Sijoitus22.02.2019 klo 12:31

Nordnet Smart - Tehokasta sijoitusten hajautusta

Nordnet Smart -sijoitussalkku ratkaisee piensijoittajan sijoitusten hajautuksen tavalla, joka on ennen ollut mahdollista vain suursijoittajille. Sijoitus hajautetaan automaattisesti osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin, luottoihin ja hyödykkeisiin. Salkun riskipainotetun tuoton pitäisi säilyä hyvänä. Ratkaisu on mielenkiintoinen ja vaikuttaa tehokkaalta.

Hajautettu osakesalkku

Hajautus on sijoittamisen tärkein asia

Lyhyellä aikavälillä ja erittäin suurella riskillä voit onnistua rikastumaan, jos pistät kaikki rahasi yhden yrityksen osakkeisiin ja kaikki menee nappiin.  Paljon todennäköisempää on, että menetät rahasi. Menestyneet sijoittajat eivät pelaa osakeostoillaan lottoa vaan hajauttavat omaisuutensa  eri omaisuuslajeihin, eri maihin ja eri tyyppisiin sijoituksiin. Tämä pienentää riskiä dramaattisesti.

Hajautus on äärimmäisen tärkeää. Hajautus pienentää arvonmenetyksen riskiä ja hyvin tehtynä parantaa silti sijoitusten tuottoa. Perusasia on, että kaikkia munia ei laiteta samaan koriin. Jos yksi sijoitus pettää ja hukkaa rahasi, muut sijoitukset pitävät sijoitussalkun kokonaisuuden silti plussalla.

Hyvä osakesijoittaja hajauttaa monella tavalla: eri tyyppiset firmat, eri maihin sijoittaminen, eri aikoina tehtävät ostot jne. Osakkeita pidetään pitkällä tähtäimellä tuottavimpana omaisuusluokkana. Silti hyvässä hajautuksessa osa rahoista pitäisi sijoittaa myös muihin omaisuusluokkiin.

Osakesijoittamisen kannattavuus vaihtelee usein muutaman vuoden sykleissä. Hyvän arvonnousun vuosia seuraa usein ajanjakso, jolloin osakkeiden arvo voi laskea reilustikin. Sen jälkeen osakkeiden arvot taas nousevat ja usein ylittävät aiemman korkeimman arvonsa. Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tuottaneet n. 7 - 8 % vuodessa, mutta käytännössä yhtenä vuonna tuotto voi olla 100 % plussalla ja seuraavana 50 % miinuksella. Siksi on tärkeää hajauttaa omaa sijoituskokonaisuuttaan myös muualle kuin osakkeisiin.

Piensijoittajan on mahdotonta hajauttaa kuten suursijoittaja

Vakuutusyhtiöt ovat suuria sijoittajia. Koska vakuutusyhtiöiden sijoitukset ovat suurelta osin vakuutuskorvauksiin varattua rahaa, sijoitukset on pakko hajauttaa hyvin laajasti. Tähän velvoittavat myös säädökset. Pelkät osakesijoitukset ovat kiellettyjä, jotta rahat ovat riittävässä turvassa. 
 
Hyvä hajautus vaatii, että hankitaan osakkeiden lisäksi myös muita omaisuusluokkia: kiinteistöjä, joukkolainoja, raaka-aineita tai muita hyödykkeitä, metsää ym. 
 
Tavallisen piensijoittajan on käytännössä mahdotonta hankkia kiinteistöjä, lainoja tai hyödykkeitä toiselta puolelta maailmaa. Vaikka se olisi teknisesti mahdollista, rahat eivät riitä siihen. Sijoitusrahastot tarjoavat asiaan osittaisen ratkaisun, mutta hajautus jää silti helposti yhden sektorin varaan. Esim. koko maailmaan sijoittava osakerahasto ratkaisee hajautuksen eri maihin ja kuukausisäästösopimus ajallisen hajautuksen, mutta salkku ei silti ole turvassa maailmanlaajuiselta osakearvoja laskevalta lamalta.
 
Toinen ongelma laajassa hajautuksessa on, että vähäriskiset omaisuuslajit tuottavat huonosti ja alentavat selvästi sijoitussalkun tuottoa.
 
Nämä ongelmat Nordnet Smart lupaa ratkaista kohtuullisilla kuluilla.

Nordnet Smart -salkkujen hajautusperiaate

Nordnet Smart -sijoitussalkkuun sijoitettu raha hajautetaan automaattisesti eri puolille maailmaa osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja luottoihin.
 
Smart-salkun osakesijoitukset hajautetaan lisäksi niin, että osa hankituista osakkeista korreloi mahdollisimman heikosti muun osakemarkkinan kanssa. Asiasta käytetään termiä Alternative Risk Premia. Tämä tarkoittaa, että kun muun osakemarkkinan arvo laskee, nämä osakkeet eivät laske ainakaan yhtä paljon. Näitä osakkeita salkkuun valittaessa huomioidaan mm. historiallisesti pienempi markkinariski, yrityksen pienempi koko ja kasvava tuloksentekokyky.
 
Nordnet Smart -salkut arvioivat säännöllisesti eri omaisuusluokkien keskinäistä suhdetta ja muuttavat sijoitusten painoarvoja sen perusteella. Kyseessä on ikään kuin yhdistelmärahasto, mutta ilman salkunhoitajaa ja salkunhoitajariskiä. Lisäksi hajautus on laajempi ja hyödyntää vipuvaikutusta.
 
Yksi hyvän hajauttamisen perusongelmia on, että pieniriskiset omaisuuslajit (esim. korot, kiinteistöt ja hyödykkeet) tuottavat huonommin kuin osakkeet. Tuotto-riski-suhde voi olla osakkeita parempi, mutta tuotto on liian pieni verrattuna osakkeisiin.
 
Smart-salkuissa tätä pyritään kompensoimaan käyttämällä matalariskisissä sijoituslajeissa velkavipua. Näin voidaan saada osakemarkkinoita parempi tuotto otettuun riskiin nähden. Ajatuksena on, että matalariskisten omaisuuslajien tuottoa uskaltaa nostaa käyttämällä velkarahaa, koska riski sijoituksen menettämisestä on pieni.
 
Jos sijoitussalkussa on koko ajan esim. 70 % osakkeita ja 30 % korkoja, salkun arvo laskee vahvasti  osakemarkkinoiden laskiessa. Kun salkku sisältää osakkeiden lisäksi vivutettuja matalariskisiä sijoituksia ja omaisuusluokkien painoarvoa lisäksi muutetaan markkinatilanteen mukaan, sijoitusten pitäisi olla paremmassa turvassa osakemarkkinoiden sakatessa.
 
Yksinkertaistetusti sanottuna Smart-salkuissa hajautus perustuu siihen, kuinka paljon kukin sijoituslaji aiheuttaa riskiä salkkuun. Kun markkinat muuttuvat, salkun omaisuuslajeja pyritään muuttamaan niin, että riski säilyisi samana. Osakkeiden painoarvo voi muuttua, mutta salkun osakeriski pyritään pitämään vakiona.  Riskiä mitataan volitiliteetilla ja omaisuuslajien painoarvot muuttuvat automaattisesti.
 
Myös Nordnet Smart -salkkujen arvo laskee, kun kaikkien sijoitusten arvo laskee globaalisti. Hyvän hajautuksen avulla arvon laskun pitäisi olla kuitenkin selvästi pienempää kuin osakemarkkinoilla.

Sijoittaminen Nordnet Smart -salkun avulla

Nordnet Smart -salkut on paketoitu rahastoiksi ja niillä voi käydä kauppaa kuten rahastoilla. Käytännössä ostot ja myynnit tehdään Nordnetin verkkopalvelussa.

Ennen sijoittamista sinun pitää osallistua Nordnetin sivuilla olevaan neuvontaan. Voit sijoittaa vain siihen salkkutuotteeseen, jota sinulle ehdotetaan neuvonnan perusteella. Salkkuja on kolme erilaista kolmella erilaisella riskitasolla.

Pienin mahdollinen sijoitussumma on 15 euroa. Salkun voi liittää myös kuukausisäästösopimukseen.

Nordnet Smart -salkkujen vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,79 - 0,99 %. Merkintämaksua, lunastusmaksua tai muuta säilytyspalkkiota ei ole. 

Nordnet Smart -salkut sijoittavat 35 eri indeksiin viidessä pääomaluokassa. 

Koska Smart-sijoitustuote on uusi, siitä ei voida esittää historiallista toteutunutta tuottoa. Nordnet on kuitenkin julkaissut simuloidut grafiikat siitä, miten Smart-salkut olisivat kehittyneet, jos ne olisivat olleet markkinoilla vuosina 2012 - 2018. Simuloitu tuotto on hyvin vaikuttava.


Tämä artikkeli ei ole minkäänlainen sijoitussuositus eikä ota mitenkään kantaa sijoittamisen kannattavuuteen tai oikeiden sijoitustuotteiden valintaan.  Jokainen sijoittaja on itse vastuussa omista sijoituspäätöksistään.

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa