Tulot ja menot05.10.2018 klo 16:26

Opintotuki, asumistuki, tulorajat ja verotus

Korkeakouluopiskelijan ei kannata tienata kuin 800 - 1 000 euroa kuukaudessa. Yli menevä palkka päätyy valtion taskuun. Mistä on kyse ja mitä pitää tietää?

Opiskelijan työssäkäynti

Opintotuki ja asumistuki pienenevät, kun tulot nousevat

Opiskelijan nettotuloihin vaikuttavat opintotuki, asumistuki ja työstä saatu palkka. Opintotuessa on oma tulorajansa ja asumistuessa oma tulorajansa. Jos opiskelijan palkka nousee, tuet pienenevät. Samalla verotus kiristyy tulojen noustessa. 

Opiskelija ei juurikaan hyödy siitä, että vuotuinen palkkatulo tai yrittäjätulo ylittää 14 000 euroa.  Kuukausituloksi muutettuna tämä tarkoittaa n. 1 200 euroa. Tätä suuremmat palkkatulot eivät juurikaan kasvata käteen jäävää nettotuloa, koska tuet pienenevät vastaavasti.

Veronmaksajain Keskusliiton tutkimuksen mukaan asumistuki alkaa yleensä pienentyä n. 10 000 euron vuosituloilla (833 euroa/kk). Kun tulot ylittävät 12 000 euroa vuodessa (1 000 euroa/kk), alkaa myös opintotuki pienentyä. Samalla verotus alkaa pienentää käteen jäävää palkkaa. Kun tulot ylittävät 14 000 euroa vuodessa (1 167 euroa/kk), käytettävissä olevat nettotulot eivät kasva enää juuri lainkaan. Tukien pieneneminen ja verotuksen kiristyminen vievät sen, minkä palkkatulo tuo.

Huomattavaa on myös se, että vaikka verotuksessa palkkatulosta saa vähentää mm. työmatkakulut, opintotuen tulorajoja tulkittaessa näitä ei saakaan vähentää. Tulona huomioidaan koko bruttotulo, vaikka tulon hankkimisesta olisi aiheutunut merkittäviäkin kustannuksia. Asiasta löytyy lisätietoja artikkelista Opintotuen tulorajat muuttuvat tai poistetaan?

Opiskelijan nettotuloihin vaikuttavat asiat

Opiskelijan nettotuloihin vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Saadun palkan määrä. Palkka on verotuksessa ansiotuloa ja siitä peritään mm. veroja ja eläkemaksuja. Veron määrä on progressiivinen eli mitä enemmän tuloja, sitä suurempi osuus menee veroihin jokaisesta lisäsatasesta. 
  • Opintorahan määrä. Opintorahan määrään vaikuttaa mm. saadun palkkatulon määrä. Mitä enemmän tuloja, sitä vähemmän opintotukea. Tiettyyn rajaan saakka palkkatulo ei kuitenkaan vähennä opintorahaa.
  • Asumistuen määrä. Asumistukeen vaikuttaa työtulojen lisäksi myös saadun opintorahan määrä. Asumistukea ei huomioida tulona opintorahan tulorajoja laskettaessa.

*) Selvyyden vuoksi em. tekstissä puhutaan palkasta. Tarkkaan ottaen termi on työtulo eli palkan sijaan kyseessä voi olla myös yrittäjätulo tai muu työkorvaus.

Kannattaako valmistua nopeasti vai tehdä töitä opiskeluaikana?

Niin kauan kuin opintorahassa on olemassa tulorajat, opiskelijan ei ei yleensä kannata hankkia palkkatuloja yli 14 000 euroa. Yli menevä palkka ei lisää nettotuloa. Alle 10 000 euron vuotuiset palkkatulot ovat kannattavia, kunhan työssäkäynti ei hidasta opintojen valmistumista määräajassa.

Moni opiskelija ei pärjää pelkällä opintorahalla ja asumistuella. Jos asian ratkaisee tekemällä samalla töitä, saa näennäistä lisärahaa. Myös nettotulo kasvaa yleensä jonkin verran. Samalla opiskeluaika kuitenkin helposti pitenee. 

Esimerkki työssäkäynnin vaikutuksesta nettotuloon

  • Opiskelija haluaa saada 1 000 euron nettotulojen lisäyksen vuodessa
  • Palkkatulot ovat ennestään yli 14 000 euroa /vuosi
  • 1 000 euron nettotulon saamiseksi lisäpalkkaa pitää saada 4 000 - 5 000 euroa vuodessa. Syynä on tukien pieneneminen palkkatulon noustessa. 

Esimerkki opintolainahyvityksen vaikutuksesta nettotuloon

  • Opiskelija ei mene lisätöihin vaan kiirehtii opintojaan niin, että ne valmistuvat määräajassa ja vuotta aiemmin kuin silloin, jos hän menisi lisätöihin.
  • Nopeampi valmistuminen rahoitetaan opintolainalla.
  • Valmistuessaan opiskelija saa opintolainahyvityksen. Opintolainahyvitys on n. 1 000 euroa/opiskeluvuosi. Hyvitys tarkoittaa, että valtio maksaa tämän osan opintolainasta.
  • Koska laina pitäisi muuten maksaa omilla nettotuloilla, opintolainahyvitys tuottaa tavallaan 1 000 euron nettotulon.

Esimerkit perustuvat mm. VKL:n tutkimukseen.

Useimmiten opiskelijan kannattaa lisätöiden sijaan yrittää kiirehtiä opintojaan. Kun valmistuu määräajassa, osa opintolainasta kuitataan pois opintolainahyvityksenä. Tästä on selvää taloudellista hyötyä. Samalla loppuu toki opintotuki, mutta tilalle tulee mahdollisuus tehdä täysaikaista ja paremmin palkattua työtä. Asumistuki jatkuu niin kauan kuin se on tulojen puolesta mahdollista. Kun tulot nousevat, asumistukea ei saa, mutta sitä ei myöskään kaivata.

VKL:n tutkimuksen perusteella on hyvin aiheellista, että opintotuen tulorajojen poistoa tai muuttamista tutkitaan.

 

Veronmaksajan Keskusliiton tutkimus

Veronmaksajain Keskusliiton lehdistötiedote

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa