Verotus30.08.2012 klo 12:13

Ylityöt ja verotus

Vielä nykyäänkin kuulee väitteitä, joiden mukaan ylitöiden teko ei kannata siksi, että verottaja vie niistä kaiken. Tässä on kyse väärinkäsityksestä, jossa menevät sekaisin palkasta tehtävä ennakonpidätys ja lopullinen verojen määrä.

Palkan maksaja maksaa osan palkasta suoraan verottajalle ns. ennakonpidätyksenä (ennakkoon maksettuna verona). Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen verottajan määrittämä ennakonpidätysprosentti, jonka mukaan ennakonpidätys tehdään. Ennakonpidätys on työntekijän rahaa, mutta se maksetaan verottajalle, jotta työntekijä ei joutuisi maksamaan lisäveroja ("mätkyt") sitten, kun koko vuosi on kulunut ja verottaja laskee lopullisen veron määrän jokaiselle suomalaiselle.

Ylityöt

3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan työntekijän ennakonpidätysprosentti voi olla määritelty esim. seuraavasti:

  • Jos kuukaudessa ansaitaan 3000 euroa tai vähemmän, tästä pitää tehdä ennakonpidätys 15 %
  • Yli 3000 euron osuudesta pitää tehdä ennakonpidätys 40 %
Edellä mainitusta johtuen työntekijä saa kuukauden lopussa käteen vain 60 % ansaitsemastaan ylityöpalkasta. Verottajalle pidätetty 40 % ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään. Se on yhä työntekijän rahaa ja voi tulla takaisin veronpalautuksena, kun lopullinen veron määrä lasketaan. Tämä tapahtuu palkan saamisvuotta seuraavan vuoden syksyllä ja veronpalautukset maksetaan usein joulukuussa.
 
Kun verottaja laskee lopullisen veron määrää, ennakonpidätysprosenteilla ei ole enää mitään merkitystä. Veron määrän laskenta tapahtuu yksinkertaistetusti seuraavasti:
  • Lasketaan yhteen kaikki saamasi veronalaiset tulot (bruttopalkan perusteella)
  • Lasketaan tulojesi kokonaismäärän perusteella oikea verojen kokonaismäärä 
  • Vähennetään verojen kokonaismäärästä palkastasi jo pidätetyt ennakonpidätykset (euroina) ja muut ennakkoon maksamasi verot
  • Jos veroja ei ole vielä kerätty tarpeeksi, joudut maksamaan lisäveroa
  • Jos veroja on kerätty jo liikaa, saat veronpalautusta
Ennakonpidätyksen perus- ja lisäprosentit pyritään laskemaan niin, että niiden mukaan tehdyt ennakonpidätykset vastaisivat mahdollisimman tarkoin lopullisen veron määrää. Jos ylitöitä on paljon tai saat palkankorotuksen, kannattaa kuitenkin pyytää uudet ennakonpidätysprosentit. Samoin kannattaa menetellä, jos esim. ostat asunnon ja asuntolainan korkojen määrä muuttuu merkittävästi. Ennakonpidätysprosenttien muutos onnistuu nykyisin kätevästi netissä sivulla www.vero.fi/verokortti.
 
Ylitöistä ei siis kannata kieltäytyä siksi, että verottaja veisi palkasta enemmän kuin yleensä. Kokonaan eri asia on, että kukaan ei jaksa jatkuvia ylitöitä ja elämässä on myös muita asioita kuin työnteko. Yleensä jousto työajoissa on kuitenkin sekä työntekijän että työnantajan etu.
 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa