Verotus09.01.2020 klo 14:06

Luovutustappion vähentäminen 2019

Luovutustappiot voi vuonna 2019 vähentää kaikista pääomatuloista. Luovutustappio ei voi kuitenkaan viedä pääomatuloja miinukselle.  Asia kannattaa huomioida verosuunnittelussa. 

Luovutustappion vähentäminen

Luovutustappion verotus 2019

Verovuonna 2019 luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista, mutta luovutustappiot eivät voi viedä pääomatuloja miinukselle.

Luovutustappioiden verotusta muutettiin vuonna 2016. Tämän jälkeen verotuskäytäntöä ei ole muutettu.

Pääomatuloja ovat mm. omaisuuden luovutusvoitot, korkotulot, osinkotulot ja vuokratulot. Lisäksi pääomatuloja syntyy yritystoiminnan ja maataloustoiminnan pääomatulo-osuudesta (osa tulosta verotetaan pääomatulona) ja metsätalouden puunmyyntituloista (kokonaan pääomatuloa). Palkka on aina ansiotuloa.

Luovutustappion verotus toimii verovuonna 2019 seuraavasti:

  • Jokaisesta omaisuuden luovutuksesta lasketaan luovutusvoitto tai luovutustappio.
  • Verovuonna saaduista luovutusvoitoista vähennetään verovuonna syntyneet luovutustappiot.
    • Jos verovuoden luovutusvoitot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutustappiot, erotus (nettoluovutusvoitto) verotetaan luovutusvoittona. Luovutusvoitto on pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja ylimenevästä osasta 34 % vuonna 2018.
    • Jos verovuoden luovutustappiot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutusvoitot, erotus (nettoluovutustappio) vähennetään muista päämatuloista. Vähennys tehdään ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.
    • Jos pääomatuloja ei ole lainkaan tai niitä on vähemmän kuin vähennettävää luovutustappiota, vähentämättä jääneen tappion voi vähentää seuraavan viiden vuoden aikana. Luovutustappion perusteella ei synny alijäämähyvitystä eli tappiota ei vähennetä ansiotulojen veroista.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään vanhan säädöstön mukaisesti eli luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista seuraavan viiden vuoden aikana.

Pienten luovutusten tappio on edelleen vähennyskelvoton

Luovutusvoitto on vanhaan tapaan kokonaan verovapaata, jos kaikkien verovuonna tehtyjen luovutusten luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

Samoin luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia, jos

  • kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa ja samalla
  • kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu luovutushinta on yhteensä enintään 1 000 euroa.

Huomaa, että ratkaisevaa on luovutushinta, ei luovutusvoiton tai tappion määrä. Vaikka luovutusvoitto olisi 900 euroa, se ei ole verovapaata, jos luovutushinta on yli 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappion voi vähentää, vaikka tappio olisi vain 200 euroa, kunhan hankintahinta on yli 1 000 euroa ja luovutushinta on yli 1 000 euroa.

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta alkuperäinen hankintahinta + voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Toinen vaihtoehto on vähentää luovutushinnasta ns. hankintameno-olettama, joka on alle 10 vuotta omistetulla omaisuudella 20 % luovutushinnasta ja 10 vuotta tai kauemmin omistetulla omaisuudella 40 % luovutushinnasta. Jos laskelman lopputulos on positiivinen luku, kyseessä on luovutusvoitto. Jos laskelman lopputulos on negatiivinen, kyseessä on luovutustappio.

Luovutusvoiton voi laskea verolomakkeella 9 (laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta).

Luovutustappion verotus ennen vuotta 2016

Luovutusvoiton verotusta muutettiin verovuonna 2016. Tätä ennen omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot voi vähentää verotuksessa vain omaisuuden luovutusvoitoista. Vähennysoikeus oli voimassa viisi vuotta luovutustappion syntymisestä.

Joissakin tapauksissa luovutustappio saattoi jäädä kokonaan vähentämättä, jos mitään luovutusvoittoja ei saatu viiden seuraavan vuoden aikana.

Vaikka tappion olisi saanut vähennettyäkin, se saattoi vaatia esim. voitollisten osakesijoitusten myyntiä vain verotuksen takia. Kyseessä oli epälooginen, verotuksen yleisistä periaatteista poikkeava rajoitus.

Nykyisin luovutustappion voi vähentää vuokratuloista, korkotuloista tai mistä tahansa pääomatuloista samoin kuin kaikki muutkin pääomaverotukseen liittyvät menot. 

Luovutusvoittojen ja -tappioiden ajallinen pakkokohdistaminen jäi muutoksen myötä pääsääntöisesti menneisyyteen, ja hyvä niin. Vuonna 2015 tai aiemmin syntyneet luovutustappiot käsitellään edelleen vanhaan tapaan.

Luovutustappiot kannattaa nytkin suunnitella

Myös nykyisin luovutusvoittojen ja luovutustappioiden ääreen kannattaa hetkeksi istahtaa ennen verovuoden vaihtumista. Tärkeää on tarkistaa ennen vuoden loppua, että sinulla on pääomatuloja vähintään saman verran kuin nettoluovutustappioita. Sijoittajille tämä ei ole yleensä ongelma, koska sijoitustuotot ovat lähes kokonaan pääomatuloja.

Nykyinenkin käytäntö voi olla ongelmallinen palkansaajalle, jolla on vain ansiotuloja, mutta jolle silti syntyy omaisuuden luovutustappio. Syynä on luovutustappion vähentämiseen jätetty erityisrajoitus. Luovutustappion takia syntynyttä pääomatulolajin alijäämää ei voi vähentää ns. alijäämähyvityksen kautta ansiotulojen veroista. Alijäämän voi kuitenkin vähentää viiden seuraavan vuoden aikana mistä tahansa pääomatuloista, ei siis vain luovutusvoitoista. 


Luovutusvoittoverotuksen muutos vuonna 2016 oli suuri parannus. Yksi vanha epäkohta tuli korjattua. Kansantaloudellekin on parempi ratkaisu, että sijoitus- ja liiketoimintapäätökset tehdään todellisten tarpeiden mukaan eikä verotussyistä.

 

Luovutusvoiton ja luovutustappion laskenta (www.vero.fi)

Arvopaperien luovutusvoittojen verotus (www.vero.fi)

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa