Lainat ja vipit15.03.2013 klo 09:55

Pikavippilaki kesäkuu 2013 - korkokatto alle 2000 euron vipeille

Päivitys: Nykytilanne artikkelissa Pikavippi 2013, viimeisimmät tiedot.

Pikavippien korkokatto voimaan kesäkuussa 2013

Tasavallan presidentti vahvisti pikavippien korkoa rajoittavan lainmuutoksen 15.3.2013. Laki tulee  voimaan kesäkuussa 2013. Voimaantulopäivä on 1.6.2013.

Kesäkuu 2013 ja uusi pikavippilaki muuttavat suomalaista pikavippialaa huomattavasti. Pienet ja lyhytaikaiset vipit häviävät todennäköisesti kokonaan. 1000 - 2000 euron vipeissä korko todennäköisesti pienenee. Pitkäaikaisissa tai summaltaan suurissa luotoissa tapahtuu tuskin mitään muutosta. 

Pikavippilaki

Pikavippilaki kesäkuu 2013, mikä muuttuu?

Pikavipeille asetetaan 1.6.2013 korkokatto, jonka tarkoitus on alentaa vippien ja muiden pienluottojen korkoja. Käytännössä lainmuutos poistaa pienimmät ja lyhyeksi ajaksi annetut pikavipit todennäköisesti kokonaan.

Uuden lain mukaan pikavipin tai muun alle 2000 euron pienluoton ns. todellinen vuosikorko saa olla enintään 51 prosenttia. Tarkan sanamuodon mukaan korkokatto saa olla enintään korkolain mukainen viitekorko + 50 prosenttiyksikköä. Koska viitekorko on nykyisin yksi prosentti, pikavipin tai muun pienluoton korko saa jatkossa olla enintään 51 %.

Pikavippien todellinen vuosikorko kesäkuussa 2013

Todellista vuosikorkoa laskettaessa koroksi lasketaan paitsi korko, myös kaikki toimitusmaksut, käsittelymaksut ja muut kustannukset. Luotonantaja ei saa myöskään enää käyttää lisämaksullisia tekstiviestejä:
 • lainan tai vipin hakemisessa
 • lainan tai vipin vahvistamisessa
 • lainan tai vipin eräpäivän siirrossa
 • tai missään luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa.

Todellinen vuosikorko on laskennallinen käsite, jossa oletetaan, että lyhytaikaista lainaa ei makseta koko vuoden aikana pois vaan vanha laina maksetaan aina ottamalla maksuhetkellä uusi laina, joka on niin paljon entistä suurempi, että sillä voidaan maksaa alkuperäinen laina korkoineen ja kuluineen. Kun näin on toimittu koko vuosi, lasketaan vuoden aikana kertynyt kokonaiskustannus ja verrataan sitä alkuperäiseen lainasummaan. Alkuperäistä lainasummaa lukuunottamatta koko summan oletetaan olevan korkoa ja siitä lasketaan korkoprosentti.

Laskentatapa on täsmällinen, mutta antaa pienille ja lyhytaikaisilla lainoille aina suuren koron. "Todellinen vuosikorko" on todellinen niille henkilöille, jotka eivät hoida raha-asioitaan lainkaan. Lainansa eräpäivänä maksaneille todellinen vuosikorko on epätodellinen käsite eikä vastaa esim. pankkilainojen korkona käytettävää vuosittaista nimelliskorkoa millään tavalla.

Lisätietoja todellisen vuosikoron käsitteestä

Todellisen vuosikoron laskentatavasta johtuen pienet ja lyhytaikaiset luotot poistunevat kokonaan markkinoilta. Yli 2000 euron pikavippejä ja lainoja saa edelleen samoin ehdoin kuin ennenkin.

Esimerkkejä sallituista koroista 1.6.2013 alkaen:

 • 50 e vippi viikoksi: korko + kaikki kulut max. 0,40 e
 • 100 e vippi 7 päiväksi: korko + kaikki kulut max. 0,80 e
 • 100 e vippi kuukaudeksi: korko + kaikki kulut max. 3,50 e
 • 1000 e laina kuukaudeksi: korko + kaikki kulut max. 35 e

Lakimuutos kesäkuussa 2013 koskee kaikkia pienluottoja

1.6. 2013 voimaan tuleva korkokatto koskee kaikkia alle 2 000 euron luottoja. Laki rajoittaa myös luottokorttiluottojen korkoa ja muiden sellaisten hyödykesidonnaisten luottojen korkoa, joissa kuluttaja luottosopimuksen nojalla voi myös nostaa rahaa.

Korkokatto ei koske niitä hyödykesidonnaisia luottoja, joita voi käyttää vain tavaroiden tai palveluiden maksamiseen luotonantajan kanssa yhteistyössä toimivissa kaupoissa.

Luotonantajien on myös selvitettävä kuluttajan luottokelpoisuus nykyistä tarkemmin. Luottokelpoisuuden arviointi tulee tehdä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella samaan tapaan kuin isommissakin luotoissa.

Luotonantajan pitää kohtuullisin toimenpitein pyrkiä lisäksi varmistamaan kuluttajan antamien tietojen oikeellisuus.

Millainen on pikavippi kesäkuussa 2013?

Lakimuutoksen vaikutuksia voi vain arvailla. Vaihtoehtoja on useita:

 • Pikavipit poistuvat kokonaan
 • Pikavippiyritykset tuovat markkinoille uusia, uuden lain mukaisia tuotteita
 • Yhteiskunta tuo tarjolle toimivia ns. "sosiaalisia luottoja", jotka korvaavat pikavipit
 • Kuluttajat siirtyvät pidempiin ja suurempiin vippeihin ja ongelma kasvaa

Pikavippi kesäkuussa 2013 on erilainen kuin aiemmin. Toivottavasti kuluttajat eivät joudu ojasta allikkoon.

Seuraamme asiaa mielenkiinnolla.

Ajankohtainen tilanne on nähtävissä sivulla Pikavippi 2013, viimeisimmät tiedot.

 

Lisätietoja

"Pikavippilaki 2013" koostuu useasta erillisestä lainmuutoksesta:

Kommentoi sosiaalisessa mediassa