Sijoitus23.10.2014 klo 08:18

Osakesijoittamisen tunnusluvut

Osakkeisiin sijoittavan kannattaa perehtyä muutamiin tunnuslukuihin, joiden perusteella voí arvioida osakkeiden hintaa ja niistä saatavaa tuottoa. Perehdy itse ainakin tärkeimpiin asioihin, niin et osta sikaa sijoitusneuvojan säkissä.

Osakesijoittamisen tunnusluvut

Tärkeimpiä osakesijoittamisen tunnuslukuja

Osakkeen P/E-luku

 • Price/Earnings per share eli Hinta/Osakekohtainen tulos
 • P/E-luku kertoo, monessako vuodessa osakkeen ostohinta tulee (teoriassa) kuitattua yrityksen tuottamilla voitoilla.
  • Jos yritys tuottaa ostamasi osakkeen arvon kuudessa vuodessa, sitä voidaan pitää halpana. Jos siihen menee 30 vuotta, osake on kallis.
  • Aika ei ole sama, jona saamasi osingot kattavat osakkeen ostohintasi. Osinkojen määrään vaikuttaa mm. osinkosuhde eli paljonko voitosta maksetaan omistajille osinkona. P/E-luku on kuitenkin suuntaa-antava tieto myös tässä suhteessa.
 • P/E-luku auttaa määrittämään, onko osakkeen hinta nyt kallis vai halpa verrattuna yrityksen tuloksentekokykyyn
  • P/E-luku vaihtelee suhdanteen mukaan ja helpottaa siksi osakkeen oikean ostoajankohdan määrittelyä
 • P/E-lukua voidaan verrata saman yrityksen aiempien vuosien P/E-lukuihin tai saman toimialan muihin yrityksiin
 • Eri toimialoilla P/E-luvut vaihtelevat huomattavasti, joten niitä ei voi verrata keskenään
  • Kasvuhakuisilla yrityksillä ja toimialoilla P/E-luku on yleensä korkeampi kuin tasaista tuottoa tekevillä vakiintuneilla yrityksillä.
  • Kannattava kasvu on hyvä asia, mutta kasvuhakuisuus voi tarkoittaa myös samaa kuin riski.
 • P/E-luku olettaa, että yrityksen tuloksentekokyky säilyisi samanlaisena myös tulevaisuudessa
 • Nopeasti kasvavilla yrityksillä voi olla korkeampi P/E-luku kuin hitaasti kasvavilla
  • Jos yritys ja sen voitot kasvavat tulevina vuosina, oman osakeostosi P/E-luku pienenee automaattisesti.
 • Tilinpäätöksen kertaluonteiset erät voivat harhauttaa eli todellinen tuloksenkokyky ei välttämättä ole sama kuin viimeisen tilinpäätöksen nettotulos
  • Jos viimeisen tilinpäätöksen tulos koostuu osittain kertaluonteisista eristä, myös osakekohtaisessa tuloksessa on sama heitto
  • Kertaluontoisia eriä voivat olla esim. omaisuuden myynnistä saadut voitot tai odotettujen tulevien tuottojen alaskirjaukset.
 • P/E-luvun sijasta käytetään joskus sen käänteislukua eli Tulostuotto-prosenttia. Silloin lukua voidaan verrata teoriassa esim. pankkitilin tuottoon.
  • Tuloksesta maksetaan vain osa osinkona, joten tulostuotto-prosentin pitää olla korkosijoituksen tuottoa suurempi ollakseen yhtä tuottava sijoituskohde.
  • Osakesijoituksen riski on yleensä aina korkeampi kuin korkosijoituksen, joten tulostuotto-prosentin pitää olla korkosijoituksen tuottoprosenttia suurempi.

Osakkeen P/BV-luku eli P/B-luku

 • Price/Book value eli Hinta/Tasearvo
 • Osakkeen hinta suhteessa sen kirjanpidolliseen tasearvoon
 • Kertoo, pohjautuuko osakkeen nykyinen hinta todelliseen omaisuuteen (taseen arvo) vai vain muiden sijoittajien odotuksiin
 • Ei ota kantaa lainkaan yrityksen kannattavuuteen
 • Jos P/BV on alle yksi, osakkeiden yhteenlaskettu arvo alittaa taseen arvon eli yrityksen omaisuuden arvon. P/BV-arvolla 0,5 kyseessä on kuin puoleen hintaan myytävä omakotitalo.
 • Jotta P/BV-lukua voidaan tulkita, pitää tietää, mitä yrityksen taseeseen on kirjattu. Jos taseessa on vain todellista reaaliomaisuutta, asia on helppo ymmärtää. Jos taseessa on myös yrityskaupoista kirjattua liikearvoa, tasetta ei voi todellisuudessa muuttaa rahaksi.
  • Yrityksen taseen varat voivat sisältää huomattavan määrän ns. Goodwilliä eli liikearvoa, joka ei ole myytävissä olevaa omaisuutta vaan arvioitua brändiarvoa eli mainearvoa. Brändin todellinen arvo ei aina vastaa lainkaan taseeseen kirjattua arvoa.
 • Vaihtelee paljon toimialoittain. Teollisuusyrityksissä P/BV on matala, koska toiminta sitoo paljon rahaa. Ohjelmistoyrityksillä P/BV on usein korkea.
 • Nopeasti kasvavissa yrityksissä sijoittajat sallivat korkeamman P/BV-luvun kuin hitaasti kasvavissa yrityksissä.
  • Jos yritys ja sen varallisuus kasvavat tulevina vuosina, oman osakeostosi P/BV-luku pienenee automaattisesti.
 • P/BV kertoo usein suhdannesyklin vaiheen. Lama-aikana yrityksen osakkeista maksetaan vähän suhteessa taseesta näkyvään yrityksen reaaliomaisuuden määrään. Korkeasuhdanteessa osakkeesta maksetaan paljon suhteessa yrityksen todelliseen omaisuuteen.

Osakkeen osinkotuotto-%

 • Divident yield eli osinkotuotto
 • Prosenttiluku, joka kertoo osinkosta saatavan tuoton suhteessa osakkeen hintaan
 • Vastaa tavallaan pankkitalletuksen korkoprosenttia
 • Pitää paikkansa vain, jos osakkeen ostaa juuri tällä hinnalla ja yrityksen tuottaman voiton määrä ja osingonjako säilyvät tulevaisuudessa samana
  • Jos yrityksen osingonjako kasvaa tulevina vuosina, oman osakeostosi osinkotuotto paranee.
  • Taloussivustojen osinkotuottoprosentti ei kerro aiemmin eri hinnalla ostamasi osakkeen osinkotuottoa. 
  • Laske oma osinkotuottosi jakamalla euroa/osake -osinkotieto (löytyy mm. netistä) omalla osakkeen ostohinnallasi. Aiemmin halvemmalla ostetun osakkeen osinkotuotto voi olla huomattavasti suurempi kuin netistä löytyvä valmis osinkotuottoluku.

Muista aina osakkeiden tunnuslukujen tulkinnassa

 • Yksi tunnusluku ei kerro oikeastaan mitään
 • Kolmen tunnusluvun samanaikainen tarkastelu kertoo jo melko paljon
 • Perehdy siihen, mitä on tunnuslukujen takana. Sama tunnusluku voikin olla laskettu eri lähtöarvoilla. Voitto voi olla edellisen tilikauden voitto tai arvioitu tulevan vuoden voitto. Taseessa voi olla vain reaaliomaisuutta tai puolet liikearvoa. Liikearvo voi olla omaisuutta, mutta se voi olla vain ilmaa.

Lopulta ratkaisevaa on vain yrityksen kannattava toiminta tulevina vuosina ja se, että on itse ostanut osakkeen riittävän halvalla suhteessa yrityksen tuloksentekokykyyn. Jos yhtiön tulos kasvaa vuodesta toiseen, osakkeesta kannattaa maksaa. Jos yhtiön tulos laskee tulevaisuudessa, sitä ei kannata ostaa edes näennäisen halvalla.

Edellä mainittu pätee pitkäaikaisiin sijoituksiin. Tilanne voi olla aivan toinen lyhytaikaisissa spekulatiivisissa sijoituksissa, joissa on tavoitteena vain saada osakkeesta parempi hinta joltain toiselta sijoittajalta. Silloin firman ei tarvitse olla hyvä, kunhan joku (tyhmempi?) on valmis maksamaan sitä hetken kuluttua enemmän.

Osakesijoittamisen perusasioista ja aloittamisesta kerrotaan Taloussuomen artikkelissa Osakesijoittaminen.


Tämä artikkeli ei ole minkäänlainen sijoitussuositus eikä ota mitenkään kantaa sijoittamisen kannattavuuteen tai oikeiden osakkeiden valintaan.  Jokainen sijoittaja on itse vastuussa omista sijoituspäätöksistään.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa