Verotus09.10.2018 klo 08:27

Verokorttimuutos 2019 koskee kaikkia

Verokortti muuttuu ja sivutuloverokortti poistuu vuoden 2019 alussa. Ole tarkkana, että saat palkkaa myös vuoden lopussa. Miksi?

Verokortti

Verokortti uudistuu ja muuttuu vuonna 2019

Valtioneuvosto antoi 4.10.2018 asetuksen, joka muuttaa verokorttia ja verokortin käyttötapaa huomattavasti. Kokonaan uudistunut verokortti  koskee verovuotta 2019.

Verokortti 2019 - Tärkeimmät muutokset:

 • Sivutuloverokortti poistuu.
 • Portaikkoverokortti poistuu.
 • Verokortin palkkakautta koskevista tulorajoista luovutaan.
 • Ennakonpidätyksen määrittävät jatkossa aina koko vuoden tuloja koskeva perusprosentti, tuloraja ja lisäprosentti.
 • Lisäprosenttia käytetään vasta, jos vuoden aikana saadut bruttotulot ylittävät tulorajan. Tämän jälkeen ennakonpidätys tehdään kokonaan lisäprosentin mukaisesti eli nettopalkka pienenee huomattavasti, kun tuloraja ylittyy.
 • Samaa verokorttia käytetään kaikille palkkatuloille ja kaikille työnantajille.
 • Myös sivutulon maksajat käyttävät samoja perus- ja lisäprosentteja.
 • Työnantajan ei tarvitse säilyttää verokorttia. Riittää, että esität verokortin tai sen kopioin työnantajalle, jos työnantaja ei saa ennakonpidätystietoja suoraan verohallinnolta.
 • Verokorttiin ei tehdä merkintöjä palkan maksusta.
 • Palkansaajan pitää itse seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana ja tilata tarvittaessa uusi verokortti verottajan Omavero-palvelusta. Muuten loppuvuoden palkoista voidaan periä veroja moninkertaisesti, kun tuloraja ylittyy ja aletaan käyttää lisäprosentin mukaista ennakonpidätystä.

Verokortti 2018 - Muutosverokortti nyt Omaverosta

Vaikka isot verokorttimuutokset koskevat vasta verovuoden 2019 verokortteja, myös vuoden 2018 muutosverokortin tilaaminen muuttuu. 

Verottajan Verokortti verkossa -palvelu loppuu marraskuussa 2018. Jatkossa verokorttimuutokset ja ennakkoverojen muutokset haetaan verottajan Omavero-palvelussa. Myös puhelinpalvelu on mahdollista.

Omavero-palveluun voi kirjautua omilla verkkopankkitunnuksilla. Omaverossa hoituu myös verojen maksu, veroilmoitusten tekeminen, verojen maksut yms.

Omavero tulee jatkossa olemaan verottajan portaali kaikkiin veroasioihin.

Verokortti 2019 - Mikä muuttuu?

Vuotta 2019 koskevissa verokorteissa muuttuu lähes kaikki. Moni aiemmin tuttu asia poistuu ja vastuu oikeasta palkan ennakonpidätyksestä siirtyy entistä enemmän palkansaajalle. Asiassa on sekä hyviä että huonoja puolia.

Muutokset helpottavat sekä työnantajan että työntekijän vaivaa, mutta varsinkin pätkätöitä monelle työnantajalle tekevän kannattaa olla tarkkana, ettei loppuvuodesta lähes koko palkka mene veroihin. Ongelma on melko helppoa välttää, kun asian tiedostaa.

Vuoden 2019 verokortit toimitetaan vanhaan tapaan joulukuussa 2018. Jos verokortissa näkyvä arvioitu palkan määrä on sinusta ok, voit ottaa verokortin käyttöön normaaliin tapaan. Uusi verokortti tulee voimaan 1.2.2019 eli tammikuun 2019 ennakonpidätys tehdään vielä vuoden 2018 verokortin tiedoilla, aivan kuten ennenkin.

Monet työnantajat saavat uudet ennakonpidätystiedot suoraan verohallinnolta vanhaan tapaan. Jos työnantajasi ei saa tietoja verohallinnolta, näytä saamasi verokortti työnantajalle hyvissä ajoin ennen helmikuun palkan maksua. Verokorttia ei tarvitse enää jättää työnantajalle. Kopion työnantaja voi toki siitä ottaa.

Verokortissa on vain koko vuoden tuloraja

Aiemmin verokortissa on ollut kaksi vaihtoehtoista tulorajaa: koko vuoden tuloraja ja palkkakauden tuloraja. Vuodesta 2019 alkaen verokortissa on vain koko vuoden tuloraja, ennakonpidätyksen perusprosentti ja ennakonpidätyksen lisäprosentti.

Jos vuoden aikana maksettujen palkkojen yhteismäärä on alle verokortissa olevan vuositulorajan, työnantaja perii palkasta ennakonpidätyksen perusprosentin mukaan. Kun palkkojen määrä ylittää vuositulorajan, työnantajan pitää periä ennakonpidätys lisäprosentin mukaan.  

Esimerkki:

Tuloraja 30 000 euroa, perusprosentti 9,0 %, lisäprosentti 30,0 %

 • Niin kauan kuin vuoden aikana maksettujen palkkojen kokonaismäärä (bruttopalkka ennen vähennyksiä) on alle 30 000 euroa -> 1000 euron bruttopalkasta saa käteen 910 euroa.
 • Kun vuoden aikana maksettujen palkkojen yhteismäärä ylittää 30 000 euroa -> 1000 euron bruttopalkasta saa käteen 700 euroa.

Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkissä ei huomioida palkasta perittäviä eläkemaksuja ym.

Jos huomaat, että koko vuoden tulot tulevat ylittämään verokortissa olevan tulorajan, voit pyytää verottajalta uuden verokortin, jossa asia on huomioitu. Mitä aiemmin pyydät uuden verokortin, sitä paremmin tuloraja ja perusprosentti ovat oikein ja saat saman nettopalkan vuoden loppuun saakka.

Jos vuoden aikana saamasi palkat eivät ylitä tulorajaa, pidätys tehdään koko vuoden ajan perusprosentin mukaan ja nettopalkka säilyy samana koko vuoden (olettaen, että bruttopalkka säilyy samana). Ennakonpidätys voi olla tässä tapauksessa turhan suuri, mutta saat liikaa perityt verot seuraavana vuonna veronpalautuksena takaisin.

Mitä tarkemmin tuloraja vastaa toteutuvaa palkkaasi, sitä tarkemmin ennakonpidätys osataan tehdä.

Seuraa itse tulojesi kertymistä, tilaa tarvittaessa muutosverokortti

Tulojen kertymistä on tärkeää seurata varsinkin silloin, jos sinulla on useita työnantajia tai pätkätöitä. Jos työsuhteet ja palkan määrä vaihtelevat, verottaja ei ole voinut tietää oikeaa palkkasummaa ja sen perusteella laskettavaa ennakonpidätysprosenttia.

Jos tulosi näyttävät ylittävän verokortissa olevan tulorajan tai verovähennyksesi muuttuvat, tilaa uusi verokortti ja toimita sen kopio kaikille työnantajillesi. Työnantaja tekee ennakonpidätyksen aina uusimman sinua koskevan verokortin tietojen mukaan.

Voit tilata muutosverokortin helposti verottajan Omavero-palvelusta. Sivusto kysyy palkkatietojasi ja mahdollisia verovähennystietojasi ja laskee heti niiden perusteella uuden, entistä tarkemman verokortin. Vuoden 2018 joulukuussa saamasi vuotta 2019 koskevan verokortin palkkatiedot perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin tulotietoihin, koska verottajalla ei ole tiedossa uudempia tietoja. Siksi verokortin ennakonpidätysprosentit eivät voi olla aivan oikein, jos tilanteesi on muuttunut vuoden 2017 jälkeen.

Tarvittaessa voit tilata muutosverokoritn myös puhelimitse verottajan puhelinpalvelusta.

Tärkeää on, että seuraat itse palkkasummien kertymistä vuoden aikana ja tilaat tarvittaessa muutosverokortin!

Sivutulojen verokortti poistuu, samaa verokorttia käytetään kaikilla työnantajilla

Sivutuloverokortti ja portaikkoverokortti poistuvat kokonaan. Eri työnantajille ei enää lasketa erillistä veroprosenttia.

Sama verokortti kaikille työnantajille yksinkertaistaa sekä työntekijän että työnantajan arkea.

Verokortin kopio riittää työnantajalle

Alkuperäistä verokorttia ei enää tarvitse antaa työnantajalle. Voit lainata verokortin työnantajalle kopiointia varten tai antaa hänelle itse ottamasi kopion. Alkuperäinen verokortti kuuluu aina sinulle.

Työnantaja ei koskaan tarvitse verokortin päätösosaa, se kuuluu sinulle.

Verokortti määrittää vain ennakonpidätyksen, ei vaikuta lopullisiin veroihin

Kannattaa olla tarkkana, että joulukuun palkasta ei mene veroa moninkertaisesti. Mutta vaikka menisi, se ei vaikuta mitenkään lopullisen veron määrään.

Jos sinulta peritään liikaa verojen ennakonpidästystä, saat ylimenevän osan korkoineen takaisin, kun lopullinen verotus valmistuu. Olet vain antanut valtiolle lainaa, jonka valtio maksaa takaisin heti, kun oikea summa on selvitetty.

Nykyisin henkilöverotus valmistuu verovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Jos sinulta peritään liikaa ennakonpidätystä vuonna 2018, saat sen takaisin lokakuussa 2019.

Verottajan mukaan jatkossa eri henkilöiden verotus voi valmistua eri aikoina, ei kaikilla enää lokakuun lopussa. Valtaosa ihmisistä saanee veronpalautuset jatkossa jo elokuussa.

Verottajan verokorttiohje

Valtioneuvoston asetus verokortimuutoksesta

Kommentoi sosiaalisessa mediassa