Tulot ja menotPäivitetty 09.01.2014 klo 15:07

Energiatodistus - Lakimuutos eduskuntaan

Energiatodistuslain muuttamista vaativa kansalaisaloite ylitti 50 000 kannattajan minimimäärän lokakuun alussa ja keräsi kaikkiaan yli 61 000 kannattajaa. Muutosaloite päätyy eduskuntaan. Odotamme mielenkiinnolla lopputulosta.

Alkuperäinen artikkeli

Energiatodistus puhuttaa ja suututtaa suomalaisia. Kansalaisaloite lain muuttamiseksi on kerännyt nimiä jo niin paljon, että energiatodistuslaki päätyy eduskunnan uuteen käsittelyyn.

Energiatodistus

Energiatodistus rakennuksille - Laki, joka korvaa totuuden tarulla

Energiatodistuslaki (Laki rakennuksen energiatodistuksesta) tuli voimaan kesäkuussa 2013.

Energiatodistus pitää lain mukaan hankkia kaikille vuonna 1980 tai myöhemmin rakennetuille pientaloille, joita ollaan myymässä tai vuokraamassa. Energiatodistus on pakollinen myös kaikille uusille rakennuksille. Todistuksesta ovat vapautettuja vain

  • enintään 50 m² rakennus
  • vapaa-ajan asunto, jota käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa 

Energiatodistus on maksullinen paperi, jonka voi tehdä vain valtuutettu asiantuntija.

Energiatodistuksessa kerrotulla "rakennuksen energiatehokkuudella" ei ole mitään tekemistä rakennuksen energiankulutuksen kanssa! Kyseessä on keksittyihin kertoimiin perustuva teoreettinen laskukaava.

Energiatodistus ei koskaan kerro, paljonko talo kuluttaa energiaa tai paljonko talon lämmitys maksaa. Asumiskulujen kannalta energiatodistus korvaa aina totuuden valheella.

Energiatodistus ei kerro talon energiankulutusta

Energiatodistus kertoo lain mukaan "rakennuksen energiatehokkuuden" . Todellisuudessa kyse on on matemaattisesta kaavasta, joka perustuu keksittyihin kertoimiin. 

Energiatodistuksesta nähtävä rakennuksen energiatehokkuus perustuu rakennuksen todellisten tietojen lisäksi seuraaviin kertoimiin:

  • Sähkö: Energiatehokkuuskerroin  1,7
  • Kaukolämpö: Energiatehokkuuskerroin  0,7
  • Kaukojäähdytys: Energiatehokkuuskerroin  0,4
  • Fossiiliset polttoaineet: Energiatehokkuuskerroin  1,0
  • Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet: Energiatehokkuuskerroin  0,5

Energiatodistuksen energiatehokkuuslaskennassa käytettävillä, edellä mainituilla kertoimilla pyritään kertomaan talon energiankulutuksen vaikutukset suhteessa maapallon energian kokonaiskäyttöön ja ilmaston lämpenemiseen. Toisin sanoen, energiatodistus voisi olla nimeltään "Todistus rakennuksen teoreettisen energiankäytön ja valitun energiamuodon vaikutuksesta maapallon kokonaisenergiankäyttöön ja ilmaston lämpenemiseen poliittisesti määritellyillä kertoimilla painotettuna".

Nykyinen energiatodistuksen laskentatapa on kaunis ajatus ihmisten ohjaamisesta oikeaan suuntaan ja maapallon lämpenemisen hillitsemisestä. Kannatettava ajatus. Sillä vain ei ole mitään tekemistä käytännön tai arkijärjen kanssa.

Kukaan ei hyödy nykyisestä asunnon energiatodistuksesta lukuun ottamatta niiden laatijoita, joilla on jatkossa turvattu työllisyys. Asunnon omistaja, ostaja, myyjä tai vuokraaja eivät hyödy energiatodistuksesta, koska energiatodistus ei kerro energiankulutusta.

Energiatodistuksen hinta - kallista propagandaa

Aiemmin rakennettujen rakennusten energiatodistuksia saavat tehdä vain siihen valtuutetut henkilöt, joilla on energiatodistusten tekemiseen oikeuttava, voimassa oleva pätevyys.

Energiatodistuksen hinta vaihtelee muutamasta satasesta jopa 2000 euroon. Energiatodistuksen laatiminen on työlästä ja toistaiseksi tekijöitä on vähän. Todistus on pakollinen ja sen maksaa talon omistaja.

Pakollinen mutta turha todistus on houkutelut myös hämärämiehiä bisneksen kimppuun: halvimpia asunnon energiatodistuksia saatetaan kirjoittaa kohteessa käymättä eli täysin hatusta vetämällä. Kun myös todistuksen ostaja tietää paperin turhaksi, houkutus halvimman tarjouksen valitsemiseen on suuri.

1000 - 2000 euroa on kova hinta paperista, joka ei edes sivulauseessa kerro rakennuksen todellista energiankäyttöä. Kyseessä on kuin passi, joka on pakko hankkia, mutta jossa ei saa olla sen haltijan omaa kuvaa vaan päättäjien arpoma muu mies tai nainen.

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

Suomen omakotiliitto käynnisti 11.4.2013 hankkeen energiatodistuslain muuttamiseksi. Vuonna 2012 voimaan tullut kansalaisaloitelaki antaa mahdollisuuden pakottaa energiatodistus säädöksineen uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi, jos vähintään 50 000 ihmistä sitä vaatii. 

Lokakuun alussa kansalaisaloitelain vaatima 50 000 allekirjoittajan raja on saavutettu. Energiatodistuslaki tulee eduskunnan uuteen käsittelyyn.

Energiatodistuslain muutoksen takana ovat Omakotiliiton lisäksi mm. Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Energiateollisuus ry, Maanomistajain liitto ja Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry.

Lainmuutoksen kannattajanimien keräys jatkuu 10.10.2013 saakka. Mitä enemmän energiatodistuslain muutokselle on kannattajia, sitä todennäköisemmin energiatodistus muuttuu. Näin siksi, että päätös on poliittinen ja kansanedustajat kuuntelevat, toivottavasti, kansaa.

Pyrkimyksenä on muuttaa rakennuksen energiatodistuksen laskentakaavaa ja sisältöä niin, että energiatodistus kertoisi jatkossa rakennuksen todellisen energiankulutuksen. Näin energiatodistuksesta olisi aitoa hyötyä rakennuksen ostajalle. Eikä myyjäkään kokisi maksaneensa turhasta.

Lisätietoja:

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

Omakotiliiton perustelut lainmuutokselle

Lisätietoja kansalaisaloitteesta

Taloussuomen artikkeli: Energiatodistus ja asunnon myynti tai vuokraus

Kommentoi sosiaalisessa mediassa