Verotus26.03.2014 klo 11:12

Tulevat veromuutokset - kehysbudjetin päätöksiä

Päivitys 4.11.2015:

Huomaa! Tämä artikkeli on kirjoitettu edellisen hallituksen aikana ja sen aikeista. Nykyisen hallituksen tulevat muutokset on kerrottu artikkelissa Veromuutokset 2016.


Alkuperäinen artikkeli 26.3.2014:

Valtion kehysbudjetti vuosille 2015 - 2018 sisältää monia veronkiristyksiä, vaikka osa valtiontalouden tasapainottamisesta tehdäänkin leikkausten avulla.

Kehysbudjetti

Verotuksen muutokset vuosina 2015 - 2018:

Pääomaverotus kiristyy 

Hallituksen 25.3.2014 päättämä vuosien 2015 - 2018 kehysbudjetti sisältää seuraavat pääomaverotuksen kiristykset:

 • Ylemmän verokannan tuloraja alennetaan 30 000 euroon (v. 2013 50 000 euroa, v. 2014 40 000 euroa).
 • Ylempi verokanta korotetaan 33 prosenttiin. (v. 2014 32 %).
 • Kiristysten jälkeen pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, sen yli menevältä osalta 33 %.
 • Muutos vaikuttaa mm. osinkojen verotukseen, myyntivoittojen verotukseen, vuokratulojen verotukseen ja metsänomistajien puun myynnin verotukseen.

Asuntolainojen korkovähennys pienenee

25.3.2014 päätetyn vuosien 2015 -2018 kehysbudjetin mukaan asuntolainan korkomenojen verovähennysoikeus pienenee edelleen vuosittain 5 prosenttiyksiköä. Kiristyksen jälkeen asuntolainojen korkovähennykset ovat seuraavat:

 • Vuonna 2014 asuntolainojen korkomenoista voi  vähentää verotuksessa 75 % 
 • Vuonna 2015 asuntolainojen korkomenoista voi  vähentää verotuksessa 70 % 
 • Vuonna 2016 asuntolainojen korkomenoista voi  vähentää verotuksessa 65 % 
 • Vuonna 2017 asuntolainojen korkomenoista voi  vähentää verotuksessa 60 % 
 • Vuonna 2018 asuntolainojen korkomenoista voi  vähentää verotuksessa 55 % 

Työmatkakulujen verovähennysoikeus pienenee

Hallituksen 25.3.2014 päättämän vuosien 2015 - 2018 kehysbudjetin mukaan työmatkakulujen verovähennyksen omavastuu nousee seuraaavasti:

 • Vuosina 2015 - 2018 työmatkakulujen verovähennyksen omavastuu on 750 euroa.
 • Vuonna 2014 työmatkakulujen verovähennyksen omavastuu on 600 euroa.

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään

Vuosia 2015 - 2018 koskevan kehysbudjetin mukaan (hallituksen päätös 25.3.2014) perintöverotusta ja lahjaverotusta kiristetään edelleen tulevina vuosina:

 • Perintö- ja lahjaverotuksen rajaveroprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.
 • Yli miljoonan euron arvoisten perintöjen ja lahjojen korotettu veroluokka muutetaan pysyväksi.

Lisäksi kiristetään ajoneuvoveroa, polttoaineveroa ja tupakkaveroa. Tuloveroasteikkoihin ei tehdä indeksitarkistuksia. Tämä tarkoittaa, että ansiotulojen verotus kiristyy jonkin verran joka vuosi.


Tulevat menoleikkaukset vuosina 2015 - 2018

Hallituksen 25.4.2014 päättämä tulevien vuosien kehysbudjetti sisältää veronkiristysten lisäksi monia menoleikkauksia. Leikkauskohteita ovat mm. seuraaavat:

 • Lapsilisiä leikataan
 • Ansiosidonnaista työttömyysturvaa pienennetään
 • Sosiaalitukien indeksitarkistuksia ei tehdä täysimääräisesti 
 • Opintotuen indeksitarkistuksia ei tehdä täysimääräisesti 

Se, että indeksitarkistuksia ei tehdä täysimääräisesti tarkoittaa, että tuet eivät nouse samassa tahdissa kuin tuensaajan menot.

Opintotuen osalta indeksisidonnaisuus loppuu osittain jo ennen kuin se alkaakaan. Opintotuki päätettiin muutamia kuukausia sitten sitoa indeksiin 1.8.2014 alkaen. 


Artikkelin tiedot perustuvat kirjoitushetkellä käytettävissä oleviin lähteisiin. Kyseessä ovat hallituksen kaavailemat tulevien vuosien päätökset, joiden täytäntöönpanosta päätetään erikseen.

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa