Vakuutus21.07.2018 klo 08:09

Oikeusturvavakuutus - Mikä ja miksi?

Jos joku haastaa sinut oikeuteen, olet ilman oikeusturvavakuutusta melkoisessa pulassa.  Jos sinulla on oikeusturvavakuutus , vakuutusyhtiö maksaa osan oikeudenkäyntikuluista puolestasi. Oikeusturvavakuutus auttaa myös, jos ostamasi unelma-asunto onkin homepesä.

Oikeusturvavakuutus

Mikä on oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata oikeudenkäynneistä ja muista oikeudenkäyntiin rinnastettavista tapauksista aiheutuvia kuluja.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa tilanteissa oman asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion ja kulut ja tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut.

Osa vakuutuksista korvaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu joutuu tuomioistuimen päätöksellä maksamaan vastapuolelle. Näin tapahtuu usein silloin, jos häviää asiansa oikeudenkäynnissä. Vastapuolen kulut korvaavia vakuutuksia on nykyisin vähän. Osaan oikeusturvavakuutuksista tämän turvan voi ostaa lisämaksusta.

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Aina näin ei kuitenkaan ole, joten asia kannattaa tarkistaa omasta vakuutuskirjasta. Oikeusturvavakuutuksen voi kuitenkin lähes aina valita lisäosana kotivakuutukseen, maatilavakuutukseen yms. 

Kotivakuutukseen sisältyvät oikeusturvavakuutukset kattavat usein vakuutuksenottajan lisäksi myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.  Yritystoimintaa varten on olemassa erillisiä yrityksen vastuuvakuutuksia.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

OIkeusturvavakuutus korvaa asianajajan tai muun lakimiehen kohtuulliset kulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Usein korvataan myös oikeudenkäyntimaksut ja todistajille maksetut palkkiot.

Yleensä vakuutus koskee vain yksityiselämään liittyviä asioita, ei esim. työhön, yritystoimintaan tai sijoittamiseen liittyviä riitoja. 

Huomattavaa on, että yksityiselämään liittyvistä riitatapauksista on usein rajattu pois mm. avioeroon, lapsen huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Vakuutusyhtiön kannalta tämä on ymmärrettävää, sillä avioerot ovat valitettavan usein pitkiä ja tunnepohjaisia riitoja, joissa vakuutusyhtiö maksaisi nämä korvatessaan molempien osapuolien kulut. Jos kaikki avioeroasiat korvattaisiin oikeusturvavakuutuksista, vakuutusmaksut olisivat nykyiseen nähden moninkertaisia. Muista siis tehdä avioehto vihille mennessäsi sen sijaan, että riitelet nekin asiat erotessasi. Ja muista, että sopu on aina riitaa parempi, myös sinulle itsellesi. Lapsista puhumattakaan.

Usein vakuutuksissa on ehto, jonka mukaan alle 2 vuotta voimassa olleissa vakuutuksissa sekä riidan että riidan perusteena olevan asian tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Näin korvauksen ulkopuolelle jää esim. talokauppariita, jos vastuuvakuutus on otettu vasta talokaupan tekemisen jälkeen, kun tehtiin uusi kotivakuutus.

Oikeusturvavakuutus korvaa yleensä mm. seuraavat tilanteet: 

 • Teetät asunnossasi remontin, joka menee pieleen. Vaadit remonttiyritykseltä korvausta, mutta hänen mukaan mitään virhettä ei ole tapahtunut.
 • Naapurisi väittää koirasi aiheuttavan hänelle kohtuutonta häiriötä. Koira ei ole sinusta aiheuttanut haittaa ja kiistät vaatimuksen. Naapurisi haastaa sinut silti oikeuteen.
 • Sinut haastetaan ilman syytä oikeuteen perättämän lausuman antamisesta ja huhujen levittämisestä.
 • Lastesi väitetään rikkoneen naapurin kasvihuoneen, vaikka niin ei ole tapahtunut. Kiistät asian, mutta asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen.
 • Ostat itsellesi uuden asunnon, josta todetaan jälkikäteen homeongelma. Myyjä ei kuitenkaan suostu hinnan alennukseen tai kaupan purkuun.
 • Myyt vanhan asuntosi, josta ostaja väittää löytyneen piilovikoja, joista et kertonut myyntitilanteessa. Kiistät vaatimuksen, mutta ostaja haastaa sinut oikeuteen.

Vastuuvakuutus on yleensä voimassa kaikkialla Suomessa. Ulkomaanmatkojen varalta sitä voidaan usein laajentaa kattamaan myös Suomesta alkavat enintään 90 vrk kestävät matkat. Tätä voitaneen pitää merkittävänä asiana. Harva haluaa joutua ulkomailla oikeuteen jonkin sellaisen vaatimuksen perusteella, jota ei edes kunnolla ymmärrä. Ulkomaillakin voimassa oleva oikeusturvavakuutus on näissä tapauksissa kullanarvoinen asia.

Mitä oikeusturvavakuutus ei korvaa?

Oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa:

 • Vakuutuksenottajan omia kuluja
 • Oikeuden päätöksen toimeenpanosta aiheutuvia kustannuksia
 • Vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka sinut määrätään maksamaan
 • Avioliiton tai avoliiton päättämiseen liittyvän riita-asian kustannuksia
 • Lasten elatukseen tai tapaamisoikeuteen liittyvän riita-asian kustannuksia
 • Työhön tai yritystoimintaan liittyviä riitatapauksia
 • Sijoitustoimintaan liittyviä riitatapauksia
 • Oikeudellista neuvontaa
 • Asioita, joita käsitellään käjäjäoikeuden sijaan vain hallinto-oikeuksissa tai vakuutusoikeudessa 
 • Rikosasioita, joissa yleinen syyttäjä ajaa rangaistusta

Esimerkkejä asioista, joita oikeusturvavakuutus ei tyypillisesti korvaa:

 • Eroat puolisostasi, mutta ette pääse sopuun omaisuuden jaosta
 • Riitelet entisen puolisosi kanssa lasten huoltajuudesta tai tapaamisoikeudesta
 • Haluat saada neuvoja riita-asian hoitamiseen
 • Ostat sijoitusasunnon, josta löytyy hometta (liittyy sijoitustoimintaan)
 • Riitatilanne on syntynyt työntekijänä tai yrittäjänä
 • Ajat verovalitustasi hallinto-oikeudessa (asiaa ei käsitellä käräjäoikeudessa)
 • Sinut irtisanotaan perusteettomasti (liittyy työhön)

Huomaa, että oikeusturvavakuutuksissa on suuria yhtiökohtaisia eroja. Saman vakuutusyhtiön sisälläkin voi olla monia eri laajuisia oikeusturvavakuutuksia. Tarkista oman vakuutuskirjasi tiedot!

Oikeusturvavakuutuksen omavastuu

Oikeusturvavakuutukseen sisältyy aina omavastuu. Omavastuu on usein prosenttipohjainen, esim. 200 euroa + 15 % kuluista. Koska omavastuun eurosumma kasvaa kulujen mukaisesti, riita-asia voi vakuutuksesta huolimatta tulla myös vakuutuksenottajalle kalliiksi. Prosentuaalinen omavastuu on kuitenkin ymmärrettävä, sen avulla pyritään hillitsemään turhia ja pitkittyviä oikeudenkäyntejä ja hallitsemattomia korvauskuluja. 

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on usein esim. 8500 euroa.

Jos asia ratkaistaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä neuvottelemalla, omavastuu on yleensä 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Vakuutusmäärän ollessa 8500 euroa, omavastuu voi olla näin 4250 euroa.

Tarvitsenko minä oikeusturvavakuutuksen?

Sopua rakentavalle ja toiset huomioivalle ihmisellekin voi tulla jonakin päivänä kotiin kirje, joka suistaa maailman raiteiltaan. Se on ikävää, mutta maailma on sellainen. Vaikka et olisi syyllinen, sinua voidaan väittää syylliseksi ja haastaa oikeuteen. Surullista mutta totta.

Oikeusturvavakuutus varmistaa, että et joudu itse maksamaan suuria summia, jotta saat pätevän lakimiehen.

Monen mielestä jokaisella pitäisi olla oikeusturvavakuutus, jotta voi nukkua yönsä rauhassa.

 

Vakuutusyhtiöitä:

 • LähiTapiola
 • Pohjola
 • If
 • Fennia
 • POP-vakuutus

 

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa