Verotus21.12.2016 klo 11:57

Veromuutokset 2017

Verotukseen tulee useita muutoksia vuonna 2017. Suuri osa on positiivisia, mutta osa negatiivisia. Yhteenveto tärkeimmistä muutoksista tässä artikkelissa. 

Veromuutokset 2017

Verotusmuutokset 2017

Ansiotulojen verotus kevenee 2017

 • Palkkaverotusta kevennetään  
 • Palkasta perittävien maksujen määrä nousee jonkin verran
 • Alle 14 000 euron vuosipalkat vapautetaan kokonaan sairausvakuutuksen päivärahamaksusta
 • Eläkeläisten verotusta kevennetään

Perintö- ja lahjaverotus kevenee 2017

 • Perintö- ja lahjaverotus kevenee kaikissa veroluokissa
 • Puolisovähennys ja alaikäisyysvähennys nousevat
 • Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee 4 000 eurosta 5 000 euroon
 • Henkivakuutuskorvauksen perusteella maksettavan vakuutuskorvauksen verovapaus todennäköisesti poistuu

Kotitalousvähennys kasvaa 2017

 • Yritykselle maksettavan työkorvauksen vähennysprosentti nousee 45 prosentista 50 prosenttiin.
 • Palkkana maksettavan työkorvauksen vähennysprosentti nousee 15 prosentista 20 prosenttiin maksetusta palkasta.

Asuntolainan korkovähennys pienenee 2017

 • Asuntolainan korkovähennys laskee 55 prosentista 45 prosenttiin.
 • Korkovähennys laskee 10 %-yksikköä vuodessa myös tulevina vuosina.

Kiinteistövero kiristyy monissa kunnissa

 • Kiinteistöveron sallitut ala- ja ylärajat nousevat.
 • Valtio määrittää kiinteistöveron sallitun vaihteluvälin. Kunnat päättävät näiden rajojen puitteissa oman kiinteistöveroprosenttinsa.

Yrittäjävähennys tulee voimaan

 • Vuonna 2017 tulee käyttöön uusi yrittäjävähennys, joka koskee yrittäjätoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.
 • Yrittäjävähennyksellä oikaistaan vääristymä, joka aiheutui edellisen hallituksen tekemästä yhteisöveron alennuksesta. Vääristymän takia yksityiset yrittäjät joutuivat maksamaan enemmän veroa kuin samaa toimintaa osakeyhtiömuodossa harjoittaneet yrittäjät.
 • Yrittäjävähennys on 5 prosenttia yrittäjän veronalaisesta tuloksesta.
 • Yrittäjävähennys koskee yrittäjiä, maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Yrityksille mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäveroon

 • Pienet yritykset voivat halutessaan siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäveron maksamiseen.
 • Maksuperusteinen arvonlisävero tarkoittaa, että vero maksetaan verottajalle , kun yrittäjä on saanut rahat asiakkaaltaan.
 • Aiemmin yrittäjän on pitänyt maksaa alv jo tavaran tai palvelun laskutushetkellä. Jos maksuaika on ollut pitkä tai ostaja ei ole maksanut laskua lainkaan, yrittäjä on joutunut suuriin taloudellisiin vaikeuksiin täysin ilman omaa syytään.
 • Ammatinharjoittajat ja maanviljelijät ovat aiemminkin voineet maksaa arvonlisäveron maksuperusteisesti. Nyt myös yhtiömuotoiset yritykset voivat halutessaan tehdä niin.
 • Maksuperusteisuus on mahdollista, jos yrityksen liikevaihto on alle 500 000 euroa.
 • Maksuperusteinen alv aiheuttaa myös haasteita, koska muu lainsäädäntö vaatii, että yhtiömuotoisten yritysten on tehtävä kirjanpito aina suoriteperusteisesti.

Autoilun veromuutokset 2017

 • Auton käyttöön liittyvä vuosittainen ajoneuvovero nousee
 • Auton hankintaan liittyvä autovero kevenee
 • Polttoaineverot nousevat, osittain EU:n vaatiman makeisveron poiston takia

Venevero ja moottoripyöräveromoottoripyörävero?

 • Veneille kaavaillaan 100 - 300 euron vuotuista veneveroa.
  • Alle 9 metrin veneet jäisivät veron ulkopuolelle
  • Veron määrä riippuisi moottorin tehosta
  • 100 euron vero koskisi myös yli 9 metrin purjeveneitä
 • Moottoripyörille kaavaillaan vuotuista 150 euron moottoripyöräveroa.
 • Vero koskisi veneitä ja moottoripyöriä, jotka eivät ole rekisteritietojen mukaan poistettuna liikennekäytöstä verokauden alkaessa. Päivämaksumahdollisuutta verolle ei tulisi.
 • Eduskunta käsittelee veneveroa ja moottoripyöräveroa helmikuussa 2017.
 • Jos verot hyväksytään, niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017.

Makeisvero poistuu 2017

 • Makeisvero poistuu, koska se on EU:n mukaan kiellettyä valtiontukea.
 • Makeisveron aiheuttama verotulojen menetys korvataan kiristämällä polttoaineiden verotusta.

Energiaverotus 2017

 • Bensiinin ja dieselin valmisteveroja korotetaan
  • Bensiinin hinta nousee veronkorotuksen takia 2,5 senttiä / litra.
 • Lämmityspolttoaineiden valmisteveroja korotetaan
  • Öljylämmitteisen omakotitalon lämmityskulut nousevat  veronkorotuksen takia noin 42 euroa vuodessa. 

Tupakkavero 2017

 • Tupakkaveroa korotetaan
  • Tupakka-askin hinta nousee veron korotuksen takia noin 0,50 euroa.
 • Todennäköisesti myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tulevat tupakkaveron piiriin.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa