Vakuutus02.10.2012 klo 15:43

Vapaaehtoinen eläkevakuutus muuttuu

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikää ollaan jälleen nostamassa. Muutoksen jälkeen eläkkeelle voi jäädä aikaisintaan 68-vuotiaana. Muutos koskee uusia v. 2013 tai myöhemmin otettavia eläkevakuutuksia.

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohtelua on muutettu lukuisia kertoja menneiden vuosien aikana. Vanhemmissa eläkevakuutuksissa eläkeikä saattaa olla esim. 55, 58, 60 tai 63 vuotta.

Tällä hetkellä tehtävissä uusissa vakuutuksissa alin eläkeikä on 63 vuotta. 

Eläkevakuutus

Hallituksen lainmuutosesitys

Hallitus on antanut eduskunnalle lainmuutosesityksen, joka koskee uusia, vuoden 2013 puolella tai myöhemmin otettavia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ja vastaavia ns. pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja.

Muutoksen jälkeen eläkevakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa vain, jos eläkettä aletaan nostaa aikaisintaan 68-vuotiaana. Tuleva eläkeikä on sidottu lakitekstissä sanamuotoon "lykätty vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä". Tällä hetkellä tämä ikä on 68 vuotta, mutta sitä voidaan tulevaisuudessa edelleen nostaa. Yleinen eläkeiän nosto kiristää siis myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtoja.

Jos uusi vakuutus tehdään tämän vuoden puolella ja myös sen maksuja aletaan maksaa jo tänä vuonna, eläkkeelle voi tulevaisuudessa jäädä 63-vuotiaana. Jos vakuutuksen ottaa ensi vuonna, eläkkeelle voi jäädä aikaisintaan 68-vuotiaana.

Muutos koskee myös ns. kollektiivista lisäeläketurvaa, jossa työnantaja maksaa osan maksuista ja työntekijä osan. Jos työnantaja maksaa maksut kokonaan, eläkkeen alkamisikä voi olla alempi myös tulevaisuudessa.

Verotuksessa vähennyskelpoisten eläkevakuutusmaksujen määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Vakuutusmaksuja saisi jatkossakin vähentää vuosittain enintään 5000 euroa. Vähennys tehdään pääomatuloista. 

Eläkevakuutuksen taloudelliset hyödyt

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten suosio on perustunut paitsi haluun jäädä aikaisemmin eläkkeelle, myös vakuutusmaksujen verovähennyskelpoisuuteen, joka on tehnyt vakuutuksesta taloudellisesti kannattavan. Takavuosina verohyöty oli joissakin tapauksissa merkittävä, mutta nykyisin, jo ennen nyt esitettävää lainmuutosta verohyöty on kohtuullisen pieni ja siihen sisältyy riskejä. 

Nykyisin vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja vastaavan ps-sopimuksen (pitkäaikaissäästämissopimuksen ) maksuja voi vähentää enintään 5000 euroa vuodessa. Vähennys tehdään pääomatuloista ja tuleva vapaaehtoinen eläke verotetaan niin ikään pääomatulona.

Jos pääomatulojen veroprosentti on sama nyt ja eläkeiässä, kysymyksessä on verojen maksun viivästyminen ja siitä saatava pieni taloudellinen hyöty. Muuta veroetua eläkevakuutuksesta ei saa. Jos eläkeiässä pääomatulojen veroprosentti onkin suurempi, verohyöty pienenee tai sitä ei ole lainkaan. Pahimmillaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottaja voi jäädä tappiolle. Jos pääomaveroprosentti kuitenkin laskee eläkeikään mennessä, vakuutuksen ottaja saa vastaavasti pienen verohyödyn.

Tarkkaan ottaen esitetty lainmuutos koskee vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuutta, joka on sidottu eläkkeellejäämisikään. Periaatteessa vakuutuksen voi siis jatkossakin ottaa vanhan tyyppisenä, mutta maksuja ei saa vähentää verotuksessa. Tuleva eläke on kuitenkin joka tapauksessa verotettavaa tuloa, joten käytännössä vakuutusta ei yleensä kannata maksaa, jos sen maksuja ei voi vähentää verotuksessa.

Lisätietoja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen lainmuutoksesta 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa