Vakuutus08.09.2012 klo 08:36

Vakuutuslajit - Tarve ja sisältö

Tavallinen ihminen tarvitsee yleensä seuraavia vakuutuksia:

  • Tapaturmavakuutus 
  • Sairauskuluvakuutus
  • Henkivakuutus
  • Vastuuvakuutus
  • Oikeusturvakuutus
  • Koti-irtaimistovakuutus
  • Matkavakuutus
  • Omakotitalon omistajat tarvitsevat lisäksi kotivakuutuksen (tai ainakin palovakuutuksen).
  • Auto tai moottoripyörä tarvitsee lisäksi liikennevakuutuksen (pakollinen) ja vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon.

Jokaisen omassa harkinnassa on, paljonko erilaisia vakuutuksia ottaa. Jokainen vakuutus tietysti maksaa, mutta tuo myös turvaa vahingon sattuessa. Seuraavassa on tietoa, jonka perusteella voit harkita jokaisen vakuutustyypin tarvetta omalla kohdallasi.

Vakuutuslajit

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus kattaa yleensä tapaturman aiheuttamat hoitokulut tiettyyn rahamäärään saakka.
 
Tapaturmavakuutus ei kata sairauksista johtuneita kuluja. Tämä tuo ajoittain ratkaistavaksi hankalia rajatapauksia: Selän vahingoittuminen liukastumisen takia voidaankin tulkita selän aiemmasta heikkoudesta (=sairaus) johtuvaksi, jolloin tapaturmavakuutus ei korvaa liukastumisvammaa. Toisin sanoen tämän tulkinnan mukaan terve selkä ei olisi vahingoittunut liukastumisessa. Siksi kattavan turvan takia kannattaa yleensä ottaa erillinen sairaskuluvakuutus, joka korvaa kaikki sairaudet.
 
Työajan tapaturmat korvataan yleensä ensisijaisesti työnantajan ottamasta Työntekijöiden lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tämä vakuutus on työnantajille pakollinen, mutta ei korvaa vapaa-ajan tapaturmia. Työmatkojen tapaturmat ovat rajatapauksia. Jos sinulla on lisäksi itse otettu kokoaikainen (= aina voimassa oleva) tapaturmavakuutus, kaikki tapaturmat tulevat korvattua. 
 
Tapaturmavakuutuksessa saattaa olla mm. urheilun pois sulkevia rajoituksia, joten tämä asia kannattaa tarkistaa, jos harrastat urheilua. Usein pois on rajattu vain vaaralliseksi luokitellut lajit (laskuvarjohyppy yms.) tai kilpaurheilu.
 
Korvausmäärät ovat yleensä asiakkaan valittavissa. Suuremmat korvaukset aiheuttavat tietysti myös suuremman vakuutusmaksun.
 

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus kattaa sairauden hoidosta aiheutuneet kustannukset tiettyyn rahamäärään saakka. Korvattavia kuluja ovat yleensä lääkärinpalkkiot ja lääkkeet, usein myös sairaalan hoitomaksu ja sairauden hoidosta aiheutuneet matkakulut. Sairauskuluvakuutus on hyvä pari tapaturmavakuutukselle. Sen korvausmäärät ovat yleensä pienempiä kuin tapaturmavakuutuuksen, mutta jos tapaturmavakuutus ei korvaa sattunutta tapaturmaa/sairautta niin korvaus saadaan silloin sairauskuluvakuutuksesta. Näin selvitään rajatapauksista, joissa vakuutusyhtiön mukaan  tapaturma onkin johtunut perussairaudesta (esim. heikko selkä).
 
Nykyään tarjotaan myös vain tietyt vakavat sairaudet kattavia täsmävakuutuksia, joista saa korvauksen vain esim. silloin, jos sairastuu syöpään. Nämä vakuutukset ovat yleensä suhteellisesti selvästi tavallisia sairauskuluvakuutuksia kalliimpia, vaikka maksu tuntuukin pieneltä. Syynä on se, että todennäköisyys juuri tiettyyn nimettyyn tautiin sairastumiseen on pieni. Siksi yleensä kannattaa ottaa normaali, kaikki sairaudet kattava sairauskuluvakuutus.
 

Henkivakuutus

Henkivakuutus maksaa rahallisen korvauksen esim. puolisolle, jos vakuutettu kuolee. Korvauden saaja eli edunsaaja voidaan joko nimetä tai se voi olla yleisesti "omaiset". Henkivakuutus on tärkeä mm. silloin, jos otetaan suuri laina, jota puoliso ei yksin pysty hoitamaan toisen puolison kuollessa. Vakuutus on syytä ottaa aina myös silloin, jos perheen tulot ovat riippuvaisia toisen puolison palkasta tai yrityksestä. Perusidea on, että perhe pystyy jatkamaan elämäänsä talousasioiden kaatumatta myös toisen puolison kuollessa.
 
Pankki voi vaatia henkivakuutusta esim. suuren asuntolainan ottamisen yhteydessä. Tarjolla on myös lainanmaksuturvia, joissa vakuutus maksaa lainan lainanottajan kuollessa. Samoin kuin sairauskuluvakuutuksessa, nämä täsmävakuutukset ovat yleensä suhteellisesti kalliimpia kuin normaalit henkivakuutukset. Syynä on se, että korvaus on sidottu vain tiettyyn lainaan eikä puoliso saa korvausta esim. silloin, jos tämä nimenomainen laina on jo maksettu pois.
 

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa vahingon, jonka aiheutat jollekin ulkopuoliselle ja josta sinä olet korvausvelvollinen. Tällaiset korvaustilanteet ovat harvinaisia, mutta koska korvattava summa on usein hyvin suuri ja jopa mahdoton maksaa itse, vastuuvakuutus on tärkeä asia. Joskus yllättävä korvausvelvollisuus voi pilata koko elämän. 
 
Vakuutus korvaa huolimattomuudesta tai varomattomuudesta johtuvan vahingon, mutta ei törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa. 
 
Tahallisesti aiheutettua vahinkoa ei korvata. Korvattava tapaus voi olla esim. törmäys polkupyörällä tai lasten tai kotieläimen ulkopuoliselle aiheuttama vahinko.
 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa esim. riita-asioiden oikeudenkäyntikulut. Vaikka itse olisit rauhallinen ja riitaa haastamaton henkilö, voit joskus joutua ulkopuolisen henkilön oikeuteen haastamaksi, jopa ilman syytä. Näissä tapauksissa oikeusturvavakuutus on oivallinen turva. 
 
Monet ammattiliitot ovat ottaneet omille jäsenilleen oikeusturvavakuutuuksen, joka kattaa heidän työhönsä liittyvät asiat. Nämä vakuutukset eivät yleensä kata muita asioita. Esim. kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus ei taas yleensä kata työsuhteeseen liittyviä riita-asioita. Myös avioeroriidat ja esim. sijoitustoimintaan liittyvät riidat on usein rajattu korvauksen ulkopuolelle.
 
Oikeusturvavakuutus on aina tärkeä asia yrittäjälle ja jokaisella yrityksellä on syytä olla sekä vastuuvakuutus että oikeusturvavakuutus.
 
Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti kata riita-asioita, jotka ovat syntyneet jo ennen vakuutuksen ottamista. 
 

Koti-irtaimistovakuutus

Koti-irtaimistovakuutus korvaa omassa kodissa olevat tavarat, jos ne tuhoutuvat esim. tulipalossa tai ne varastetaan. Koti-irtaimistovakuutus sisältyy kotivakuutuksiin. 
 
Jos asut kerrostalossa, rivitalossa tai paritalossa, sinulle riittää kotivakuutukseksi yleensä koti-irtaimistovakuutus, koska itse talo on taloyhtiön vakuuttama. Omakotitalon omistajalla on aina syytä olla kotivakuutus, joka korvaa myös talon tuhoutumisen.
 
Koti-irtaimistoa ovat mm. kodinkoneet, huonekalut, vaatteet ja harrastusvälineet. Koti-irtaimisto vakuutetaan usein täysarvovakuutuksella, jonka maksu perustuu asunnon kokoon. Irtaimisto voidaan vakuuttaa myös ns. vakuutusmääräisenä eli summasta, jonka katsotaan olevan irtaimiston arvo.
 
Koti-irtaimistovakuutus voi sisältää myös matkatavaravakuutuksen eli korvata myös irtaimistolle matkalla aiheutuneen vahingon. Matkatavaravakuutus sisältyy yleensä myös matkavakuutukseen.
 

Kotivakuutus

Kotivakuutus sisältää yleensä sekä itse rakennuksen vakuutuksen että koti-irtaimiston vakuutuksen. 

Kotivakuutus korvaa esim. omakotitalon palamisen, vesivahingon, myrskyvahingon ja rakennukseen kiinteästi kiinnitettyjen laitteiden rikkoutumisen.
 
Kotivakuutus on nykyisin usein rakennuksen pinta-alaan perustuva ns. laaja vakuutus, mutta myös vanhanaikaisia tietyn rahamäärän korvaavia pelkkiä palovakuutuksia on edelleen olemassa. Koska vesivahingot ovat nykyisin hyvin yleisiä ja kalliita korjata, laaja myös vesivahingon sisältävä vakuutus on usein järkevä vaihtoehto.
 
Kotivakuutukseen voidaan sisällyttää myös loma-asunnon ja sen irtaimiston vakuutus. Myös pieni metsäala voidaan usein sisällyttää kotivakuutukseen. Laajempia maa- ja metsäalueita varten on olemassa erikseen ns. maatilavakuutuksia.
 
Kotivakuutuksen yhteydessä voidaan vakuuttaa myös vene tai lemmikkieläin, vaikka molempiin tarkoituksiin on saatavissa myös erillisiä "täsmävakuutuksia".
 

Matkavakuutus

Matkavakuutus sisältää usein matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen. Matkavakuutus voi olla joko jatkuvasti voimassa oleva vakuutus tai vain tiettyä matkaa varten hankittu lyhytaikainen vakuutus. Useita matkoja vuodessa tekeville jatkuva vakuutus on yleensä edullisempi.
 
Matkavakuutus on erittäin tärkeä vakuutus, jos harrastat matkustamista. Vastoin yleistä luuloa Suomen valtio ei tuo matkustajaa ilmaiseksi "konsulinkyydillä" kotiin, jos hän sairastuu tai menettää rahansa. 
 
Matkustajavakuutus korvaa yleensä matkasairauden ja matkatapaturman hoitokulut, lääkkeet ja sairaalan hoitomaksut. Jos vakuutettu kuolee matkalla, vakuutus maksaa vainajan kuljetuksen kotiin. Vakuutus voi korvata myös matkan peruuntumisen ja matkalta myöhästymisen.
 
Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille aiheutuneen varkauden tai rikkoontumisen, usein ilman omavastuuta. Jos matkavatavarat saapuvat matkakohteeseen pahasti myöhässä, vakuutus voi korvata myös ns. välttämättömyystarvikkeiden hankinnan.
 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa