Verotus31.08.2016 klo 14:51

Luovutustappion vähentäminen 2016

Luovutustappiot voi vuodesta 2016 alkaen vähentää kaikista pääomatuloista. Muutos on merkittävä ja asia kannattaa huomioida verosuunnittelussa. Miksi?

Luovutustappion vähentäminen

Luovutustappion verotus ennen vuotta 2016

Aiemmin omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot on voinut vähentää verotuksessa vain omaisuuden luovutusvoitoista. Vähennysoikeus on ollut voimassa viisi vuotta luovutustappion syntymisestä.

Joissakin tapauksissa luovutustappio on voinut jäädä kokonaan vähentämättä, jos mitään luovutusvoittoja ei ole saatu viiden seuraavan vuoden aikana.

Vaikka tappion olisi saanut vähennettyäkin, se on voinut vaatia esim. voitollisten osakesijoitusten myyntiä vain verotuksen takia. Kyseessä on ollut epälooginen, verotuksen yleisistä periaatteista poikkeava rajoitus.

Luovutustappion verotus 2016 alkaen

Vuodesta 2016 alkaen luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Pääomatuloja ovat mm. omaisuuden luovutusvoitot, korkotulot, osinkotulot ja vuokratulot. Lisäksi pääomatuloja syntyy yritystoiminnan ja maataloustoiminnan pääomatulo-osuudesta (osa tulosta verotetaan pääomatulona) ja metsätalouden puunmyyntituloista (kokonaan pääomatuloa). Palkka on aina ansiotuloa.

Luovutustappion verotus toimii 2016 alkaen seuraavasti:

  • Jokaisesta omaisuuden luovutuksesta lasketaan luovutusvoitto tai luovutustappio kuten ennenkin.
  • Verovuonna saaduista luovutusvoitoista vähennetään verovuonna syntyneet luovutustappiot.
    • Jos verovuoden luovutusvoitot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutustappiot, erotus (nettoluovutusvoitto) verotetaan luovutusvoittona. Luovutusvoitto on pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja ylimenevästä osasta 34 % vuonna 2016.
    • Jos verovuoden luovutustappiot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutusvoitot, erotus (nettoluovutustappio) vähennetään muista päämatuloista. Vähennys tehdään ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.
    • Jos pääomatuloja ei ole lainkaan tai niitä on vähemmän kuin vähennettävää luovutustappiota, vähentämättä jääneen tappion voi vähentää seuraavan viiden vuoden aikana. Luovutustappion perusteella ei synny alijäämähyvitystä eli tappiota ei vähennetä ansiotulojen veroista.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään vanhan säädöstön mukaisesti. Vuonna 2015 ja aiemmin syntyneet luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

Pienten luovutusten tappio on edelleen vähennyskelvoton

Luovutusvoitto on vanhaan tapaan kokonaan verovapaata, jos kaikkien verovuonna tehtyjen luovutusten luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1.000 euroa.

Samoin luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia, jos

  • kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1.000 euroa ja samalla
  • kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu luovutushinta on yhteensä enintään 1.000 euroa.

Huomaa, että ratkaisevaa on luovutushinta, ei luovutusvoiton tai tappion määrä. Vaikka luovutusvoitto olisi 900 euroa, se ei ole verovapaata, jos luovutushinta on yli 1000 euroa. Vastaavasti luovutustappion voi vähentää, vaikka tappio olisi vain 200 euroa, kunhan hankintahinta on yli 1000 euroa ja luovutushinta on yli 1000 euroa.

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta alkuperäinen hankintahinta + voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Toinen vaihtoehto on vähentää luovutushinnasta ns. hankintameno-olettama, joka on alle 10 vuotta omistetulla omaisuudella 20 % luovutushinnasta ja 10 vuotta tai kauemmin omistetulla omaisuudella 40 % luovutushinnasta. Jos laskelman lopputulos on positiivinen luku, kyseessä on luovutusvoitto. Jos laskelman lopputus on negatiivinen, kyseessä on luovutustappio.

Luovutusvoiton voi laskea verolomakkeella 9 (laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta).

Luovutustappion vähentäminen - veromuutoksen vaikutus 

Käytännössä muutos tarkoittaa, että luovutustappion voi nyt vähentää vuokratuloista, korkotuloista tai mistä tahansa pääomatuloista samoin kuin kaikki muutkin pääomaverotukseen liittyvät menot. Aiempi luovutustappion vähentämiskäytäntö oli epälooginen ja poikkesi normaaleista verotusperiaatteista.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden ajallinen pakkokohdistaminen jää pääsääntöisesti menneisyyteen. Eikä sitä tule ikävä. Muista kuitenkin, että vuonna 2015 tai aiemmin syntyneet luovutustappiot käsitellään vanhaan tapaan.

Ennen verovuoden päättymistä ei tarvitse enää suunnitella, pitäisikö voitolla olevia sijoituksia myydä vain siksi, että aiempina vuosina syntynyt luovutustappio voitaisiin vähentää. Aiemmin tämä on ollut järkevää, jotta vanha luovutustappio ei jäisi kokonaan verovelvollisen vahingoksi. Käytännössä asia on ollut ongelmallinen, koska pelkästään verotussyistä tehtävä omaisuuden myynti on harvoin kokonaisuutta ajatellen paras valinta. 

Jatkossa riittää, että tarkistat ennen verovuoden loppua, että sinulla on pääomatuloja vähintään saman verran kuin nettoluovutustappioita. Sijoittajille tämä ei ole yleensä ongelma, koska sijoitustuotot ovat lähes kokonaan pääomatuloja.

Uusikin käytäntö voi olla ongelmallinen palkansaajalle, jolla on vain ansiotuloja, mutta jolle silti syntyy omaisuuden luovutustappio. Syynä on luovutustappion vähentämiseen jätetty erityisrajoitus. Luovutustappion takia syntynyttä pääomatulolajin alijäämää ei voi vähentää ns. alijäämähyvityksen kautta ansiotulojen veroista. Lohtuna on, että alijäämän voi vähentää viiden seuraavan vuoden aikana mistä tahansa pääomatuloista. Uusi luovutustappion vähentämiskäytäntö on selvästi vanhaa parempi myös tässä tapauksessa.

Luovutusvoittoverotuksen muutos on suuri parannus. Yksi vanha epäkohta on nyt korjattu. Kansantaloudellekin on parempi ratkaisu, että sijoitus- ja liiketoimintapäätökset tehdään todellisten tarpeiden mukaan eikä verotussyistä.

Luovutusvoiton ja luovutustappion laskenta (www.vero.fi)

Arvopaperien luovutusvoittojen verotus (www.vero.fi)

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa