Vakuutus21.07.2018 klo 14:06

Vastuuvakuutus - Mikä ja miksi?

Jos aiheutat vahingon ulkopuoliselle, joudut korvaamaan sen. Jos sinulla on vastuuvakuutus, vakuutusyhtiö maksaa korvaukset puolestasi (vakuutusehtojen puitteissa).  

Vastuuvakuutus

Mikä on vastuuvakuutus?

Vastuuvakuutus on vakuutus, joka korvaa ulkopuolisille aiheuttamasi vahingon, josta sinä olet lain mukaan korvausvelvollinen. Vastuuvakuutus siis korvaa nimensä mukaisesti vahingon, josta sinä olet vastuussa.

Valtaosa tavallisista esinevakuutuksista korvaa erilaisia vahinkoja vakuutuksenottajalle itselleen. Vastuuvakuutus poikkeaa muista vakuutuksista niin, että korvauksen saaja on aina ulkopuolinen.

Vastuuvakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Aina näin ei kuitenkaan ole, joten asia kannattaa tarkistaa omasta vakuutuskirjasta.

Kotivakuutukseen sisältyvät vastuuvakuutukset kattavat usein vakuutuksenottajan lisäksi myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.  

Mitä vastuuvakuutus korvaa?

Vastuuvakuutus korvaa ne esine- ja henkilövahingot, jotka aiheutat "huolimattomuudella tai varomattomuudella". Törkeästä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja vakuutus ei korvaa.

Vastuuvakuutus korvaa yksityishenkilönä aiheuttamasi vahingot, joista olet Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan korvausvastuussa. 

Vastuuvakuutus korvaa mm. seuraavat tilanteet: 

  • Polkupyöräilijä törmää jalankulkijaan tai pysäköityyn autoon
  • Kotieläinten aiheuttamat vahingot
  • Kiinteistölle tai vuokrahuoneistolle aiheutetut vahingot
  • Lasten ulkopuolisille aiheuttamat vahingot

Vahingonkorvauksen maksamisen lisäksi vastuuvakuutus voi avustaa tai edustaa sinua myös neuvotteluissa korvauksenvaatijan kanssa. Tällä on usein suuri merkitys neuvottelujen lopputulokseen. Vastuuvakuutus voi myös korvata oikeudenkäyntikulut, jos joudut korvauskysymyksen takia oikeuteen.

Vastuuvakuutus on yleensä voimassa kaikkialla Suomessa ja myös tilapäisten ulkomaanmatkojen aikana.

Eri vakuutusyhtiöiden vastuuvakuutuksissa on eroja. Maksimikorvaussumman lisäksi myös vakuutuksen laajuus voi vaihdella. Tarkista oma vakuutuskirjasi!

Mitä vastuuvakuutus ei korvaa?

Vastuuvakuutus ei korvaa tahallaan aiheutettuja vahinkoja. Kuitenkin alle 12-vuotiaan vakuutetun lapsen tahallaan ulkopuolisille aiheuttamat vahingot yleensä korvataan.

Yritystoiminta ei kuulu tavanomaisen vastuuvakuutuksen piiriin, mutta yrityksille on olemassa omia vastuuvakuutuksiaan. 

Vastuuvakuutus ei korvaa sinulla lainassa tai säilytyksessä olevalle, toisen omistamalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Myöskään sinulla työn kohteena (valmistettavana/korjattavana) olevaa omaisuutta ei korvata.

Vastuuvakuutus ei korvaa mm. seuraavia vastuutilanteita:

  • Lainaat auton ja romutat sen (lainassa oleva omaisuus)
  • Rikot ystäväsi TV:n tahallasi, jotta hän saisi uuden television (tahallisuus)
  • Korjaat naapurin tietokonetta ja se rikkoutuu (tavara työn kohteena)
  • Aiheutat vahingon työntekijänä tai yrittäjänä

Joissakin em. tapauksissa muut vakuutukset voivat silti korvata vahingon. Jos autolla on Kasko-vakuutus, se korvaa todennäköisesti auton. Jos naapurin tietokone sisältyy hänen kotivakuutukseensa, se saattaa korvata tietokoneen rikkoutumisen. Vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa näitä vahinkoja, vaikka sinulla on niistä korvausvelvollisuus omaisuuden omistajaa kohtaan.

Vastuuvakuutukseen sisältyy aina omavastuu.

Tarvitsenko minä vastuuvakuutuksen?

Huolellisellekin ihmiselle voi sattua vahinko. Huonolla onnella aiheutat vahingossa vahingon, josta kärsivät myös toiset ihmiset tai yritykset: unohdat vesihanan auki, kaadut polkupyörällä auton päälle tai koirasi puree vastaantulijaa.

Vastuuvakuutus varmistaa, että et joudu itse maksamaan suuria korvauksia ulkopuoliselle henkilölle tai yritykselle.

Monen mielestä jokaisella pitäisi olla vastuuvakuutus, jotta voi nukkua yönsä rauhassa.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa