Tulot ja menot07.11.2012 klo 09:46

Asuntolainalle 20 % säästöpakko?

6.11.2012 julkistetun esityksen mukaan asuntolainoille voitaisiin jatkossa määrätä 20 % pakollinen omarahoitusosuus.

Jokaista asunnon ostajaa koskevan lainmuutosesityksen on tehnyt  ministeri Antti Tanskasen johtama valtiovarainministeriön asettama työryhmä. Työryhmän tehtävänä on ollut pohtia mm. pankkien vakavaraisuussäädöksiä ja finanssimarkkinoiden valvontaa.

Asuntolaina

Esityksen pääkohdat:

  • Asuntolainan säästöpakon asettaisi tarvittaessa Finanssivalvonta (Fiva).
  • Asuntolainan säästöpakko asettaisiin voimaan vain tarvittaessa.
  • Asuntolainan säästöpakko (pakollinen omarahoitusosuus) olisi määräaikainen.
  • Asuntolainan säästöpakko olisi esityksen mukaan suurimmillaan 20 % asunnon arvosta.
  • 80 % lainakatto olisi maanlaajuinen eli paikallinen asuntokupla voisi laukaista lainakaton koko Suomeen.
  • Kyseessä on valtiovarainministeriön työryhmän esitys, joka astuisi voimaan heinäkuussa 2013.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ehdottaa asuntolainoille 80 prosentin lainakattoa. Lainakatto asettaisiin voimaan tarvittaessa ja oikeus sen määräämiseen annettaisiin Finanssivalvonnalle. 

6.11.2012 luovutetun työryhmäesityksen mukaan ensi keväänä päätettävään finanssimarkkinoita säätelevään lakiin ehdotetaan kohtaa, jossa pankkialaa valvova Finanssivalvonta (Fiva) voisi puuttua ylikuumentuneisiin asuntomarkkinoihin asettamalla asuntolainoille tarvittaessa lainakaton.

Lainakatolla määrättäisiin, kuinka suuren osan asunnosta voi enintään asettaa asuntolainan vakuudeksi. Ehdotuksessa lainakatto on 80 prosenttia asunnon arvosta.

Lainakattoa ei olisi jatkossakaan automaattisesti, vaan se säädettäisiin voimaan tarvittaessa. Finanssivalvonta Fiva harkitsisi jatkossa neljännesvuosittain, onko lainakatto tarpeellinen esim. asuntomarkkinoilla vallitsevan hintakuplan (asuntojen nopean hintojen nousun) takia. Ns. normaalitilanteessa lainakattoa ei käytettäisi.

Jos asuntojen hinnat nousisivat Fivan mielestä epäterveellisen nopeasti ja/tai kotitalouksien velkaantuneisuus lisääntyisi hälyttävästi, Fiva voisi rajoittaa asunnon vakuusarvon korkeintaan 80 prosenttiin asunnon arvosta. Vakuusarvo voisi ilmeisesti olla tarvittaessa myös esim. 90 %.

Vaikka esitys tulisi voimaan, käytännössä asunnon voisi todennäköisesti jatkossakin ostaa kokonaan velaksi. Varsinainen asuntolaina olisi 80 % asunnon arvosta ja loppu 20 % voitaisiin rahoittaa toisella, esim. takaajien takaamalla lainalla.

Työryhmän esittämä lakiehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle ja aivan nykyisessä muodossaan se tuskin tulee lopulliseksi laiksi. Monet pankit ovat ensimmäisissä kommenteissaan vastustaneet vakuuskattoa.

Lainakatto koskisi samanlaisena koko maata. Alueellinen hintakupla voisi siis estää lainan saantia koko Suomessa. Helsingissä liian nopeasti nouseva asuntojen hinta aiheuttaisi siis ongelmia Keski-Suomen maaseudulta ostetun omakotitalon rahoitukseen.

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnoissa on joidenkin asiantuntijoiden asuntokuplan piirteitä tälläkin hetkellä.

Asuntolainan vakuusarvon rajoitus on osa eurooppalaista finanssimarkkinoiden vakautta säätelevää lakipakettia, joka sisältää myös muita kohtia.

Laki on tarkoitus käsitellä eduskunnassa ensi kevään aikana. Voimaan lain pitäisi tulla 1.7.2013.

Lisätietoja työryhmän esityksestä

Kommentoi sosiaalisessa mediassa