Verotus16.01.2014 klo 10:47

Tietoa Yle-verosta


Päivitys 23.10.2015:
  • Budjettiesityksen mukaan vuonna 2016 Yle-verosta vapautetaan kaikki, joiden verotettavat tulot ovat enintään 7 500 euroa.
Päivitys 16.1.2014:
  • Vuoden 2014 alussa Yle-veron maksimäärä nousi 140 eurosta 143 euroon. Samalla pienimmän perittävän veron määrä nostettiin 50 eurosta 51 euroon.
  • Vero sisältyy verokortin ennakonpidätysprosenttiin tai ennakonkantoon.

Alkuperäinen artikkeli 9.11.2012:

Vuoden 2013 alussa televisiolupamaksu korvataan uudella Yle-verolla. Vero koskee jokaista yli 18-vuotiasta suomalaista. Alle 7353 euroa vuodessa ansaitsevat on kuitenkin vapautettu verosta.

Televisiolupamaksut peritään normaalisti vuoden 2012 loppuun saakka. Mahdollinen vuoteen 2013 ulottuva osuus palautetaan maksajille.

Yle-vero

Yle-veron suuruus

Yle-vero on enintään 140 euron suuruinen veroluontoinen maksu, joka peritään muiden verojen yhteydessä. Yle-veroa maksavat kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt riippumatta siitä, omistaako hän television tai käyttääkö hän sitä. Lisäksi Yle-veroa peritään liike- tai ammattitoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä.

Yle-veron suuruus riippuu henkilön verotettavien tulojen määrästä ja voi siis vaihdella eri vuosina.

Yle-vero on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Enimmillään maksu voi olla 140 euroa. Alle 50 euron Yle-veroa ei peritä. Alle 7353 euroa vuodessa ansaitsevan henkilön ei siis tarvitse maksaa Yle-veroa.

Yle-vero sisältuu automaattisesti verokortin ennakonpidätysprosenttiin ja/tai verottajan yrittäjille lähettämään itse maksettavaan ennakkoverolaskuun. Yle-vero peritään automaattisesti verohallinnon toimesta eikä sen takia tarvitse itse tehdä mitään muuta kuin maksaa veronsa normaalisti.

Kuolinpesä maksaa Yle-veroa kuolinvuodelta vainajan ja kuolinpesän yhteen laskettujen tulojen perusteella.

Nykyiseen televisiolupaan verrattuna joillakin maksu nousee  ja joillakin laskee. Plussaa nykykäytöntöön verttuna on ainakin kustannustehokkaampi ja vähemmän valvontaa vaativa maksun keruumenettely. 

Koskee myös yrityksiä

Yritykset ja yhteisöt maksavat Yle-veroa verottavien tulojen perusteella. Alle 50 000 euron verotettavalla tulolla Yle-veroa ei tarvitse maksaa. 50 000 euron verotettavalla tulolla vero on 140 euroa. Sen yli menevältä osalta veroa peritään 0,35 %. Suurin mahdollinen yhteisön Yle-vero on 3 000 euroa vuodessa.

Ammatinharjoittajat, liikkeenharjoittajat ja maanviljelijät maksavat veron yksityishenkilöinä kuten muutkin verovelvolliset. Yritystoiminnasta ei peritä erillistä Yle-veroa, koska silloin sama henkilö joutuisi maksamaan veron kahdesti. Myöskään henkilöyhtiöt eli Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö eivät maksa erikseen Yle-veroa.

Pääosa yhdistyksistä on vapautettu Yle-verosta, samoin valtio, valtionlaitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta ja asunto-osakeyhtiö. 

Esimerkkejä Yle-verosta eri tuloluokissa

Yksityishenkilöiden Yle-vero vaihtelee ansiotulojen ja pääomatulojen yhteismäärän perusteella. Vero on henkilökohtainen. Molemmat puolisot maksavat veron omien tulojensa perusteella.

Tulot / vuosi Yle-vero / vuosi
Vuositulot alle 7354 euroa 0 euroa
Vuositulot 8000 euroa = 660 euroa / kk 54 euroa
Vuositulot 10 000 euroa = 830 euroa / kk 68 euroa
Vuositulot 12 000 euroa = 1 000 euroa / kk 81 euroa
Vuositulot 15 000 euroa = 1 250 euroa / kk 102 euroa
Vuositulot 18 000 euroa = 1 500 euroa / kk 122 euroa
Vuositulot yli 20 588 euroa  140 euroa

 

Lisätietoja Yle-verosta:

Kommentoi sosiaalisessa mediassa