle, jos sattuu pienikin kolari muiden autojen kanssa. Eikä autossa istuneista nuoristakaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt mopoauton korvaamista nopeusrajoitetulla henkilöautolla. 24.1.2018 LVM ehdotti, että vuoden 2019 alusta alkaen 15 - 18-vuotiaat nuoret saisivat ajaa tavallista henkilöautoa, jonka nopeus on rajoitettu 40 -60 kilometriin tunnissa. 5.6.2018 lähetettiin lausuntokierrokselle LVM:n varsinainen esitys, jossa nopeusrajaksi on määritelty 45 km/h. Samalla nopeusrajoitettu henkilöauto sai nimekseen Kevytauto.

4.10.2018 hallitus antoi kevytautoa koskevat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2018.

Sen lisäksi, että mopoautot ovat turvattomia, ne ovat myös erittäin kalliita. Moni vanhempi on tuskaillut, että mopoauton hinnalla saisi edullisen henkilöauton. Sillä nuori ei kuitenkaan saa ajaa.

Kevytauton vaatima nopeuden rajoitin maksaa edullisimmillaan vain satasia. Taloudellisesti suurempi asia on, että kevytautoksi muutettavan henkilöauton pitää olla otettu käyttöön 1.1.2015 tai sitä myöhemmin. Kovin halvalla kevytautoa ei siis saa, mutta toisaalta uudemmat autot ovat vanhoja turvallisempia.

Nettisivujen perusteella vuonna 2015 tai myöhemmin käyttöön otetun auton voi hankkia jopa alle 2000 eurolla. Alle kolmella tonnillakin voi siis saada käyttöönsä kevytauton. Auto on silloin paljon ajettu, mutta hinta on murto-osa mopoauton hinnasta.

Kun perheen nuori sitten täyttää 18 vuotta ja suorittaa henkilöauton ajokortin, kevytauton nopeudenrajoitin voidaan poistaa ja auto muutoskatsastaa takaisin henkilöautoksi. Autokauppaan ei tarvitse välttämättä mennä. Kätevää ja edullista.

Asiassa on vielä monta mutkaa ja aikataulu voi osoittautua liian optimistiseksi. Muutoksia tarvitaan ajoneuvolakiin, ajokorttilakiin, hallituksen asetuksiin ja Trafin määräyksiin. Asia on kuitenkin vireillä ja lienee todennäköistä, että se toteutuu.

Nopeusrajoitettu auto rekisteröidään kevytautoksi

Jotta 15-vuotiaat saavat ajaa henkilöautoa, autoon pitää asentaa nopeuden rajoitin. Kevytauton maksiminopeus saa olla enintään 45 kilometriä tunnissa.

Sallittujen nopeusrajoittimien tyyppiä ei ole toistaiseksi päätetty. Toiveissa on, että rajoitus hyödyntää nykytekniikkaa ja rajoittaa nimenomaan nopeuden eikä vaihteita. Parhaimmillaan autoon asennetaan vain pieni sinetöity laatikko, joka estää liiallisen nopeuden. Näin poliisi voi helposti valvoa tien päällä, että laatikon sinetit ovat ehjät ja auto edelleen laillinen eli nopeusrajoitettu.

Julkisuudessa on esitelty ainakin kahta nopeuden rajoittamiseen soveltuvaa tuotetta. Joissakin rajoittimissa on nopeudenrajoittimen lisäksi nopeutta seuraava gps-jäljitin. Laite lähettää tiedon pilvipalveluun, jos kevytautolla kuitenkin onnistuu ajamaan ylinopeutta esim. laitetta peukaloimalla. Jos rajoitinlaitteen yrittää avata, siitäkin lähtee automaattisesti tieto eteenpäin. Rajoitukset vaikuttaisivat toimivilta.

Jotta alle 18-vuotiaat saavat ajaa nopeusrajoitettua henkilöautoa, auto pitää nopeusrajoittimen asentamisen jälkeen rekisteröidä kevytautoksi. Kevytautot on lakiesitykseen sisältyvä uusi ajoneuvoryhmä, joka sijoittuu T-ajoneuvoluokkaan. 

Jotta kevytautoa eli nopeusrajoitettua henkilöautoa saa ajaa, pitää kuljettajalla olla AM-luokan ajokortti eli mopoautokortti.

Traktoreiden ajoneuvoluokka T sisältää entuudestaan mm. mönkijät, joiden maksiminopeus saa olla 40 - 60 km tunnissa. T-luokan mönkijöitä saavat lainsäädännön mukaan ajaa 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat.  Myös uudet Kevytautot sijoittuvat T-ajoneuvoluokkaan, mutta muodostavat sen sisällä oman Kevytautot-ajoneuvoryhmän. Kevytauton määräykset siis poikkeavat mönkijöiden säädöksistä.

Nopeusrajoitettu kevytauto myös vanhuksille?

Paitsi 15, 16 ja 17-vuotiaille, nopeusrajoitettu henkilöauto voisi olla hyvä ratkaisu myös vanhuksille. Iän myötä refleksit hidastuvat ja monen vanhuksen on luovuttava rakkaasta henkilöautostaan.

Varsinkin haja-asutusalueilla ruokakauppa voi olla usean kilometrin päässä kotoa. Ilman autoa kaupassa käynti on mahdotonta, jos henkilöauton ajokorttia ei enää saa uusittua.

Nopeudeltaan rajoitettu kevytauto voisi olla osaratkaisu myös vanhuksille. Heitä ei haittaa hidas eteneminen, tärkeintä on päästä kauppaan ja muille asioille. Kevytauton ajokortti voitaisiin ehkä myöntää henkilölle, joka ei enää saa täyteen nopeuteen oikeuttavaa tavallista henkilöauton ajokorttia.

Jo nyt traktorin ajokortilla voi ajaa mönkijää, jonka nopeus on 40-60 km tunnissa. Miksi samaa nopeutta ei saisi ajaa turvallisemmalla henkilöautolla, joka on jo tallissa ja tuttu monien vuosien ajalta? Miksi vanhuksen rahat pitäisi viedä mönkijäkauppaan ja tuoda maantielle ajajalleen täysin vieras ja turvattomampi ajoneuvo? Jotta tämä olisi mahdollista, vanhuksen tuttuun autoon pitäisi voida kohtuuhinnalla asentaa nopeudenrajoitin.

Kiitos! Ehdotus on järkevä ja parantaa liikenneturvallisuutta! 

 

Lisätietoja:

Hallituksen esitys 4.10.2018

LVM:n lakiesitysluonnos 5.6.2018

Trafin tiedote nopeusrajoitetuista henkilöautoista

Tietoa nopeusrajoittimista (Tekniikan Maailma)

Käyttökokemuksia ja lisätietoja (yle.fi)

Käyttökokemuksia (kaleva.fi)

Kommentoi sosiaalisessa mediassa