Tulot ja menot30.12.2014 klo 15:16

Lapsilisän muutos 2015

Päivitys 30.12.2014: 

Hallituksen esitys hyväksyttiin sellaisenaan ja tulee voimaan 1.1.2015.


Alkuperäinen artikkeli 6.10.2014:

Hallitus on päättänyt, että lapsilisä pienenee vuoden 2015 alusta alkaen. Uuden lapsivähennyksen pitäisi korjata menetystä vuosina 2015-2018,  mutta siitä eivät hyödy kaikki. Sekä pienituloisimmat että hyvätuloiset jäävät uuden vähennyksen ulkopuolelle. Valtion kulut kasvavat. Keitä muutos koskee ja miten?  Onko kyseessä hyvä hallinto vai pelin politiikka?

Lapsilisä ja lapsivähennys

Mikä on lapsilisän määrä?

Hallitus on päättänyt, että lapsilisiä leikataan. Lapsilisän muutos tulee voimaan  vuoden 2015 alussa. 

Lapsilisä vuonna 2014:

 • Lapsilisä 1. lapsesta 104,19 /kk
 • Lapsilisä 2. lapsesta 115,13 /kk
 • Lapsilisä 3. lapsesta 146,91 /kk
 • Lapsilisä 4. lapsesta 169,27 /kk
 • Lapsilisä seuraavista lapsista 189,63 /kk

Lapsilisä vuonna 2015, hallituksen esitys:

 • Lapsilisä 1. lapsesta 95,75 /kk, vähennys 8,44 /kk
 • Lapsilisä 2. lapsesta 105,80 /kk, vähennys 9,33 /kk
 • Lapsilisä 3. lapsesta 135,01 /kk, vähennys 11,90 /kk
 • Lapsilisä 4. lapsesta  154,64 /kk, vähennys 14,63 /kk
 • Lapsilisä seuraavista lapsista 174,27 /kk, vähennys 15,36 /kk

Jos perheessä on 3 lapsilisään oikeuttavaa lasta, lapsilisän vähennys on 29,67 euroa kuukaudessa eli 356,04 euroa vuodessa. Lapsilisän muutos koskee kaikkia lapsilisää saavia perheitä.

Lapsivähennys korvaa lapsilisän leikkausta, mutta ei kaikille

Verotukseen tulee uusi määräaikainen lapsivähennys, jonka on tarkoitus korvata lapsilisän leikkausta pienituloisille. Lapsivähennys on voimassa vain verovuosina 2015-2018, jonka jälkeen se poistuu ja lapsilisien leikkaus koskee täysimääräisesti kaikkia lapsilisää saavia perheitä.

Lapsivähennys toimii seuraavasti:

 • Lapsivähennys on verosta tehtävä vähennys.
 • Lapsivähennystä eivät saa lainkaan ne, jotka eivät pienten tulojen takia maksa veroja.
 • Lapsivähennys on 50 euroa vuodessa jokaisesta huollettavana olevasta lapsesta.
 • Lapsivähennyksen saavat molemmat vanhemmat, jos he ovat lapsen huoltajia.
 • Yksinhuoltajilla lapsivähennys on 100 euroa vuodessa jokaisesta huollettavana olevasta lapsesta.
 • Lapsivähennystä pienennetään huoltajien tulojen perusteella. Jos huoltajan tulot ylittävät 36 000 euroa vuodessa, lapsivähennys pienenee yhdellä prosentilla tulojen 36 000 euroa ylittävästä osasta.
 • Jos perheessä on kaksi huoltajaa ja kaksi lasta, vähennys poistuu kokonaan huoltajan tulojen ylittäessä n. 46 000 euroa vuodessa.
 • Jos perheessä on yksinhuoltaja ja kaksi lasta, vähennys poistuu kokonaan huoltajan tulojen ylittäessä n. 56 000 euroa vuodessa.

Samat tulot, erilainen lapsivähennys

Lapsivähennys on henkilökohtainen verosta tehtävä vähennys.

Lapsivähennyksen säädöksistä johtuen kaksi samanlaiset tulot saavaa perhettä voivat saada hyvinkin erilaiset lapsivähennykset. Usein on edullisempaa, että perheestä toinen tienaa paremmin kuin toinen. Näin perhe saa suuremmat lapsivähennykset kuin perhe, jossa molemmat tienaavat saman verran.

Esimerkki:

Perhe 1, kaksi lasta:

 • Toinen huoltajista tienaa 60 000 vuodessa -> lapsivähennys 0
 • Toinen huoltajista tienaa 30 000 vuodessa -> lapsivähennys 100
 • Perheen tulot yhteensä 90 000 euroa, lapsivähennys yhteensä 100 euroa

Perhe 2, kaksi lasta:

 • Toinen huoltajista tienaa 45 000 vuodessa -> lapsivähennys 16
 • Toinen huoltajista tienaa 45 000 vuodessa -> lapsivähennys 16
 • Perheen tulot yhteensä 90 000 euroa, lapsivähennys yhteensä 32 euroa.

Lapsivähennys on hallinnollisesti raskas

Uusi lapsivähennys aiheuttaa huomattavia hallinnollisia lisäkustannuksia verottajalle ja yhteiskunnalle. Verottajan ATK-järjestelmiin pitää rakentaa uuden vähennyksen laskenta, tulosteet muuttuvat, henkilökuntaa koulutetaan. On arvioitu, että muutoksia tarvitaan 17 erilliseen verottajan järjestelmään, jotta lapsivähennys voidaan laskea.

Lapsivähennys on voimassa vain vuosina 2015-2017. Tämä tarkoittaa, että nyt tehtävät muutokset puretaan ATK-järjestelmistä kolmen vuoden kuluttua.

Turhan byrokratian purku on aiheellisesti nostettu tärkeäksi tavoitteeksi myös valtionhallinnossa. Lapsilisän muutos ja lapsivähennyksen toteutus ei kuitenkaan toteuta tätä tavoitetta. Byrokratia ei vähene vaan sitä luodaan lisää. Asiaa onkin kritisoitu poikkeuksellisen paljon.

Lapsivähennys ei koske pienituloisimpia

Lapsivähennys tehdään maksettavasta verosta. Siksi lapsivähennystä eivät saa lainkaan ne, jotka eivät pienten tulojensa takia maksa lainkaan veroja.

Lapsilisän muutos ja sitä kompensoiva lapsivähennys-säädös on käsittämätön kokonaisuus. Lapsivähennystä perustellaan pienituloisten tukemisella, mutta todellisuudessa pienituloisilta viedään osa lapsilisästä ja asia korvataan verovähennyksellä hiukan suurituloisemmille.

Lapsivähennysasiassa kärsijöitä ovat sekä pienituloisimmat että hyvätuloiset. Vähennyksestä hyötyvät vain tyypilliset äänestäjät eli matala- ja keskituloiset.

Lapsilisä pienenee, eriarvoisuus lisääntyy

Lapsilisän muutos tarkoittaa, että lapsilisä pienenee kaikissa tuloluokissa. Lapsivähennys korvaa asiaa matala- ja keskituloisille. Suurituloiset varmasti pärjäävät, mutta miten käy pienituloisimpien?

Lapsilisän muutos / lapsivähennys -kokonaisuus on periaatteellisesti suuri muutos. Aiemmin on yleisesti oltu sitä mieltä, että tulontasaus hoidetaan progressiivisella verotuksella, joka ottaa rikkailta ja antaa yhteiskunnan kautta köyhille. Lapsilisä on mielletty korvauksena lasten aiheuttamista lisäkuluista ja sen on haluttu olevan saman suuruinen riippumatta vanhempien tuloista.  Nyt tähän on päätetty tehdä muutos.

Lapsivähennyksen myötä progressio tehdään toiseen kertaan samoille verovelvollisille. Lisäksi säädös kohtelee epäoikeudenmukaisesti jopa saman tulotason perheitä. 

Kaikkein köyhimmät voivat toki saada sosiaalitukea, mutta kuinka moni haluaa mennä uutena asiakkaana toimeentulotukea saavien joukkoon? Paljonko asia kuormittaa muutenkin ylikuormitettuja sosiaalitukien käsittelijöitä? Samalla leimataan taas uusia ihmisiä sosiaalituella eläviksi ja ajetaan ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle.

On varmasti oikein, että pienituloisimmista pidetään huolta. Mutta onko se aivan pakko tehdä kyykyttämällä ja leimaamalla ihmisiä? 

Onko kyseessä kelvoton politiikka vai pakollinen ja oikeudenmukainen päätös? Ota kantaa!


Artikkelin tiedot perustuvat hallituksen esitykseen ja lapsilisän muutosta koskevien neuvottelujen lopputulokseen 2.10.2014. Eduskunta voi periaatteessa muuttaa päätöstä, mutta käytännössä se on hyvin epätodennäköistä.

Lisätietoja:

Hallituksen esitys

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa