Verotus

Verotus on välttämätön paha, jonka avulla toimii mm. suomalainen sairaanhoito, koulutus ja vanhustenhoito. Verojen maksu on myös hyvätuloisten etu, koska vain sen avulla yhteiskunta pyörii ja talous toimii. Veroja maksetaan valtiolle ja kunnalle, usein myös seurakunnalle.

Verotuksen tarkoituksena on tasata ihmisten ja yritysten tuloja oikeudenmukaisesti ja pitää huolta myös heikoimmista. Siksi valtion ansiotulojen verotus (mm. palkkatuloista valtiolle maksettava vero) on progressiivinen eli hyvätuloinen maksaa suuremman osan tuloistaan veroina kuin pienituloinen. Suurituloinen voi joutua maksamaan jokaisesta esim. palkkana saamastaan satasesta veroa 45 euroa (veroprosentti 45), pienempituloinen vain kympin (veroprosentti 10). Kaikkien pienimpiä tuloja saavat eivät maksa veroja lainkaan, mutta ovat silti oikeutettuja mm. julkiseen sairaanhoitoon ja koulunkäyntiin.

Kunnallisvero (kunnalle/kaupungille päätyvä verojen osuus) on ns. tasavero. Tasavero tarkoittaa, että suurituloinen ja pienituloinen maksavat jokaisesta esim. palkkana saamastaan satasesta saman verran veroa, esim. 20 euroa jokaisesta satasesta (= veroprosentti 20 %).

Kirkollisveroa maksavat kaikki seurakuntien jäsenet. Kirkollisvero on kunnallisveron tapaan tasavero. Kirkollisvero on melko pieni eikä vaikuta merkittävästi verojen kokonaismäärään.

Katso tulojen jako ansiotuloiksi ja pääomatuloiksi.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa