Tulot ja menot20.05.2013 klo 12:58

Energiatodistus ja asunnon myynti tai vuokraus

Kesäkuun alussa 2013 voimaan tuleva energiatodistuslaki aiheuttaa parhaillaan kovaa keskustelua ja jopa kauhistelua. Yksi syy on energiatodistuksen hankinnan kalleus. Toinen syy on se, että energiatodistus ei nimestään huolimatta kerro talon kuluttamaa energiaa vaan on  vain laskennallinen "talon hiilijalanjälki". Talon ostaja tai vuokraaja ei siis näe todistuksesta, paljonko talon ylläpito maksaa.

1.6.2013 voimaan tuleva laki edellyttää energiatodistusta kaikilta vuonna 1980 tai myöhemmin rakennetuilta pientaloilta, jos asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Ennen vuotta 1980 rakennetuilta pientaloilta energiatodistus tullaan vaatimaan myynti- ja vuokraustilanteissa 1.7.2017 alkaen.

Laki ei kuitenkaan koske rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 m² tai vapaa-ajan asuntoa, jota käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa. Energiatodistuksesta ovat vapautettuja myös suojellut rakennukset, teollisuus- ja korjaamorakennukset sekä uskonnollisten yhdyskuntien omistamat rakennukset, joita käytetään vain kokoontumistarkoituksissa.

Lisäksi energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta riippumatta siitä, ollaanko rakennusta myymässä tai vuokraamassa.

Energiatodistus

Mikä on energiatodistus, mistä sen saa ja mitä se maksaa?

Energiatodistus on käsitteenä tuttu mm. kodinkoneista ja lampuista. Niissä energiatodistus kertoo tuotteen energiatehokkuuden asteikolla A-G, jossa A on paras ja G huonoin energialuokka. Rakennuksen energiatodistus pyrkii antamaan vastaavaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa rakennuksen energiankulutuksesta esim. rakennuksen ostajalle tai vuokraajalle. 

Uudisrakentamisen yhteydessä vaadittavan energiatodistuksen tekee rakennuksen pääsuunnittelija. Olemassa olevalle rakennukselle energiatodistuksen voi antaa siihen erikseen pätevyyden suorittanut henkilö tai virallinen energiakatselmoija. Asiasta on lisätietoa Motivan sivulla, josta löytyy mm.  lista energiakatselmuksia tekevistä LVI- ja sähköyrityksistä.

Pientalojen energiatodistuksen pakollisuuteen ei ole suhtauduttu pelkästään positiivisesti. Negatiivista palautetta on saanut mm. energiakulutuksen teoreettinen laskentakaava ja eri energiamuodoille annetut kertoimet. Energiatodistus ei yleensä kuvaa mitenkään asunnon todellisia lämmitys- tai ylläpitokustannuksia. Asiaan on kiinnittänyt huomiota mm. Omakotiliitto, joka on jopa käynnistänyt kansalaisaloitteen nimien keruun lain muuttamiseksi.

Varsinkin suorasähköllä lämmitettävien asuntojen myyjät ja vuokranantajat voivat joutua selittämään vuokralaiselle tai ostajalle, että asumiskustannukset ovat todellisuudessa alle puolet siitä, mitä virallinen energiatodistus ilmoittaa. Ei ihme, jos asia aiheuttaa hämmennystä. Onkin tärkeää tiedostaa, että energiatodistus ei kuvaa asumiskustannuksia vaan pyrkii antamaan vertailukelpoisen tiedon asunnon maapalloa kuormittavasta energiankäytöstä huomioimalla koko energiantuotantoketju. Siksi suorasähköä kuormitetaan laskentakaavan suurilla kertoimilla. Kyse on enemmänkin ilmastotalkoista  ja maapallon lämpiämisestä kuin asunnon haltijan maksettavaksi tulevista energiakuluista.

Paljon kritiikkiä on aiheuttanut myös energiatodistuksen hinta. Energiatodistuksen hinnaksi arvioidaan tällä hetkellä  n. 1000 - 1500 euroa. Se tuntuu monista kovalta hinnalta paperista, josta ei näe energiatodistus-nimen mukaista todellista energiankulutusta, asumiskustannuksia tai muutenkaan faktoihin perustuvaa tietoa. 

Faktat energiatodistuksesta

 • Energiatodistus vaaditaan rakennuksen myymisen ja vuokraamisen yhteydessä, paitsi jos:
  • rakennus on rakennettu ennen vuotta 1980 (tämä ehto poistuu 1.7.2017)
  • rakennuksen pinta-ala on enintään 50 m²
  • rakennus on vapaa-ajan asunto, jota käytetään korkeintaan 4 kk vuodessa
  • rakennus on suojeltu
  • rakennus on väliaikainen ja suunniteltu käyttöaika on korkeintaan 2 vuotta
  • rakennus on teollisuus- tai korjaamorakennus
  • rakennus on uskonnollisen yhdyskunnan omistama ja sitä käytetään vain kokoontumiseen
 • Energiatodistus vaaditaan kaikilta rakennuksilta, joille on haettu rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen
 • Energiatodistuksen tekee uudisrakennuksille rakennuksen pääsuunnittelija
 • Vanhoille rakennuksille energiatodistuksen tekee tarvittavan pätevyyden suorittanut henkilö tai virallinen energiakatselmoija
 • Energiatodistuksen hinta on arviolta 800-1500 euroa

Lisätietoja asuntojen energiatodistuksesta

Ympäristöhallinto: "Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa"

Ympäristöhallinto: "Energiatodistus"

Motiva: "Energiakatselmuksia raportoineet LVI- ja sähköyritykset"

Omakotiliitto: Kansalaisaloite lain muuttamiseksi

Kommentoi sosiaalisessa mediassa