Tulot ja menot18.01.2019 klo 11:30

Opintotuki - Tulorajan muutos tulossa?

Selvityksen mukaan opintotuen tulorajoja kannattaisi nostaa huomattavasti. Tässä tienaisivat sekä opiskelijat että valtio. Ministeri kannattaa asiaa, mutta vaalit ovat tulossa ja ministeri vaihtuu. Nyt jokaisen pitää olla aktiivinen, jotta päätös todella tehdään!  Lue ja vaikuta.

Opintotuki

Opintotuen tulorajaa kannattaisi nostaa 50 prosenttia

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan opintotuen tulorajoja kannattaisi nostaa huomattavasti. Nyt tuloraja on 12 000 euroa vuodessa. Jos tuloraja nostettaisiin 18 000 euroon vuodessa, sekä opiskelijat että valtio hyötyisivät.

Nykyiset tulorajat estävät opiskelijoita tekemästä töitä ja tienaamasta niin paljon kuin haluaisivat. Tiukka tuloraja vähentää opiskelijoiden työintoa myös silloin, vaikka omat tulot ovat selvästi 12 000 euron rajaa alemmat. 

Nykyinen tiukka tuloraja lähettää opiskelijoille viestin, että työnteko ei kannata. Tämä on vaarallista sekä opiskelijan että yhteiskunnan kannalta. Nuorten pitäisi oppia, että työnteko kannattaa aina ja on paras tapa parantaa omaa toimeentuloa. Nuorena opittu asenne vaikuttaa koko elämän ajan.

Opiskelijoiden valmistumisaikaan tulorajan noston ei uskota vaikuttavan.

Mielenkiintoista on, että tulorajan nosto 12 000 eurosta 18 000 euroon nostaisi valtion nettotuloja 5,9 miljoonalla eurolla. Näin, vaikka verotulojen lisäyksestä on vähennetty tulonsiirrot eli opintotuet.

Hyötyjiä olisivat siis sekä opiskelijat että valtio. 

Tutkimuslaitos selvitti - ministeri kannattaa 

Ministeri Sampo Terho tilasi opiskelijoiden tulorajoja koskevan selvityksen Palkansaajien tutkimuslaitokselta. Valmis selvitys luovutettiin 17.1.2019 ministeri Terholle.

Selvityksen mukaan opintotuen tulorajoja kannattaisi nostaa huomattavasti. Tästä hyötyisivät sekä opiskelijat että valtio, joka saisi lisää verotuloja.

Opiskelija voi ansaita tietyn määrän tuloja niin, ettei se poista tai vähennä hänen opintotukeaan. Nykyisin tuloraja on 12 000 euroa vuodessa, jos opiskelua on 9 kk vuodessa. Tulorajat ovat olleet pitkään samalla tasolla pieniä indeksitarkistuksia lukuunottamatta.

Jos tuloraja nostettaisiin 9 kuukautta opiskelevilla 18 000 euroon vuodessa, opiskelijoiden tulotilanne paranisi huomattavasti. Aiemman tutkimuksen mukaan tulorajan nosto nostaisi samalla kaikkien opiskelijoiden halua tehdä töitä opiskelun ohella, siis myös niiden, joilla vanhakin tuloraja on riittänyt hyvin.

Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että nykyinen matala tuloraja passivoi opiskelijoita. Heille ikään kuin lähetetään viesti, että työn teko opiskeluaikana ei kannata, koska lisääntyneet palkkatulot aiheuttavat opintotuen takaisin perinnän. Lukijan mieleen tulee, että nuorena opittu asenne säilyy helposti koko elämän ajan. Haluammeko opettaa nuorille, että työnteko ei kannata?

Ministeri Sampo Terhon mukaan hän olisi valmis korottamaan tulorajoja huomattavasti tai jopa poistamaan ne kokonaan. Työnteosta pitää palkita, ei rankaista, sanoo ministeri tiedotteessaan. Tähän on helppo yhtyä. 

Ministerin mukaan "Työntekoon ja yrittäjyyteen tulee kannustaa aivan erityisesti nuorena, koska varhain hankittu työkokemus tukee työllistymistä läpi tulevan uran. Tulorajojen korottaminen tulisi nähdä investointina, jolla parannetaan opiskeluajan toimeentuloa ja edistetään työllistymistä myös pidemmällä tähtäimellä". 

Tutkimuksessa selvitettiin toisena vaihtoehtona ns. rajaveroasteen käyttöön ottoa. Tämä tarkoittaisi, että tulorajan ylittyessä opintorahaa ei tarvitsisi maksaa takaisin, vaan ylimenevistä tuloista perittäisiin korotettua veroa. Opiskelijan lopullisen rahatilanteen kannalta ei ole merkitystä sillä, peritäänkö raha valtiolle veroina vai opintotuen palautuksina. 

Opintotuki - nykyinen tuloraja

Opintotuen määrä riippuu siitä, montako kuukautta opiskelu kestää vuoden aikana. Yleisimmin opintotukikuukausia on 9 kk vuodessa (syyskuu - toukokuu).

Opintotukea saava opiskelija voi käydä töissä ja moni tekee niin, jotta rahat riittäisivät. Jos palkkatuloja on liikaa, osa opintotuesta peritään kuitenkin takaisin. Myös kesäajan palkka huomioidaan tulorajaa laskettaessa, vaikka silloin ei saa opintotukea.

Jos opintotukikuukausia on 9 kk vuodessa, opiskelija saa nykyisin tienata enintään 12 195 euroa vuodessa. Jos tuloja on enemmän, osa opintotuesta peritään takaisin. Jos opiskelija ei maksa oma-aloitteisesti opintotukeaan takaisin, se peritään häneltä 7,5 prosentilla korotettuna.

Tuloseuranta tehdään jälkikäteen, kun ao. vuoden erotus on valmistunut.

Opintotuki - ehdotettu uusi tuloraja

Palkansaajien tutkimuslaitos ehdotti selvityksessään opintotuen nostamista 12 000 eurosta 18 000 euroon vuodessa. Jos näin tehtäisiin, valtaosa opiskelijoista saisi tehdä töitä halumansa määrän ilman pelkoa opintotuen takaisin perinnästä. Vain harva opiskelija haluaisi tehdä töitä enää tätä enemmän.

Opintotuen tulorajan nostaminen kannustaisi opiskelijoita käymään töissä ja opettaisi, että työnteko kannattaa. Ja auttaisi siihen, että opiskelijan tulot riittävät elämiseen. 

Tutkimuksen mukaan tulorajan noston ja siitä seuraavan mahdollisen lisätyön tekemisen ei arvioida vaikuttavan opiskelijoiden valmistumisaikaan.

Opintotuen tulorajan noston arvioidaan tuottavan valtiolle 5,9 miljoonaa euroa lisätuloja vuodessa. Tämä on nettosumma, jossa on huomioitu lisääntyneet verotulot ja maksettavat opintotuet.

Nostetaanko opintotuen tulorajaa?

Tutkimus osoittaa, että opintotuen tulorajojen nostossa olisi vain voittajia. Sekä opiskelijat että valtio hyötyisivät. Nykyinen tulorajasääntö on oikea byrokratian kukka: lisäkuluja aiheuttava järjestelmä, jossa kansalaiset ja valtio häviävät rahaa ja joka lisäksi opettaa nuorille, että työn teko ei kannata. 

Myös ministeri kannattaa opintotuen tulorajojen nostamista tai poistamista. Hienoa. Asiasta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: tulorajoja pitää nostaa nopeasti.

Onko kaikki siis hyvin? Saavatko opiskelijat jo ensi vuonna tienata enemmän? No ei.

Keväällä 2019 pidetään eduskuntavaalit. Nykyinen ministeri on ministeri enää alle sata päivää. Lisäksi hänen puolueensa ei ole gallup-suosiossa. Ensi vuonna ministerinä on joku muu.

Vaalien jälkeen pidetään hallitusneuvottelut. Kukaan ei vielä tiedä, mitkä puolueet muodostavat hallituksen. Jos opintotuen tulorajoja halutaan nostaa, asiasta pitäisi sopia hallitusneuvotteluissa.

Toivotaan että näin käy, koska se olisi kaikkien etu. Politiikan pyörteissä todennäköisyys on kuitenkin enintään 50 %, jos asiaa ei vahvasti lobata. Valitettavasti.

Opiskelijat barrikadeille, tuloraja ylös

Opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen kannattaisi pitää tulorajojen nostoa nyt vahvasti esillä. Ja kaikkien muiden tukea heitä vahvasti. Sähköpostia päättäjille, kommentteja sosiaaliseen mediaan. Tapoja on.

Keskustelkaa, vaatikaa, olkaa aktiivisia. Nyt on sen aika.

 

Lisätietoja: 

Ministeriön tiedote  (Opintotuen tulorajaselvitys)

Tutkimuslaitoksen raportti (Opintotuen tulorajaselvitys)

Kommentoi sosiaalisessa mediassa