Tulot ja menot

Valtaosa ihmisistä saa tulonsa palkkana. Palkka on verotettavaa tuloa eli siitä menee tietty osuus veroina kunnalle, valtiolle ja seurakunnalle. Lisäksi palkasta peritään ns. veroluontoisia maksuja. Työnantaja hoitaa suurimman osan palkanmaksuun liittyvästä byrokratiasta ja maksaa palkasta suoraan verottajalle sen osan, jonka verottaja on etukäteen arvioinut verojen osuudeksi (ennakonpidätys). Lopullinen verojen määrä selviää aina vasta jälkikäteen ja palkansaaja voi saada joko palatusta tai joutua maksamaan lisää ("mätkyt"). Työnantaja maksaa myös suurimman osan työntekijän eläkemaksusta, osan työnantaja perii työntekijän palkasta ja tilittää eläkeyhtiölle.

Yrittäjät saavat tuloa omasta yrityksestään, jos yritystoiminta pyörii niin kuin on tarkoitus. Yrittäjä maksaa itse verottajalle osan tuloistaan ns. ennakkoveroina. Lopullinen verojen määrä lasketaan jälkikäteen aivan kuten palkansaajallakin. Yrittäjä maksaa aina itse oman eläkemaksunsa (YEL eli yrittäjien eläke). YEL-eläkkeen maksu on pakollinen, mutta yrittäjä voi itse arvioida oman työpanoksensa arvon tietyissä rajoissa. Jos oman työn arvo arvioidaan pieneksi ja maksetaan sen perusteella pieni eläkemaksu, myös eläke jää pieneksi. Pienyrittäjät saattavatkin sanoa, ettei heillä ole varaa jäädä eläkkeelle. Yleensä syynä on pienenä maksettu eläkemaksu.

Vain harvat perivät niin paljon omaisuutta, että voivat ”elää koroilla” eikä tulojen tai menojen määrästä tarvitse välittää. Joku voi rikastua omalla toiminnallaan. Tämäkin on harvinaista, mutta ei mahdotonta. Yrittäjä ottaa suuren riskin perustaessaan ja laajentaessaan yritystään. Joskus hän tämän seurauksena rikastuu, joskus menettää kaiken.

Tuloja voi saada myös ns. sosiaalietuuksina, kuten sairauspäivärahana tai äitiyspaivärahana. Nämäkin ovat verotettavaa tuloa ja ne lasketaan lopullisen veron määrää laskettaessa yhteen kaikkien muiden verotettavien tulojen kanssa.

Lisätietoja mm. sivuilla tulojen jako ansiotuloiksi ja pääomatuloiksi ja ylitöiden verotus.

Tuloihin liittyviä artikkeilta löytyy myös Taloussuomen Verotus-sivulta: Katso mm. Verokortin voi tulostaa myös itse.

Menot

Tavallisen ihmisen menoista suurimpia ovat asuminen, polttoaineet ja ruoka. Ruuan osuus kaikista menoista on kuitenkin pudonnut koko ajan palkkojen ja ihmisten elintason noustessa. Eri ihmisten menot ovat hyvin erilaisia ja usein menot ovat sitä suuremmat, mitä suurempia ovat tulot. Nykyäänkin voi elää perunoilla, makaronilla, silakoilla ja kaurapuurolla. Osa joutuu näin tekemäänkin. Jos sen sijaan ostaa valmisruokia tai ravintola-/grilliruokaa, ruokalasku on moninkertainen. Tästä huolimatta valmisruokien kysyntä on koko ajan kasvanut.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa