Lainat ja vipit29.07.2016 klo 11:48

Asuntolainan korkovähennys 2016

Asuntolainan korkovähennys pienenee jatkuvasti. Vuonna 2016 asuntolainan koroista saa vähentää 55 %.

Asuntolaina

Asuntolainan korkovähennys vuosina 2016-2018

Asuntolainan korkomenot saa vähentää verotuksessa nykyisin vain osittain. Tulevien vuosien korkovähennysten määrät ovat seuraavat:

 • Vuonna 2016 saa vähentää 55 % maksetuista asuntolainan koroista
 • Vuonna 2017 saa vähentää 45 % maksetuista asuntolainan koroista
 • Vuonna 2018 saa vähentää 35 % maksetuista asuntolainan koroista

Asuntolainan korkovähennys vuosina 2012-2016

Asuntolainan korkomenojen verovähennystä on pienennetty jo pitkään. Kokonaisuudessaan korkovähennysten muutokset ovat seuraavat:

Asuntolainan korkovähennys ennen v. 2012 100 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2012 85 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2013 80 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2014 75 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2015 65 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2016 55 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2017 45 % koroista
Asuntolainan korkovähennys v. 2018 35 % koroista

Asuntokorkojen verovähennyksen ehdot

Asuntolainan korkomenot vähennetään verotuksessa ensisijaisesti pääomatuloista. Jos henkilöllä ei ole pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, osa koroista voidaan vähentää ansiotulojen veroista. Tämä tapahtuu ns. alijäämähyvityksen avulla.

Alijäämä tarkoittaa tässä summaa, joka saadaan vähentämällä vähennyskelpoisten korkomenojen määrästä  verotettavien pääomatulojen määrä. Jos pääomatuloja ei ole lainkaan, alijäämä on vähennyskelpoisten korkomenojen suuruinen (v. 2016 55 % korkomenoista).

Alijäämähyvitys on 30 % em. alijäämän määrästä. Myös alijäämähyvityksen suurinta mahdollista euromäärää on rajoitettu, joten korkomenoja ei aina voi vähentää kokonaan ansiotulojen verosta. Pääomatuloista korkomenot voi vähentää ilman euromääräistä kattoa.

Esimerkki:

Korkomenot 10 000 euroa, verotettava pääomatulo ennen korkomenojen vähentämistä 2000 euroa.

 • Korkojen vähennyskelpoinen osuus 55 % * 10 000 = 5 500 euroa
 • Pääomatuloista vähennetään pääomatulojen määrä eli 2000 euroa
 • Alijäämä on 5 500 - 2 000 euroa = 3 500 euroa
 • Alijäämähyvitys on 30 % * 3 500 euroa = 1 050 euroa

 

Alijäämähyvityksen euromääräinen enimmäismäärä on 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla alijäämähyvityksen enimmäismäärä on yhteensä 2 800 euroa. Yksi alaikäinen lapsi korottaa enimmäismäärää 400 eurolla ja kaksi tai useampia lapsia 800 eurolla.

Jos alijäämähyvityksen määrä jää alle alijäämähyvityksen euromääräisen enimmäisrajan, henkilö saa alijäämähyvityksen kautta käytännössä saman kokoisen verovähennyksen kuin silloin, jos hänellä olisi pääomatuloja. Tämä johtuu siitä, että pääomatulojen veroprosentti on 30 prosenttia tuloista ja alijäämähyvityksen määrä on 30 prosenttia korkomenoista.

Jos pääomatulojen määrä on yli 30 000 euroa, niiden veroprosentti 30 0000 euron yli menevästä osasta on 34 %. Tässä tapauksessa pääomatulojen kautta voi saada suuremman verohyödyn kuin alijäämähyvityksen kautta.

Esimerkki:

Korkomenot 25 000 euroa, verotettava pääomatulo ennen korkomenojen vähentämistä 2000 euroa. Puolisot ja 1 lapsi.

 • Korkojen vähennyskelpoinen osuus 55 % = 13 750 euroa
 • Pääomatuloista vähennetään pääomatulojen määrä 2000 euroa
 • Alijäämä on 13 750 - 2000 euroa = 11 750 euroa
 • Alijäämähyvitys on 30 % * 11 750 euroa = 3 525 euroa
 • Alijäämähyvityksen säädetty enimmäismäärä on 1400 +  1400 + 400 = 3 200 euroa
 • Ansiotulojen veroista vähennetään 3 200 euroa. 325 euroa jää verovähennysten ulkopuolelle.

Nykyisellä korkotasolla alijäämähyvityksen euromääräinen enimmäismäärä rajoittaa vain harvoin verovähennyksen määrää. Korkojen kohotessa tilanne voi toki muuttua.

Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen prosenttiosuuden pienennys sen sijaan kiristää tilannetta joka vuosi. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun suunnittelee asuntolainan ottamista.

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa