Verotus15.01.2020 klo 15:34

Veromuutokset 2020

Verotukseen tulee useita muutoksia vuonna 2020. Osa on positiivisia, osa negatiivisia. Yhteenveto tärkeimmistä muutoksista tässä artikkelissa. 

Veromuutokset 2020

Verotusmuutokset 2020

Pienituloisimpien ansiotulojen verotus kevenee 2020, veronluontoiset maksut nousevat

 • Pienimpien ansiotulojen verotus kevenee hieman.
 • Tuloveroasteikkoihin tehdään ansiotason nousua vastaavat indeksitarkistukset.
 • Työntekijän palkasta perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu nousee 0,68 %-yksikköä. Muutenkin veronluontoiset maksut kiristyvät.
 • Ns. solidaarisuusvero säilyy ennallaan ja koskee 78 500 euroa ansaitsevia.
 • Kun huomioidaan verot ja veronluontoiset maksut, pienituloisimpien palkkaverotus pysyy suunnilleen ennallaan, keskituloisilla ja hyvätuloisilla verotus kiristyy.
 • Eläkkeiden verotus säilyy ennallaan tai kevenee hieman pieni- ja keskituloisilla.

Asuntolainan korkovähennys pienenee 2020

 • Asuntolainan korkovähennys laskee 25 prosentista 15 prosenttiin.

Kotitalousvähennys pienenee 2020

 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2400 eurosta 2 250 euroon
 • Yritykselle maksettavan työkorvauksen vähennysprosentti laskee 50 prosentista 40 prosenttiin.
 • Palkkana maksettavan työkorvauksen vähennysprosentti laskee 20 prosentista 15 prosenttiin maksetusta palkasta.

Polttoaineverot nousevat 1.8.2020

 • Vaikutus bensiinissä on noin 6,3 senttiä / litra
 • Vaikutus dieselistää on noin 6,9 senttiä / litra

Tupakkaveroa korotetaan 2020

 • Tupakka-askin hinta nousee veron korotuksen takia noin 0,45 euroa.

Virvoitusjuomavero nousee 2020

 • 1,5 l sokerilimsapullon hinta nousee veron takia noin 9 senttiä, light-limsa noin 2 senttiä.

Osakesäästötili tulee voimaan 1.1.2020

 • Osakesäästötilille voi sijoittaa rahaa enintään 50 000 euroa.
 • Osakesäästötilin varoilla voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita ilman, että voitollisista kaupoista tai osingoista peritään välittömästi veroa.
 • Osakesäästötilille hankittujen osakkeiden tuotosta maksetaan vero vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä pois.
 • Viivästyneen veronmaksun ansiosta sijoittaja saa tuottoa myös veron osuudelle. Korkoa korolle -ilmiön takia tällä on merkittävä vaikutus, jos sijoitusaika on pitkä.

Sijoitusvakuutusten verotus kiristyy 2020

 • Säästövakuutusten, sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuskohtelu muuttuu vastaavaksi kuin osakesäästötilin verotus. Varoja nostettaessa verotetaan se osa tuotosta, joka vastaa tuoton suhteellista osuutta tilillä olevista varoista.

Verohelpotus työnantajan maksamiin muuttokustannuksiin 

 • Työnantajan maksamista muuttokustannuksista saa puolet verovapaana.

Osakeyhtiöiden tulolähdejako poistuu 2020

 • Yhteisöjen verotettava tulo lasketaan jatkossa kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Ns. henkilökohtainen tulolähde poistuu.
 • Yhteisön maataloustoiminta verotetaan edelleen MVL:n mukaan.

Yrityksille tuplapoistot neljäksi vuodeksi

 • Yritysten kone- ja laiteinvestointien poistot saa tehdä kaksinkertaisina vuosina 2020-2023.
 • Normaali maksimipoisto on 25 %, v. 2020 - 2023 poisto voi olla enintään  50 %.
 • Muutos ei pitkässä juoksussa vähennä yrityksen maksamaa verojen määrää, mutta lykkää verojen maksuajankohtaa.
 • Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kone- ja laiteinvestointeihin.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa